Ledelse og organisering

Som leder er du en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. God ledelse handler om å legge til rette for mestring, motivasjon og bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse.

10-FAKTOR

10-FAKTOR er et verktøy for utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjonen.

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse

«Guide til god ledelse» er et nyttig verktøy for å styrke ledere i kommunal sektor. KS mener at god ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne i dag og i fremtiden.

Seminar om 10-FAKTOR som lederverktøy

Seminar om 10-FAKTOR som lederverktøy

Mestringsorientert ledelse er nøkkelen for å utvikle gode ferdigheter innen ledelse og for å få medarbeiderne til å lykkes. 17. januar arrangerer KS, KF og KS Agenda seminar med temaet 10-FAKTOR og ledelse.

Fakta om lederstillinger i kommunal sektor

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR?

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR?

Her finner du råd til kommunene om forberedelser, gjennomføring og oppfølging av 10-Faktor.

Ledergalopp

Ledergalopp

Du som rådmann inviteres sammen med toppledergruppen din for å styrke deres kompetanse på innovasjons- og digitaliseringsledelse. Ledergaloppen gir deg kompetansen du trenger, konkrete verktøy og dere får gjennomført et case sammen.

Kommunesektoren prioriterer innovasjon og digitalisering høyt. For å kunne tilby innbyggerne best mulig tjenester, må oppgavene løses på nye og smarte måter.
Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen
Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Det er viktig at lederne tar aktivt eierskap til prosessen når kommuner skal bli mer digitale. Samtidig må alle ansatte bli involvert i prosessen, og det må være rom for ildsjeler og endringsagenter. Det viser en ny rapport laget på oppdrag fra KS.

Arbeidsgivermonitoren

Arbeidsgivermonitoren

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i sektoren. Monitoren har også nøkkeltall for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

Mer om ledelse og organisering

Søk på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Søk på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er et samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet. Utdanningen har fokus på ledelse, endringsledelse og innovasjon. Målgruppen er enhets- og virksomhetsledere i kommunesektoren, inkludert tannhelsetjenesten.

Debattheftet 2020 – KS spør

Debattheftet 2020 – KS spør

Heftet inneholder omtale av og spørsmål om bærekraftige velferdstjenester, attraktive arbeidsgivere og hovedtariffoppgjøret i 2020.

Konferanse om samarbeid om digital kompetanse og omstilling

KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og forhandlingssammenslutningene inviterer i dag til konferanse for å dele erfaringer fra samhandling, digital kompetanse og omstilling.Følg konferansen direkte her.

Se data for din kommune og fylkeskommune

Se data for din kommune og fylkeskommune

Her kan du se hvordan kommuner og fylkeskommuner opplever – og jobber med – tema som ledelse, kompetanse, rekruttering, sykefravær, heltid, innovasjon og digitalisering. Hver kommune kan sammenliknes med landsgjennomsnittet, fylket og nabokommunene.

Se Arbeidslivskonferansen 2019 i opptak

Se Arbeidslivskonferansen 2019 i opptak

Årets Arbeidslivskonferanse pekte på dagens og morgendagens eldre som en ressurs. På konferansen ble det debatt om hvordan vi kan skape et bærekraftig arbeidsliv for unge i dag som blir framtidens aldrende befolkning. Nå kan du se innleggene i opptak.

Det årlige arbeidsrettskurset 2019

Det årlige arbeidsrettskurset 2019

KS Advokatenes årlige arbeidsrettskurs går av stabelen 19. - 20. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Les flere artikler

KONTAKT