Ledelse og organisering

Som leder er du en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. God ledelse handler om å legge til rette for mestring, motivasjon og bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse.

Webinarserie: Nyskapende arbeidsgivere tar grep

Webinarserie: Nyskapende arbeidsgivere tar grep

Ta grep nå, og bli en nyskapende arbeidsgiver. Er det på tide å revidere eller utvikle arbeidsgiverstrategien? KS tilbyr seks webinarer som vil hjelpe dere på veien og andre webinar, om å våge, er 21. januar.

Arbeidslivskonferansen 2022: Den nye arbeidshverdagen – myter, fakta og kunsten å balansere

Arbeidslivskonferansen 2022: Den nye arbeidshverdagen – myter, fakta og kunsten å balansere

På Arbeidslivskonferansen i mars utforsker vi myter og fakta om den nye arbeidshverdagen. Vi ser nærmere på hvilke grep Kommune-Norge kan ta for å lykkes med balansegangen mellom drift og utvikling når hverdagen preges av uforutsigbarhet og endring.

Nyskapende arbeidsgivere

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

Et vellykket 10-FAKTOR-arbeid

Et vellykket 10-FAKTOR-arbeid

Hvordan blir 10-FAKTOR en suksess? Hvordan kan HR-avdelingen bidra inn i arbeidet, i hvilke faser gjør dere hva, og hvilken rolle skal lederne ha? Her har vi samlet stoff om 10-FAKTOR som vi håper dere kan ha nytte av i eget arbeid.

Ny kommunelov: Praktiske eksempler og konkrete svar

Ny kommunelov: Praktiske eksempler og konkrete svar

Den nye kommuneloven har nå vært i kraft i to år. Den nye loven gir en klarere rollefordeling mellom folkevalgte og administrasjonen. Her kan du se KS-webinaret om dette temaet i opptak.

Nytt verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

Nytt verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

3. juni lanserte KS en mal for utviklingssamtalen mellom folkevalgt og kommunedirektør, samt en app for utvikling av godt samspill mellom ordfører og kommunedirektør. Se opptak av webinaret her.

Ledergalopp

Ledergalopp

Kommunedirektører og deres toppledergruppe inviteres til å styrke sin innovasjons- og digitaliseringsledelse. Ledergaloppen gir deg unik kompetanse og oversikt og det gjennomføres et praktisk case.

Arbeidsgivermonitoren

Arbeidsgivermonitoren

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i sektoren. Monitoren har også nøkkeltall for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

Mer om ledelse og organisering

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling. Retningslinjene for OU-midlene er revidert og gjelder fra januar 2022.

Lederkurs for allmennleger

Lederkurs for allmennleger

Målet med lederkurset på nett er å styrke allmennleger i lederrollen, gi dem gode verktøy for å lede og utvikle egen praksis, og yte best mulig tjenester til pasienter og brukere. Søknadsfristen er 5. januar 2022.

Webinar om plikten til å sikre likeverdige helse- og omsorgstjenester

Webinar om plikten til å sikre likeverdige helse- og omsorgstjenester

Kommuner er forpliktet til å levere gode helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen. LDO arrangerer webinar om kommunenes plikt til å sikre likeverdige helse- og omsorgstjenester og hvordan man kan sikre et tjenestetilbud til alle.

Webinar om likestillingsplikten for offentlige myndigheter

Webinar om likestillingsplikten for offentlige myndigheter

Offentlig myndigheters likestillingsplikt ble skjerpet i 2020. LDO har skreddersydd kurs for kommuner og kommunale ledere om likestillingsplikten, hva den innebærer og hvordan kommunale ledere kan jobbe for å oppfylle kravene etter loven.

Webinar om lønnskartleggingsplikten for arbeidsgivere

Webinar om lønnskartleggingsplikten for arbeidsgivere

Alle offentlige arbeidsgivere og alle private arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte må gjennomføre en lønnskartlegging. KS og LDO arrangerte webinar om denne nye kartleggingsplikten og hvordan arbeidsgivere kan oppfylle den.

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan kan læring på arbeidsplassen organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt og gi alle medarbeidere mulighet til å lykkes med å tilegne seg nødvendig kompetanse? En rapport og veileder ble lansert på webinaret 22. september.

Les flere artikler

KONTAKT