Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2023, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

SISTE OM GODE PASIENTFORLØP ELDRE OG KRONISK SYKE

Det arbeides godt med pasientforløp i Sogn og Fjordane

Det arbeides godt med pasientforløp i Sogn og Fjordane

Andre samling i Gode pasientforløps læringsnettverk i Sogn og Fjordane ble arrangert digitalt 9. og 10. juni. Tema for samlingen var å prioritere mål, utarbeide plan for å nå målene og velge målepunkt.

Forbedringsarbeidet fortsatt like viktig i Vestfold

Forbedringsarbeidet fortsatt like viktig i Vestfold

Andre samling i Gode pasientforløps læringsnettverk i Vestfold ble arrangert digitalt 2. og 3. juni. Forbedringsteamene fra seks kommuner og Sykehuset i Vestfold skulle egentlig vært samlet i november, men pandemien gjorde at samlingen ble utsatt.

Hva er viktig for deg?-dagen 2021

Hva er viktig for deg?-dagen 2021

I år markeres Hva er viktig for deg?-dagen onsdag 9. juni. De viktigste ingrediensene er lokale arrangementer og fargerike buttons. Gode pasientforløp arrangerer også et webinar med gode eksempler, ny forskning og inspirasjon fra utlandet.

Svært positiv midtveisevaluering av Gode pasientforløp

Svært positiv midtveisevaluering av Gode pasientforløp

Forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning har gjennomført en midtveisevaluering av satsingen Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp.

Første samling i Sogn og Fjordane

Første samling i Sogn og Fjordane

Onsdag 3. og torsdag 4. mars hadde Gode pasientforløps læringsnettverk i Sogn og Fjordane oppstart. For første gang startet satsingen opp et nytt læringsnettverk på nett.

Buttons til Hva er viktig for deg?-dagen i 2021

Buttons til Hva er viktig for deg?-dagen i 2021

I 2021 arrangeres Hva er viktig for deg?-dagen onsdag 9. juni. Satsingen Gode pasientforløp står bak dette initiativet for å synliggjøre en viktig retningsendring i helsevesenet. Bestillingsskjema for buttons finner dere her.

Les flere artikler

De gode historiene

To kulturer forenes i nye Lyngdal kommune

KOMMUNESPEILET

To kulturer forenes i nye Lyngdal kommune

Lyngdal og Audnedal tjuvstartet sammenslåingsprosessen ved å utarbeide felles sjekkliste, felles rutiner og gjennomføre felles opplæring for å skape gode pasientforløp.

Gode pasientforløp sikrar heilskapen i Suldal

KOMMUNESPEILET

Gode pasientforløp sikrar heilskapen i Suldal

Suldal har vore med i fleire ulike læringsnettverk for å utvikla helse- og omsorgstenestene i kommunen. Då tilbodet om å bli med i Gode pasientforløp for eldre og kroniske sjuke kom, vart det systemet for å sikra heilskapen.

Sjekklister har gitt bedre pasientforløp i Sula kommune

Sjekklister har gitt bedre pasientforløp i Sula kommune

Bruk av sjekklister har gitt bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene i Sula kommune. Det ville helseministeren gjerne vite mer om.

- Vi trengte et meldingsløft på Agder

- Vi trengte et meldingsløft på Agder

30 kommuner på Agder sendte 30 forskjellige rapporter til sykehuset. Nå er arbeidet med å implementere felles PLO-meldinger i gang. Deltakelse i læringsnettverk ga inspirasjon til å gjøre noe med tre viktige meldinger som det arbeides med daglig.

Fra overbelegg til ledige plasser i Marnardal

Fra overbelegg til ledige plasser i Marnardal

Sommeren 2015 var korttidsavdelingen på omsorgssenteret i kommunen nesten alltid full. Ofte med overbelegg, lang liggetid og uten målsetting for oppholdet. Nå arbeides det med helhetlige forløp og korttidsavdelingen har ledige plasser.

Helhetlige pasientforløp ble vinneroppskriften for Surnadal

KOMMUNESPEILET

Helhetlige pasientforløp ble vinneroppskriften for Surnadal

For å lykkes med å utvikle helhetlige, koordinerte og trygge tjenester trengs rutiner og oppfølging som gjør at brukerne får den hjelpen de skal ha. Prosjekt Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) gjorde Surnadal kommune best i klassen.

KONTAKT