Ledelse og organisering

Som leder er du en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. God ledelse handler om å legge til rette for mestring, motivasjon og bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse.

Nyskapende arbeidsgivere

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

Webinar om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i kommunene

Webinar om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i kommunene

KS arrangerte et webinar den 1. juni om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) som er blitt forsterket. Webinaret omhandlet hva som inngår i denne plikten og hva er spesielt for kommunal sektor.

Lederutdanning for helse og omsorg gjør lederne bedre

Lederutdanning for helse og omsorg gjør lederne bedre

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten har gjort lederne tryggere og tydeligere, viser en ny rapport. Lederne er blitt bedre til blant annet å involvere og samhandle med ansatte.

Barrierer for mellomledere i møte med digital omstilling

Barrierer for mellomledere i møte med digital omstilling

En ny undersøkelse blant 25 mellomledere i åtte kommuner og to fylkeskommuner viser hva de mener er de største barrierene ved digital omstilling.

Webinar med rapportlansering: Hvilke rammevilkår har ledere for å utøve ledelse?

Webinar med rapportlansering: Hvilke rammevilkår har ledere for å utøve ledelse?

23. juni 2020 avholdt KS et webinar om hvordan lederspenn, bemanning og kapasitet legger rammer for lederrollen. Her kan du se opptak av arrangementet.

Lederspennet påvirker lederrollen

Lederspennet påvirker lederrollen

Mange faktorer er med på å sette krav og rammebetingelser til lederrollen i kommunesektoren. Én slik faktor er lederspennet – tallet på ansatte en leder har ansvar for. En ny forskningsrapport fra NORCE gir oppdatert kunnskap om dette.

Et vellykket 10-FAKTOR-arbeid

Et vellykket 10-FAKTOR-arbeid

Hvordan blir 10-FAKTOR en suksess? Hvordan kan HR-avdelingen bidra inn i arbeidet, i hvilke faser gjør dere hva, og hvilken rolle skal lederne ha? Her har vi samlet stoff om 10-FAKTOR som vi håper dere kan ha nytte av i eget arbeid.

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Det er viktig at lederne tar aktivt eierskap til prosessen når kommuner skal bli mer digitale. Samtidig må alle ansatte bli involvert i prosessen, og det må være rom for ildsjeler og endringsagenter. Det viser en rapport laget på oppdrag fra KS.

Fakta om lederstillinger i kommunal sektor

Ledergalopp

Ledergalopp

Kommunedirektører og deres toppledergruppe inviteres til å styrke sin innovasjons- og digitaliseringsledelse. Ledergaloppen gir deg unik kompetanse og oversikt og det gjennomføres et praktisk case.

Arbeidsgivermonitoren

Arbeidsgivermonitoren

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i sektoren. Monitoren har også nøkkeltall for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

Mer om ledelse og organisering

Nytt verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

Nytt verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

3. juni lanserte KS en mal for utviklingssamtalen mellom folkevalgt og kommunedirektør, samt en app for utvikling av godt samspill mellom ordfører og kommunedirektør. Se opptak av webinaret her.

Sluttrapport fra prosjektet Jobbvinner Agder

Sluttrapport fra prosjektet Jobbvinner Agder

I Agder har Jobbvinnerprosjektet vært konsentrert rundt gode praksiserfaringer i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner for sykepleiestudenter i første studieår.

Arbeidstilsynets vil samarbeide med kommunene for å begrense koronasmitte

Arbeidstilsynets vil samarbeide med kommunene for å begrense koronasmitte

Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Arbeidstilsynet oppdrag om å bidra til å begrense koronasmitte. Arbeidstilsynet ønsker samarbeid og tips fra kommunene.

Digitaliseringsnettverk gjør digitaliseringen raskere og bedre

Digitaliseringsnettverk gjør digitaliseringen raskere og bedre

Askøy kommune var tidlig ute med å ta i bruk digitale løsninger som Digisos. Det har redusert saksbehandlingstiden med 70 prosent. – Digitalisering og omstilling går raskere gjennom samarbeid, mener rådmannen i Askøy kommune.

Det store fremtidsbildet

Det store fremtidsbildet

En nyskapende arbeidsgiverpolitikk sikrer en bærekraftig kommunesektor nå og i framtida. Gjennom god ledelse, evne til omstilling, kontinuerlig læring og samarbeid må vi løse oppgaver på nye måter. Vi må våge mer, og mobilisere.

Å lære

Å lære

I en tid med stor omstilling og behov for nye kompetanser, blir det viktig å ha en tilnærming til læring hele livet. For å være en nyskapende arbeidsgiver må vi gjøre arbeidsplassen til en læringsarena, med rom for utvikling, prøving og feiling.

Les flere artikler

KONTAKT