Ledelse og organisering

Som leder er du en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. God ledelse handler om å legge til rette for mestring, motivasjon og bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse.

10-FAKTOR

10-FAKTOR er et verktøy for utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjonen.

Er du ny som leder i kommunen?

Er du ny som leder i kommunen?

Som leder i kommunesektoren har du en av samfunnets viktigste og mest spennende jobber. Det er også en jobb som stiller store krav til deg. For å støtte deg i starten, ønsker vi deg velkommen til "Ny som leder" - et program nettopp for nytilsatte ledere.

Fakta om lederstillinger i kommunal sektor

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse

«Guide til god ledelse» er et nyttig verktøy for å styrke ledere i kommunal sektor. KS mener at god ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne i dag og i fremtiden.

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR?

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR?

Her finner du råd til kommunene om forberedelser, gjennomføring og oppfølging av 10-Faktor.

Ledergalopp

Ledergalopp

Du som rådmann inviteres sammen med toppledergruppen din for å styrke deres kompetanse på innovasjons- og digitaliseringsledelse. Ledergaloppen gir deg kompetansen du trenger, konkrete verktøy og dere får gjennomført et case sammen.

Kommunesektoren prioriterer innovasjon og digitalisering høyt. For å kunne tilby innbyggerne best mulig tjenester, må oppgavene løses på nye og smarte måter.
Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen
Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Det er viktig at lederne tar aktivt eierskap til prosessen når kommuner skal bli mer digitale. Samtidig må alle ansatte bli involvert i prosessen, og det må være rom for ildsjeler og endringsagenter. Det viser en ny rapport laget på oppdrag fra KS.

Arbeidsgivermonitoren

Arbeidsgivermonitoren

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i sektoren. Monitoren har også nøkkeltall for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

Mer om ledelse og organisering

Arbeidslivskonferansen 2019: Lære, jobbe, leve

Arbeidslivskonferansen 2019: Lære, jobbe, leve

Vi har gleden av å invitere til Arbeidslivskonferansen 2019 som går av stabelen 12. september. Vi ønsker særskilt velkommen til Kulturhuset Banken på Lillehammer. Konferansen blir ledet fra Lillehammer, og programleder er Olav Brostrup Muller.

Helseledelse­program får internasjonal anerkjennelse

Helseledelse­program får internasjonal anerkjennelse

Masterprogrammet Nasjonal lederutdanning på BI for primærhelsetjenesten får internasjonal anerkjennelse. KS har vært med på å utvikle dette programmet som styrker lederkompetanse i den kommunale helsetjenesten.

Bli med i Attraktive arbeidsgivere i helse og omsorg

Bli med i Attraktive arbeidsgivere i helse og omsorg

KS Hedmark og Oppland inviterer til utviklingsnettverk for ledelse og bemanning i helse og omsorg.

Arbeidslivskonferansen 2019: Må vi jobbe lenger?

Arbeidslivskonferansen 2019: Må vi jobbe lenger?

Arbeidslivskonferansen peker på dagens og morgendagens eldre som en ressurs. På konferansen den 12. september blir det debatt om hvordan vi kan skape et bærekraftig arbeidsliv for dem som er unge i dag og som blir framtidens aldrende befolkning.

Ledergaloppen - et program for kommunale toppledere

Ledergaloppen - et program for kommunale toppledere

Når innovasjon og digitalisering er et tog på full fart fra stasjonen – hvordan lede og styrke innovasjonskraften i egen organisasjon? Ti kommuner i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal skal se nærmere på hvordan de best kan takle en fremtid i endring.

Søk på helseledelse

Søk på helseledelse

Helseledelse - en nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten - er et samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet. Utdanningen har fokus på ledelse, endring og innovasjon og passer for enhets- og virksomhetsledere i kommunesektoren.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT