Til hovedinnhold

Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2023, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Artikler

SISTE OM GODE PASIENTFORLØP ELDRE OG KRONISK SYKE

Gode pasientforløps erfaringskonferanse 2023

- Dette er en gullkonferanse for en samhandlingsentusiast, sa statssekretær Ellen Rønning-Arnesen da hun åpnet Gode pasientforløps årlige erfaringskonferanse 9. mars.

Arbeidet med pasientforløp blir aldri ferdig i Telemark

Fjerde samling i Gode pasientforløps læringsnettverk i Telemark ble avholdt i begynnelsen av mai, men i oktober blir det en ny samling – nå i lokal regi. Da er spesielt kommunene i Nedre Telemark og Skien sykehus invitert med.

Inspirerende nettverkssamling i Helse Bergen-regionen

Arbeidet i Gode pasientforløp er dagsaktuelt, sa fagleder Sigrid J. Askum i sin innledning til tredje samling i læringsnettverket i Helse Bergen-regionen. Regjeringen har blant annet startet arbeidet med en nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Flott andre samling i Innlandet

Samling nummer to i Gode pasientforløps læringsnettverk i Innlandet ble arrangert på Lillehammer de to første dagene i februar. Det var en flott samling, med gode faglige innlegg, flotte postere og ikke minst god stemning.

Samhandlingsforløp i Vestfold

Målet for fjerde samling i Gode pasientforløps læringsnettverk i Vestfold var å presentere arbeidet som er gjort i de ulike forbedringsteamene og lage plan for kontinuerlig forbedring.

Pris til Ellen Marie Troland Hufthammer på Notodden sykehus

På Sykehuset Telemarks første pasientsikkerhetskonferanse ble det utdelt to forbedringspriser. Hufthammer fikk pris for arbeidet med Gode pasientforløp sammen med diabetesteamet ved avdeling for barne- og ungdomsmedisin.

Les flere artikler

De gode historiene

KOMMUNESPEILET

To kulturer forenes i nye Lyngdal kommune

Lyngdal og Audnedal tjuvstartet sammenslåingsprosessen ved å utarbeide felles sjekkliste, felles rutiner og gjennomføre felles opplæring for å skape gode pasientforløp.

KOMMUNESPEILET

Gode pasientforløp sikrar heilskapen i Suldal

Suldal har vore med i fleire ulike læringsnettverk for å utvikla helse- og omsorgstenestene i kommunen. Då tilbodet om å bli med i Gode pasientforløp for eldre og kroniske sjuke kom, vart det systemet for å sikra heilskapen.

Sjekklister har gitt bedre pasientforløp i Sula kommune

Bruk av sjekklister har gitt bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene i Sula kommune. Det ville helseministeren gjerne vite mer om.

- Vi trengte et meldingsløft på Agder

30 kommuner på Agder sendte 30 forskjellige rapporter til sykehuset. Nå er arbeidet med å implementere felles PLO-meldinger i gang. Deltakelse i læringsnettverk ga inspirasjon til å gjøre noe med tre viktige meldinger som det arbeides med daglig.

Fra overbelegg til ledige plasser i Marnardal

Sommeren 2015 var korttidsavdelingen på omsorgssenteret i kommunen nesten alltid full. Ofte med overbelegg, lang liggetid og uten målsetting for oppholdet. Nå arbeides det med helhetlige forløp og korttidsavdelingen har ledige plasser.

KOMMUNESPEILET

Helhetlige pasientforløp ble vinneroppskriften for Surnadal

For å lykkes med å utvikle helhetlige, koordinerte og trygge tjenester trengs rutiner og oppfølging som gjør at brukerne får den hjelpen de skal ha. Prosjekt Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) gjorde Surnadal kommune best i klassen.

KONTAKT