Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2022, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

SISTE OM GODE PASIENTFORLØP ELDRE OG KRONISK SYKE

Fire ulike tilnærminger når helsepersonell setter mål sammen med pasienten

Fire ulike tilnærminger når helsepersonell setter mål sammen med pasienten

Doktorgradsstipendiat Jannike Dyb Oksavik fant at helsepersonell bruker fire ulike tilnærminger for å sette mål i pasientforløpet når de spør pasienten «hva er viktig for deg?».

«Hva er viktig for deg?»-spørsmålet – en kompleks prosess

«Hva er viktig for deg?»-spørsmålet – en kompleks prosess

«Hva er viktig for deg?»-spørsmålet kan virke som et enkelt spørsmål, men i praksis er det kompleks prosess som krever kompetanse hos helsepersonell. Evnen til å forstå når, hvor og hvordan spørsmålet kan stilles på riktig måte er avgjørende.

Oppstart av læringsnettverk i Vestfold

Oppstart av læringsnettverk i Vestfold

Alle de seks kommunene i det som tidligere var Vestfold fylke deltar i satsingen Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp sammen med Sykehuset i Vestfold. Første samling ble avholdt i Sandefjord 29. og 30. januar.

Gode pasientforløps erfaringskonferanse 2020

Gode pasientforløps erfaringskonferanse 2020

Satsingen Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp arrangerte den årlige erfaringskonferansen i Oslo onsdag 8. januar.

Satsing på pasientforløp og kompetanse har gitt trygge medarbeidere i Oppegård

Satsing på pasientforløp og kompetanse har gitt trygge medarbeidere i Oppegård

Oppegård kommune tar arbeidet med Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) med inn i hjemmesykepleien i Nordre Follo kommune. Satsing på tydelige ansvarsområder, kompetanse og heltidskultur har gitt resultater.

Samarbeidet fortsetter i Ofoten, Troms og Finnmark

Samarbeidet fortsetter i Ofoten, Troms og Finnmark

- Der dere er nå er begynnelsen på fortsettelsen, sa Anders Vege, fagleder i Folkehelseinstituttet og en av to ledere av satsingen Gode pasientforløp, da han innledet fjerde samling i læringsnettverket i Ofoten, Troms og Finnmark.

Les flere artikler

De gode historiene

To kulturer forenes i nye Lyngdal kommune

KOMMUNESPEILET

To kulturer forenes i nye Lyngdal kommune

Lyngdal og Audnedal tjuvstartet sammenslåingsprosessen ved å utarbeide felles sjekkliste, felles rutiner og gjennomføre felles opplæring for å skape gode pasientforløp.

Gode pasientforløp sikrar heilskapen i Suldal

KOMMUNESPEILET

Gode pasientforløp sikrar heilskapen i Suldal

Suldal har vore med i fleire ulike læringsnettverk for å utvikla helse- og omsorgstenestene i kommunen. Då tilbodet om å bli med i Gode pasientforløp for eldre og kroniske sjuke kom, vart det systemet for å sikra heilskapen.

Sjekklister har gitt bedre pasientforløp i Sula kommune

Sjekklister har gitt bedre pasientforløp i Sula kommune

Bruk av sjekklister har gitt bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene i Sula kommune. Det ville helseministeren gjerne vite mer om.

- Vi trengte et meldingsløft på Agder

- Vi trengte et meldingsløft på Agder

30 kommuner på Agder sendte 30 forskjellige rapporter til sykehuset. Nå er arbeidet med å implementere felles PLO-meldinger i gang. Deltakelse i læringsnettverk ga inspirasjon til å gjøre noe med tre viktige meldinger som det arbeides med daglig.

Fra overbelegg til ledige plasser i Marnardal

Fra overbelegg til ledige plasser i Marnardal

Sommeren 2015 var korttidsavdelingen på omsorgssenteret i kommunen nesten alltid full. Ofte med overbelegg, lang liggetid og uten målsetting for oppholdet. Nå arbeides det med helhetlige forløp og korttidsavdelingen har ledige plasser.

Helhetlige pasientforløp ble vinneroppskriften for Surnadal

KOMMUNESPEILET

Helhetlige pasientforløp ble vinneroppskriften for Surnadal

For å lykkes med å utvikle helhetlige, koordinerte og trygge tjenester trengs rutiner og oppfølging som gjør at brukerne får den hjelpen de skal ha. Prosjekt Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) gjorde Surnadal kommune best i klassen.

KONTAKT