I år markeres Hva er viktig for deg?-dagen for niende år på rad. Vi oppfordrer helsepersonell til å stille et enkelt, men viktig spørsmål. Å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?» bidrar til en retningsendring i helsevesenet. Aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen.

«What matters to you?» har blitt en internasjonal bevegelse. Initiativet til å markere denne dagen kom i Gode pasientforløps læringsnettverk.

Dagen markeres i kommuner og på sykehus over hele landet. Gode pasientforløp arrangerer webinar fra kl. 11:00-12:00. Helse- og omsorgsministeren vil komme med en hilsen på webinaret.

Hva er viktig for deg?-webinar 2022