Til hovedinnhold

Heltid

Høy andel deltidsansatte er en av de største utfordringene norske kommuner har som arbeidsgiver. Å bygge heltidskultur innebærer å tenke nytt rundt hvordan tjenestene og arbeidstiden organiseres. Heltidskultur må først og fremst etableres lokalt.

Artikler

Foto: Bly

Status Kommune 2023

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre? KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren i Status Kommune 2023. Publikasjonen kommer ut hvert år.

Foto: Mostphotos

Hva gjør KS for å rekruttere og beholde helsepersonell?

Å rekruttere og beholde helsepersonell i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, særlig i distriktene, er utfordrende. Det er helt avgjørende at vi mobilisere og ikke minst beholder flinke fagfolk. Her er en oversikt over noe av arbeidet KS gjør.

Foto: Shutterstock, Tong_stocker

Lovendringer for å oppnå mer heltid

Fra 1. januar 2023 fikk arbeidsmiljøloven nye regler.

Foto: Mostphotos

HØRING

KS ønsker flere heltidsstillinger, men ingen lovfesting

KS er enig i at faste hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet, men går imot forslaget fra regjeringen om en lovfesting av en heltidsnorm, og en drøftings- og dokumentasjonsplikt ved ansettelse i deltidsstillinger.

Utlysning av heltidsstillingerFoto: Shutterstock

Utlysning av heltidsstillinger

En del av løsningen for å realisere heltidskultur, er å lyse ut hele stillinger. Her får dere presentert verktøy, tips og råd for å realisere og operasjonalisere en utlysningspraksis som understøtter en heltidskultur.

Foto: Shutterstock,stockfour

FoU: Utlysningspraksis er viktig for heltidskultur

Utlysningspraksis kan gjøre det vanskelig å etablere heltidskultur. Det er imidlertid mulig å endre praksis. Ny FoU gir gode råd.

Utlysningspraksis – en barriere for heltidskultur

KS inviterte til webinar 5. november om lansering av et nytt verktøy. Verktøyet kan brukes av lokale parter i sitt arbeid med heltidskultur generelt, og det er spesielt knyttet til utlysning av stillinger i kommunesektoren.

Foto: KS

Det store heltidsvalget 2021 – signert heltidserklæring

En fornyet erklæring om heltid, «Det store heltidsvalget», er signert av KS, Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund, Delta og FO.

Partssamarbeid om heltidFoto: Siv Dolmen

Partssamarbeid om heltid

KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund arbeider sammen for å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren. En heltidskultur er avgjørende for å sikre kvalitet, bedre arbeidsmiljø og tilstrekkelig kompetanse i tjenestene.

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorgFoto: KS

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

Foto: Shutterstock

Nyttige veiledere og verktøy i heltidskulturarbeidet

For å bistå lokale parter i arbeidet med å utvikle en heltidskultur, er det utviklet flere verktøy og veiledere til hjelp.

Foto: Bly

Tid for heltid

At mange jobber deltid er en av de største utfordringene norske kommuner har som arbeidsgivere. I denne filmen får du se at det både er nødvendig og mulig å skape en heltidskultur i sektoren. Det er flere veier til målet, men løsningene må finnes lokalt.

Ledelse og organiseringFoto: Shutterstock

Ledelse og organisering

Som leder er du en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. God ledelse handler om å legge til rette for mestring, motivasjon og bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse.

Arbeidsmiljø og HMSFoto: Tim Guon, Unsplash

Arbeidsmiljø og HMS

Arbeidsmiljøet handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater.

Best sammen - partssamarbeid om arbeidsmiljøFoto: Elisabeth Axellsson

Best sammen - partssamarbeid om arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor har god tradisjon i å samarbeide om et godt arbeidsmiljø. Vi kaller dette samarbeidet «Best sammen». Det handler om organisering, planlegging og gjennomføring av arbeidet. Dette er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass.

ArbeidsgivermonitorenFoto: Illustrasjon

Arbeidsgivermonitoren

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i sektoren. Monitoren har også nøkkeltall for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

Mer om heltid

Foto: KS

Meld deg på Arbeidslivskonferansen 2024

KS' årlige arbeidslivskonferanse arrangeres 11. og 12. september i Oslo. Nå kan du melde deg på. «Det umuliges kunst» er tittelen på årets konferanse - hvordan løse flere oppgaver når det blir færre i yrkesaktiv alder?

Foto: Bly

Opptak: Arbeidslivsfrokost om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering i arbeid

Unntaket fra kvalifikasjonsprinsippet åpner for å gi flere muligheten til å få arbeid i kommunal sektor. Kommunesektoren kan nå gjøre de samme unntakene som staten. - Dette er partssamarbeid på sitt beste, sier leder av Fagforbundet Mette Nord.

Foto: Volum2

Gjennomslag for arbeidsinkludering i kommunal sektor

Kommunal sektor ønsker at det skal bli enklere å ansette personer som står utenfor arbeidslivet i kommunale jobber. KS har lenge jobbet for at vi skal få samme mulighet som staten for å gjøre unntak fra kvalifikasjonsprinsippet. Nå får vi det!

Foto: Bly

Opptak av arbeidslivsfrokost om heltid, deltid og sykefravær

Høyt sykefravær og høy deltidsandel er to store arbeidsgiverutfordringer i kommunal sektor – og særlig i helse- og omsorgstjenestene. Er det noen sammenheng mellom heltid/deltid og sykefravær? Her kan du se opptak av arbeidslivsfrokosten om dette temaet.

Foto: Shutterstock

Midt-Telemark skaper fremtiden sammen

I hjertet av Telemark har det blomstret en ny kommune, Midt-Telemark, som et resultat av en sammenslåing mellom Bø og Sauherad. Midt-Telemark kommune tok et betydelig skritt mot å realisere sine mål om heltidskultur da de valgte å delta i Tørn.

Foto: KS

Heltid koster, men har vi råd til å la være?

En ny rapport viser at de som lykkes med heltid bruker bemanningsanalyser og utvikling av ny turnuskompetanse.

Les flere artikler

KONTAKT