Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

I perioden 2016 til 2019 skal det gjennomføres åtte læringsnettverk over hele landet. Totalt vil rundt 160 kommuner delta sammen med sykehusene i regionen. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

SISTE OM GODE PASIENTFORLØP ELDRE OG KRONISK SYKE

Forbedringsarbeid tar tid og krever øving

Forbedringsarbeid tar tid og krever øving

Deltakerne på tredje samling i Gode pasientforløps læringsnettverk i Østfold fikk høre hvordan Oppegård oppnår gode resultater ved å jobbe helhetlig, og hvordan Sarpsborg har innarbeidet Hva er viktig for deg?-samtalen i pasientforløpet.

Hva er viktig for deg?-dagen markeres for sjette år på rad

Hva er viktig for deg?-dagen markeres for sjette år på rad

På Hva er viktig for deg?-dagen vil helsepersonell over hele landet bære fargerike buttons og stille pasientene dette spørsmålet. Det handler om å se hele mennesket – ikke sykdommen, det som feiler deg og begrensningene.

Fastlegenes rolle i gode pasientforløp

Fastlegenes rolle i gode pasientforløp

Fastlegene har en viktig rolle i arbeidet med å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester, men hvordan oppfatter de kravene om å endre arbeidsform? Det var temaet for masteroppgaven Susanne Monica Prøsch leverte i høst.

Materiell til «Hva er viktig for deg?»-dagen i 2019

Materiell til «Hva er viktig for deg?»-dagen i 2019

Hva er viktig for deg?-dagen arrangeres i år torsdag 6. juni. Her finner du materiell til nedlasting, blant annet informasjonsskriv, plakater og illustrasjoner.

Buttons til Hva er viktig for deg?-dagen i 2019

Buttons til Hva er viktig for deg?-dagen i 2019

I 2019 arrangeres Hva er viktig for deg?-dagen torsdag 6. juni. Satsingen Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke står bak dette initiativet for å synliggjøre en viktig retningsendring i helsevesenet. Bestillingsskjema for buttons finner du her.

Imponerende forbedringsarbeid i Møre og Romsdal

Imponerende forbedringsarbeid i Møre og Romsdal

På fjerde nettverksamling i Gode pasientforløp i Møre og Romsdal ble det presentert mange gode resultater av forbedringsarbeidet.

Les flere artikler

De gode historiene

KONTAKT