Til hovedinnhold

Ledelse og organisering

Som leder er du en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. God ledelse handler om å legge til rette for mestring, motivasjon og bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse.

Artikler

Foto: KS

Meld deg på Arbeidslivskonferansen 2024

KS' årlige arbeidslivskonferanse arrangeres 11. og 12. september i Oslo. Nå kan du melde deg på. «Det umuliges kunst» er tittelen på årets konferanse - hvordan løse flere oppgaver når det blir færre i yrkesaktiv alder?

Foto: BI

Nasjonal lederutdanning får svært gode tilbakemeldinger

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er et sentralt tiltak i Kompetanseløftet 2025, som er regjeringens plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling. Evaluering viser gode resultater.

Foto: Bly

Opptak: Arbeidslivsfrokost om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering i arbeid

Unntaket fra kvalifikasjonsprinsippet åpner for å gi flere muligheten til å få arbeid i kommunal sektor. Kommunesektoren kan nå gjøre de samme unntakene som staten. - Dette er partssamarbeid på sitt beste, sier leder av Fagforbundet Mette Nord.

Foto: Mostphotos

Verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

KS har en mal for utviklingssamtalen mellom folkevalgt og kommunedirektør, samt en app for utvikling av godt samspill mellom ordfører og kommunedirektør. Her finner du også opptak av webinaret om styrket lederskap i kommunal sektor.

Digitalt kurs for nye kommunale ledere

Kurset har tre læringstrinn som gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter i rollen som ny leder i kommunesektoren. Gry Dale Brandshaug hos KS Advokatene har hatt ansvar for den delen av kurset som omhandler arbeidsmiljøloven.

Foto: Mostphotos

Digitalt kurs for nye kommunale ledere

Kurset har tre læringstrinn som gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter i rollen som ny leder i kommunesektoren. Gry Dale Brandshaug hos KS Advokatene har hatt ansvar for den delen av kurset som omhandler arbeidsmiljøloven.

Foto: Sopra Steria (Bilde fra rapportens forside)

Nødvendig kompetanse for å få gevinster ved innføring av velferdsteknologi

Mange kommuner opplever ikke at innføring av velferdsteknologi gir økonomisk eller andre målbare gevinster. Denne rapporten identifiserer avgjørende faktorer som skal til for å kunne høste fordeler av ny teknologi.

Foto: Mostphotos

Utviklingsprosjekter fra Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten skal øke kompetansen til å lede strategisk utvikling, på tvers av tjenestenivåer, virksomheter, avdelinger og profesjoner. Her ser du utviklingsprosjektene som topplederne har utført.

Foto: Pia Olsen

Ny bok om 10-FAKTOR

KS og KF er ute med en ny og revidert bok om 10-FAKTOR. 10-FAKTOR er en medarbeiderundersøkelse som i dag brukes av nærmere 300 kommuner.

VarslingFoto: Mostphotos

Varsling

Kommuner og fylkeskommuner forvalter felleskapets ressurser og skal løse viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet en forutsetning for å avdekke og rette opp feil. Sektoren har et ansvar for å sørge for at det er trygt å ytre seg og varsle om kritiske forhold.

Foto: KS

Webinarserie: Nyskapende arbeidsgivere tar grep

Ta grep nå, og bli en nyskapende arbeidsgiver. Er det på tide å revidere eller utvikle arbeidsgiverstrategien? KS tilbyr seks webinarer som vil hjelpe dere på veien - se de her.

Nyskapende arbeidsgivereFoto: Bly

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorgFoto: KS

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

ArbeidsgivermonitorenFoto: Illustrasjon

Arbeidsgivermonitoren

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i sektoren. Monitoren har også nøkkeltall for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

KONTAKT