KS har sendt ut 50 000 jakkemerker til sykehus, bydeler, kommuner, omsorgssentre, sykehjem, helsehus og andre som ønsket å være med på årets markering. Bestillingene på jakkemerker kommer fortsatt inn, for noen ønsker å ha et merke med dette viktige spørsmålet på uniformen sin hver eneste dag.

Det startet i læringsnettverket
Starten på "Hva er viktig for deg?"-dagen i Norge kom i 2014. Deltakerne i det første læringsnettverket i "Gode pasientforløp" responderte svært positivt på "Hva er viktig for deg?"-budskapet, og det ble bestemt å gjennomføre en slik dag i Norge.

Les mer om læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.

Nå er også mange sykehus med, og i år har antall lokale aktiviteter vært mye større enn tidligere. I noen kommuner og bydeler har de startet dagen med utdeling av kaffe eller frukt og jakkemerker. Arendal kommune gjennomførte "Hva er viktig for deg?"-arrangementet i tre hele dager.


Onsdagsklubben i Flekkefjord tok diskusjonen Hva er viktig for deg? noen dager på forhånd. Flere av snakkeboblene ble fylt ut. Foto: Kaia Merethe Feed

Lokalt engasjement
For å gjøre det enkelt for kommuner og sykehus å produsere materiell lokalt, har KS fått laget design til "Hva er viktig for deg?"-dagen med ulike elementer og filer til nedlasting.

Mange team har delt informasjon om aktivitetene sine på Facebook-gruppen Gode pasientforløp, som nå har over 2400 medlemmer. Over tretti innlegg den 6. juni viser et fantastisk engasjement og stor kreativitet.

Både brukere og politikere har blitt engasjert i de lokale arrangementene. Det viktigste har alle steder vært de gode samtalene som "Hva er viktig for deg?"-spørsmålet handler om.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte standen på Haugesund sykehus, selvfølgelig med "Hva er viktig for deg?"-button på jakkeslaget. Standen var fint dekorert med snakkebobler, trekkoppbanner og ansatte i T-skjorter laget spesielt til dagen.

"Hva er viktig for deg?"-seminar
Gode pasientforløp er et samarbeid mellom KS og Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet. Den 6. juni arrangerte Folkehelseinstituttet et halvdagsseminar der direktør Helge Eide i KS snakket om at "Hva er viktig for deg?"-spørsmålet er helt sentralt i den retningsendringen som nå skjer i helsetjenesten.

Helsepersonell har tidligere lært å ha oppmerksomheten rettet mot det som feiler det deg. En felles forståelse av hva som er viktigst for brukeren gjør det mulig å planlegge hvilke tiltak som kan iverksettes for en best mulig hverdag. Eide viste også eksempler fra kommunene på at denne retningsendringen ikke bare markeres 6. juni, men gjelder hele året.


Helge Eide avsluttet innlegget sitt på Hva er viktig for deg?-seminaret med Hovedstyret i KS’ visjon for den gode samhandlingen mellom kommuner og helseforetak: Brukeren skal kunne si «Jeg får den hjelp jeg trenger, når jeg trenger det.»

Se eksempler på noen aktiviteter på Hva er viktig for deg?-dagen

Se film fra "Hva er viktig for deg?"-dagene i Arendal

Ordfører Janne Fardal Kristoffersen i Lindesnes kommune sin hilsen på "Hva er viktig for deg?"-dagen (film)

Troms Folkeblad: Slik ønsker de å bedre brukernes hverdag