Ledelse og organisering

Som leder er du en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. God ledelse handler om å legge til rette for mestring, motivasjon og bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse.

Søk på nasjonal helselederutdanning for primærhelsetjenesten

Søk på nasjonal helselederutdanning for primærhelsetjenesten

Nasjonal lederutdanning for kommunesektoren er et samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet. Innholdet omhandler ledelse, innovasjon og digitalisering der målgruppen er enhets- og virksomhetsledere i kommunesektoren, inkludert ledere i tannhelsetjenesten.

Webinar med rapportlansering: Hvilke rammevilkår har ledere for å utøve ledelse?

Webinar med rapportlansering: Hvilke rammevilkår har ledere for å utøve ledelse?

23. juni 2020 avholdt KS et webinar om hvordan lederspenn, bemanning og kapasitet legger rammer for lederrollen. Her kan du se opptak av arrangementet.

Lederspennet påvirker lederrollen

Lederspennet påvirker lederrollen

Mange faktorer er med på å sette krav og rammebetingelser til lederrollen i kommunesektoren. Én slik faktor er lederspennet – tallet på ansatte en leder har ansvar for. En ny forskningsrapport fra NORCE gir oppdatert kunnskap om dette.

Lederutdanning gir tryggere ledere

Lederutdanning gir tryggere ledere

En evaluering av den nasjonale lederutdanningen for primærhelsetjenesten viser at de som har deltatt på utdanningen føler seg tryggere i lederrollen og har fått større faglig tyngde. Noen opplever også stor endring i lederstil.

Et vellykket 10-FAKTOR-arbeid

Et vellykket 10-FAKTOR-arbeid

Hvordan blir 10-FAKTOR en suksess? Hvordan kan HR-avdelingen bidra inn i arbeidet, i hvilke faser gjør dere hva, og hvilken rolle skal lederne ha? Her har vi samlet stoff om 10-FAKTOR som vi håper dere kan ha nytte av i eget arbeid.

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Det er viktig at lederne tar aktivt eierskap til prosessen når kommuner skal bli mer digitale. Samtidig må alle ansatte bli involvert i prosessen, og det må være rom for ildsjeler og endringsagenter. Det viser en rapport laget på oppdrag fra KS.

Fakta om lederstillinger i kommunal sektor

Ledergalopp

Ledergalopp

Du som rådmann inviteres sammen med toppledergruppen din for å styrke deres kompetanse på innovasjons- og digitaliseringsledelse. Ledergaloppen gir deg kompetansen du trenger, konkrete verktøy og dere får gjennomført et case sammen.

Arbeidsgivermonitoren

Arbeidsgivermonitoren

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i sektoren. Monitoren har også nøkkeltall for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

Mer om ledelse og organisering

Les flere artikler

KONTAKT