Tirsdag 9. juni fra kl. 11.30 til 12.30 inviterer Gode pasientforløp til Hva er viktig for deg?-webinar. Dette er åpent for alle interesserte, og det er ingen påmelding. 

Se opptak av webinaret her

På webinaret vil vi presentere praktiske eksempler på hvordan kommuner og sykehus har arbeidet med «hva er viktig for deg?». En erfaringskonsulent representerer brukerstemmen, og det blir informasjon om ny forskning på bruken av «hva er viktig for deg?»-spørsmålet. Det blir også hilsener fra helse- og omsorgsminister Bent Høie, styreleder i KS Bjørn Arild Gram, direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg og tidligere president i Institute of Healthcare Improvement (IHI) Maureen Bisognano. 

Lenkeblokk Icon Om programmet for webinaret 9. juni

Slampoesi

I en krevende tid er det viktigere enn noensinne å stille spørsmålet «hva er viktig for deg?». Markeringen av Hva er viktig for deg?-dagen tirsdag 9. juni blir annerledes enn tidligere. 

Vi har i år engasjert slampoeten Sidsel Juell Theisen til å lage en tekst om «hva er viktig for deg?» for oss. Vi håper den vil inspirere og engasjere, så del den gjerne.

Digital markering

«Hva er viktig for deg?»-spørsmålet må være med oss hele tiden, derfor er markeringen av Hva er viktig for deg?-dagen er en nyttig påminnelse. Å stille dette viktige spørsmålet må være naturlig å gjøre hver eneste dag i møte med pasienter og brukere.

Tidligere år har mye av aktiviteten på Hva er viktig for deg?-dagen skjedd lokalt i kommuner og på sykehus, mange mennesker har vært samlet og kreativiteten har vært stor. I år blir markeringen annerledes, og selv om det fortsatt er mulig å arrangere mindre markeringer lokalt, vil Hva er viktig for deg?-dagen i 2020 i større grad støttes digitalt.

Tidligere filmer

Bruk og del gjerne filmene som ble laget til fjorårets Hva er viktig for deg?-dag. I disse korte filmene sier pasienter, brukere og fagpersoner noe om betydningen av «hva er viktig for deg?»-spørsmålet. Alle filmene ligger i Gode pasientforløps YouTube-kanal.

Forskning

Flere doktorgradsstipendiater følger arbeidet i Gode pasientforløp og har produsert vitenskapelige artikler om bruken av «hva er viktig for deg?»-spørsmålet. Doktorgradsstipendiat Cecilie Fromholt Olsen ved OsloMet fulgte ett av nettverkene i Gode pasientforløp og intervjuet 20 helsepersonell og tre nøkkelpersoner. Hun kom fram til at helsepersonell er opptatt av at dette er ikke bare et spørsmål, det er en stor og kompleks prosess. Og det krever kompetanse å stille det spørsmålet «riktig».

Jannike Dyb Oksavik, stipendiat ved NTNU i Ålesund, fant at helsepersonell bruker fire ulike tilnærminger for å sette mål i pasientforløpet når de spør pasienten «hva er viktig for deg?».

Buttons og materiell til nedlasting

Satsingen Gode pasientforløp sender ut buttons kostnadsfritt så lenge antallet er rimelig basert på hvem bestilleren er. Det er mulig å bestille buttons hele året. Materiell til nedlasting er oppdatert og kan benyttes fritt.

Internasjonal markering

I år markerer vi Hva er viktig for deg?-dagen for syvende år på rad. «Hva er viktig for deg?» eller «What matters to you?» har blitt en internasjonal bevegelse. Initiativet til å markere denne dagen kom i Gode pasientforløps læringsnettverk, en satsing som gjennomføres av KS i samarbeid med Folkehelseinstituttet.