Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

I perioden 2016 til 2019 skal det gjennomføres åtte læringsnettverk over hele landet. Totalt vil rundt 160 kommuner delta sammen med sykehusene i regionen. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

SISTE OM GODE PASIENTFORLØP ELDRE OG KRONISK SYKE

Samarbeidet fortsetter i Ofoten, Troms og Finnmark

Samarbeidet fortsetter i Ofoten, Troms og Finnmark

- Der dere er nå er begynnelsen på fortsettelsen, sa Anders Vege, fagleder i Folkehelseinstituttet og en av to ledere av satsingen Gode pasientforløp, da han innledet fjerde samling i læringsnettverket i Ofoten, Troms og Finnmark.

Doktorgradsarbeid på Gode pasientforløp

Doktorgradsarbeid på Gode pasientforløp

Som en del av doktorgradsarbeidet har Elin Rogn Nilsen sett nærmere på sykepleieres erfaringer med bruk av sjekklister. Sykepleierne som ble intervjuet arbeider i kommuner som har deltatt i læringsnettverk for Gode pasientforløp.

Forbedringsarbeid tar tid og krever øving

Forbedringsarbeid tar tid og krever øving

Deltakerne på tredje samling i Gode pasientforløps læringsnettverk i Østfold fikk høre hvordan Oppegård oppnår gode resultater ved å jobbe helhetlig, og hvordan Sarpsborg har innarbeidet Hva er viktig for deg?-samtalen i pasientforløpet.

Hva er viktig for deg?-dagen markeres for sjette år på rad

Hva er viktig for deg?-dagen markeres for sjette år på rad

På Hva er viktig for deg?-dagen vil helsepersonell over hele landet bære fargerike buttons og stille pasientene dette spørsmålet. Det handler om å se hele mennesket – ikke sykdommen, det som feiler deg og begrensningene.

Fastlegenes rolle i gode pasientforløp

Fastlegenes rolle i gode pasientforløp

Fastlegene har en viktig rolle i arbeidet med å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester, men hvordan oppfatter de kravene om å endre arbeidsform? Det var temaet for masteroppgaven Susanne Monica Prøsch leverte i høst.

Materiell til «Hva er viktig for deg?»-dagen i 2019

Materiell til «Hva er viktig for deg?»-dagen i 2019

Hva er viktig for deg?-dagen arrangeres i år torsdag 6. juni. Her finner du materiell til nedlasting, blant annet informasjonsskriv, plakater og illustrasjoner.

Les flere artikler

De gode historiene

To kulturer forenes i nye Lyngdal kommune

KOMMUNESPEILET

To kulturer forenes i nye Lyngdal kommune

Lyngdal og Audnedal tjuvstartet sammenslåingsprosessen ved å utarbeide felles sjekkliste, felles rutiner og gjennomføre felles opplæring for å skape gode pasientforløp.

Gode pasientforløp sikrar heilskapen i Suldal

KOMMUNESPEILET

Gode pasientforløp sikrar heilskapen i Suldal

Suldal har vore med i fleire ulike læringsnettverk for å utvikla helse- og omsorgstenestene i kommunen. Då tilbodet om å bli med i Gode pasientforløp for eldre og kroniske sjuke kom, vart det systemet for å sikra heilskapen.

Sjekklister har gitt bedre pasientforløp i Sula kommune

Sjekklister har gitt bedre pasientforløp i Sula kommune

Bruk av sjekklister har gitt bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene i Sula kommune. Det ville helseministeren gjerne vite mer om.

- Vi trengte et meldingsløft på Agder

- Vi trengte et meldingsløft på Agder

30 kommuner på Agder sendte 30 forskjellige rapporter til sykehuset. Nå er arbeidet med å implementere felles PLO-meldinger i gang. Deltakelse i læringsnettverk ga inspirasjon til å gjøre noe med tre viktige meldinger som det arbeides med daglig.

Helsefremmende hjemmebesøk i Grimstad

Helsefremmende hjemmebesøk i Grimstad

Grimstad kommune tilbyr helsefremmende hjemmebesøk til hjemmeboende eldre som ikke har andre tjenester fra kommunen. Målet er at eldre skal leve et godt og selvstendig liv.

Fra overbelegg til ledige plasser i Marnardal

Fra overbelegg til ledige plasser i Marnardal

Sommeren 2015 var korttidsavdelingen på omsorgssenteret i kommunen nesten alltid full. Ofte med overbelegg, lang liggetid og uten målsetting for oppholdet. Nå arbeides det med helhetlige forløp og korttidsavdelingen har ledige plasser.

KONTAKT