Til hovedinnhold

Gode pasientforløp

KS har gjennomført satsingen Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp i samarbeid med Folkehelseinstituttet. I perioden 2014-2023 er det gjennomført 17 regionale læringsnettverk over hele landet. I 2024 går arbeidet over i en ny fase.

Artikler

SISTE OM GODE PASIENTFORLØP ELDRE OG KRONISK SYKE

Foto: Kristin Tveitnes

Gode pasientforløps erfaringskonferanse 2023

- Dette er en gullkonferanse for en samhandlingsentusiast, sa statssekretær Ellen Rønning-Arnesen da hun åpnet Gode pasientforløps årlige erfaringskonferanse 9. mars.

Foto: Rambøll

Kartlagt 19 helsefellesskap – fortsatt en vei å gå

Ulikheter i organisering, mandat og økonomi er faktorer som gjør samarbeidet mellom kommuner og helseforetak i de 19 etablerte helsefellesskapene utfordrende. Men, det finnes lyspunkter viser en rapport.

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features;

Hva er viktig for deg?-dagen 2024

I år markeres Hva er viktig for deg?-dagen torsdag 6. juni. Dagen er en påminnelse til alle som jobber i helsetjenesten om å se hele mennesket – ikke bare sykdommen eller diagnosen. Dagen markes over hele landet og internasjonalt.

Foto: Kristin Tveitnes

Læringsnettverk i Innlandet

Kommunene Elverum, Gausdal, Gran, Hamar, Lillehammer, Løten, Nord-Fron, Ringsaker, Skjåk, Stange, Søndre Land, Vestre Toten, Vågå og Våler deltok i læringsnettverket sammen med Sykehuset Innlandet. Læringsnettverket ble gjennomført i perioden 2022-2023.

Foto: Kristin Tveitnes

Læringsnettverk i Helse Bergen-regionen

18 kommuner deltok i læringsnettverket sammen med Helse Bergen. Læringsnettverket ble gjennomført i perioden 2022-2023.

Foto: Kristin Tveitnes

Læringsnettverk i Ahus-regionen

Kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Hurdal, Kongsvinger, Lillestrøm, Lørenskog, Nes, Nittedal, Rælingen, Sør-Odal deltok i læringsnettverket sammen med Akershus universitetssykehus. Læringsnettverket ble gjennomført i perioden 2021-2023.

Les flere artikler

De gode historiene

Foto: Kristin Tveitnes, KS

KOMMUNESPEILET

To kulturer forenes i nye Lyngdal kommune

Lyngdal og Audnedal tjuvstartet sammenslåingsprosessen ved å utarbeide felles sjekkliste, felles rutiner og gjennomføre felles opplæring for å skape gode pasientforløp.

Foto: KS

KOMMUNESPEILET

Gode pasientforløp sikrar heilskapen i Suldal

Suldal har vore med i fleire ulike læringsnettverk for å utvikla helse- og omsorgstenestene i kommunen. Då tilbodet om å bli med i Gode pasientforløp for eldre og kroniske sjuke kom, vart det systemet for å sikra heilskapen.

Foto: KS

Sjekklister har gitt bedre pasientforløp i Sula kommune

Bruk av sjekklister har gitt bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene i Sula kommune. Det ville helseministeren gjerne vite mer om.

Foto: KS

- Vi trengte et meldingsløft på Agder

30 kommuner på Agder sendte 30 forskjellige rapporter til sykehuset. Nå er arbeidet med å implementere felles PLO-meldinger i gang. Deltakelse i læringsnettverk ga inspirasjon til å gjøre noe med tre viktige meldinger som det arbeides med daglig.

Foto: KS

Fra overbelegg til ledige plasser i Marnardal

Sommeren 2015 var korttidsavdelingen på omsorgssenteret i kommunen nesten alltid full. Ofte med overbelegg, lang liggetid og uten målsetting for oppholdet. Nå arbeides det med helhetlige forløp og korttidsavdelingen har ledige plasser.

Foto: Kristin Tveitnes

KOMMUNESPEILET

Helhetlige pasientforløp ble vinneroppskriften for Surnadal

For å lykkes med å utvikle helhetlige, koordinerte og trygge tjenester trengs rutiner og oppfølging som gjør at brukerne får den hjelpen de skal ha. Prosjekt Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) gjorde Surnadal kommune best i klassen.

KONTAKT