Til hovedinnhold

Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2023, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Artikler

SISTE OM GODE PASIENTFORLØP ELDRE OG KRONISK SYKE

Foto: Kristin Tveitnes

Gode pasientforløps erfaringskonferanse 2023

- Dette er en gullkonferanse for en samhandlingsentusiast, sa statssekretær Ellen Rønning-Arnesen da hun åpnet Gode pasientforløps årlige erfaringskonferanse 9. mars.

Foto: Kristin Tveitnes

Scoringsverktøyet MEWS nyttig i kommunehelsetjenesten

Kristin Jeppestøl forsvarte i mars doktorgradsavhandlingen sin om bruk av MEWS i kommunehelsetjenesten. Verktøyet er viktig, men det kan ikke brukes slik det opprinnelig var tenkt. De ansattes kliniske skjønn er helt avgjørende.

Foto: Kristin Tveitnes

- Et veldig kjekt læringsnettverk

Gode pasientforløps læringsnettverk i Helse Bergen-området og veiledningen deltakerne har fått fra USHT får svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Foto: Kristin Tveitnes

Samling med mye godt faglig innhold i Innlandet

Tredje samling i Gode pasientforløps læringsnettverk i Innlandet ble arrangert på Lillehammer 14. og 15. juni. 120 personer, hvorav 40 ledere, deltok på samlingen.

Foto: Kristin Tveitnes

Gode pasientforløp – et godt fundament for arbeid med kvalitetsforbedring

De tolv kommunene og Helgelandssykehuset som har deltatt i Gode pasientforløps læringsnettverk på Helgeland har lært mye om kvalitetsforbedring som de kan ta med til nye komplekse situasjoner.

Foto: Kristin Tveitnes

Helhetlige pasientforløp er svaret

Fjerde samling i Gode pasientforløps læringsnettverk i Ahus-regionen ble avholdt i slutten av mai. Nettverkssamlingene gir helsepersonell en mulighet til å møtes på tvers av avdelinger og er en fin arena for å lære i fellesskap.

Les flere artikler

De gode historiene

Foto: Kristin Tveitnes, KS

KOMMUNESPEILET

To kulturer forenes i nye Lyngdal kommune

Lyngdal og Audnedal tjuvstartet sammenslåingsprosessen ved å utarbeide felles sjekkliste, felles rutiner og gjennomføre felles opplæring for å skape gode pasientforløp.

Foto: KS

KOMMUNESPEILET

Gode pasientforløp sikrar heilskapen i Suldal

Suldal har vore med i fleire ulike læringsnettverk for å utvikla helse- og omsorgstenestene i kommunen. Då tilbodet om å bli med i Gode pasientforløp for eldre og kroniske sjuke kom, vart det systemet for å sikra heilskapen.

Foto: KS

Sjekklister har gitt bedre pasientforløp i Sula kommune

Bruk av sjekklister har gitt bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene i Sula kommune. Det ville helseministeren gjerne vite mer om.

Foto: KS

- Vi trengte et meldingsløft på Agder

30 kommuner på Agder sendte 30 forskjellige rapporter til sykehuset. Nå er arbeidet med å implementere felles PLO-meldinger i gang. Deltakelse i læringsnettverk ga inspirasjon til å gjøre noe med tre viktige meldinger som det arbeides med daglig.

Foto: KS

Fra overbelegg til ledige plasser i Marnardal

Sommeren 2015 var korttidsavdelingen på omsorgssenteret i kommunen nesten alltid full. Ofte med overbelegg, lang liggetid og uten målsetting for oppholdet. Nå arbeides det med helhetlige forløp og korttidsavdelingen har ledige plasser.

Foto: Kristin Tveitnes

KOMMUNESPEILET

Helhetlige pasientforløp ble vinneroppskriften for Surnadal

For å lykkes med å utvikle helhetlige, koordinerte og trygge tjenester trengs rutiner og oppfølging som gjør at brukerne får den hjelpen de skal ha. Prosjekt Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) gjorde Surnadal kommune best i klassen.

KONTAKT