Ledelse og organisering

Som leder er du en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. God ledelse handler om å legge til rette for mestring, motivasjon og bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse.

Status Kommune 2022

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Ny bok om 10-FAKTOR

Ny bok om 10-FAKTOR

KS og KF er ute med en ny og revidert bok om 10-FAKTOR. 10-FAKTOR er en medarbeiderundersøkelse som i dag brukes av nærmere 300 kommuner.

Webinarserie: Nyskapende arbeidsgivere tar grep

Webinarserie: Nyskapende arbeidsgivere tar grep

Ta grep nå, og bli en nyskapende arbeidsgiver. Er det på tide å revidere eller utvikle arbeidsgiverstrategien? KS tilbyr seks webinarer som vil hjelpe dere på veien - se de her.

Nyskapende arbeidsgivere

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

Ny kommunelov: Praktiske eksempler og konkrete svar

Ny kommunelov: Praktiske eksempler og konkrete svar

Den nye kommuneloven har nå vært i kraft i to år. Den nye loven gir en klarere rollefordeling mellom folkevalgte og administrasjonen. Her kan du se KS-webinaret om dette temaet i opptak.

Ledergalopp

Ledergalopp

Kommunedirektører og deres toppledergruppe inviteres til å styrke sin innovasjons- og digitaliseringsledelse. Ledergaloppen gir deg unik kompetanse og oversikt og det gjennomføres et praktisk case.

Arbeidsgivermonitoren

Arbeidsgivermonitoren

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i sektoren. Monitoren har også nøkkeltall for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

Mer om ledelse og organisering

Regjeringen og KS vil sikre flere praksisplasser for helse- og sosialfagsstudenter

PRESSEMELDINGER

Regjeringen og KS vil sikre flere praksisplasser for helse- og sosialfagsstudenter

Mangel på praksisplasser er en flaskehals for å utdanne mer helsepersonell. Derfor inngår nå regjeringen og KS en samarbeidsavtale for å få flere kommuner til å tilby helse- og sosialfagsstudenter praksis.

KS jobber for å etablere Nasjonalt program for IKT-sikkerhet (NPISK)

KS jobber for å etablere Nasjonalt program for IKT-sikkerhet (NPISK)

KS har sammen med fageksperter fra medlemmene, og i dialog med Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), utarbeidet et forslag til program for IKT-sikkerhet i kommunal sektor (NPISK).

Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering

Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering

I offentlig sektor gjelder kvalifikasjonsprinsippet som innebærer at den best kvalifiserte for stillingen skal få jobbtilbud. Se webinaret i opptak her.

Nye regler om hjemmearbeid

Nye regler om hjemmearbeid

Regjeringen har fastsatt en ny forskrift om hjemmekontor som trer i kraft 1. juli 2022. KS mener forskriften fremdeles ikke er godt nok tilpasset fremtidens arbeidsliv og ønsker et samarbeid med partene i arbeidslivet.

Søk nasjonal lederutdanning for helse- og omsorgssektoren

Søk nasjonal lederutdanning for helse- og omsorgssektoren

Sektoren står foran store omstillinger. Det vil kreve kompetente ledere. Utdanningen gir økte kunnskaper og ferdigheter, innen personlig lederskap, organisering, omstilling, tjenesteutvikling og innovasjon som vil bidra til å styrke din lederkompetanse.

Søk Topplederprogram for spesialist- og kommunehelsetjenesten

Søk Topplederprogram for spesialist- og kommunehelsetjenesten

Et av hovedmålene med programmet er å skape gode ledere som kan styrke samordning og videreutvikle samarbeidet på tvers av tjenestenivå, virksomheter, avdelinger og profesjoner i fremtidens helsetjenester.

Les flere artikler

KONTAKT