Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2022, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

SISTE OM GODE PASIENTFORLØP ELDRE OG KRONISK SYKE

Harstad helsehus – det merkes godt når sjekklisten ikke brukes

Harstad helsehus – det merkes godt når sjekklisten ikke brukes

Harstad helsehus har mange overføringer og hadde allerede startet et arbeid med pasientforløp da kommunen ble med i satsingen Gode pasientforløp.

Sjekklister for pasientforløp implementeres og breddes i Harstad

Sjekklister for pasientforløp implementeres og breddes i Harstad

Harstad deltok i Gode pasientforløps læringsnettverk i Ofoten, Troms og Finnmark. I løpet av nettverksperioden ble det utviklet sjekklister for å forbedre overgangene i pasientforløpene. Sjekklistene skal nå implementeres og spres til resten av kommunen.

Fire ulike tilnærminger når helsepersonell setter mål sammen med pasienten

Fire ulike tilnærminger når helsepersonell setter mål sammen med pasienten

Doktorgradsstipendiat Jannike Dyb Oksavik fant at helsepersonell bruker fire ulike tilnærminger for å sette mål i pasientforløpet når de spør pasienten «hva er viktig for deg?».

«Hva er viktig for deg?»-spørsmålet – en kompleks prosess

«Hva er viktig for deg?»-spørsmålet – en kompleks prosess

«Hva er viktig for deg?»-spørsmålet kan virke som et enkelt spørsmål, men i praksis er det kompleks prosess som krever kompetanse hos helsepersonell. Evnen til å forstå når, hvor og hvordan spørsmålet kan stilles på riktig måte er avgjørende.

Oppstart av læringsnettverk i Vestfold

Oppstart av læringsnettverk i Vestfold

Alle de seks kommunene i det som tidligere var Vestfold fylke deltar i satsingen Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp sammen med Sykehuset i Vestfold. Første samling ble avholdt i Sandefjord 29. og 30. januar.

Gode pasientforløps erfaringskonferanse 2020

Gode pasientforløps erfaringskonferanse 2020

Satsingen Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp arrangerte den årlige erfaringskonferansen i Oslo onsdag 8. januar.

Les flere artikler

De gode historiene

To kulturer forenes i nye Lyngdal kommune

KOMMUNESPEILET

To kulturer forenes i nye Lyngdal kommune

Lyngdal og Audnedal tjuvstartet sammenslåingsprosessen ved å utarbeide felles sjekkliste, felles rutiner og gjennomføre felles opplæring for å skape gode pasientforløp.

Gode pasientforløp sikrar heilskapen i Suldal

KOMMUNESPEILET

Gode pasientforløp sikrar heilskapen i Suldal

Suldal har vore med i fleire ulike læringsnettverk for å utvikla helse- og omsorgstenestene i kommunen. Då tilbodet om å bli med i Gode pasientforløp for eldre og kroniske sjuke kom, vart det systemet for å sikra heilskapen.

Sjekklister har gitt bedre pasientforløp i Sula kommune

Sjekklister har gitt bedre pasientforløp i Sula kommune

Bruk av sjekklister har gitt bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene i Sula kommune. Det ville helseministeren gjerne vite mer om.

- Vi trengte et meldingsløft på Agder

- Vi trengte et meldingsløft på Agder

30 kommuner på Agder sendte 30 forskjellige rapporter til sykehuset. Nå er arbeidet med å implementere felles PLO-meldinger i gang. Deltakelse i læringsnettverk ga inspirasjon til å gjøre noe med tre viktige meldinger som det arbeides med daglig.

Fra overbelegg til ledige plasser i Marnardal

Fra overbelegg til ledige plasser i Marnardal

Sommeren 2015 var korttidsavdelingen på omsorgssenteret i kommunen nesten alltid full. Ofte med overbelegg, lang liggetid og uten målsetting for oppholdet. Nå arbeides det med helhetlige forløp og korttidsavdelingen har ledige plasser.

Helhetlige pasientforløp ble vinneroppskriften for Surnadal

KOMMUNESPEILET

Helhetlige pasientforløp ble vinneroppskriften for Surnadal

For å lykkes med å utvikle helhetlige, koordinerte og trygge tjenester trengs rutiner og oppfølging som gjør at brukerne får den hjelpen de skal ha. Prosjekt Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) gjorde Surnadal kommune best i klassen.

KONTAKT