Til hovedinnhold

Ledelse og organisering

Som leder er du en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. God ledelse handler om å legge til rette for mestring, motivasjon og bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse.

Artikler

Foto: Mostphotos

Nytt digitalt kurs for kommunale ledere

Kommunesektoren må både rekruttere og beholde gode ledere for å møte utfordringene som sektoren står overfor. KS har nå laget et digitalt kurs til nye ledere i kommuner og fylkeskommuner. Kurset kan gjennomføres på kun en time.

Foto: Sopra Steria (Bilde fra rapportens forside)

Nødvendig kompetanse for å få gevinster ved innføring av velferdsteknologi

Mange kommuner opplever ikke at innføring av velferdsteknologi gir økonomisk eller andre målbare gevinster. Denne rapporten identifiserer avgjørende faktorer som skal til for å kunne høste fordeler av ny teknologi.

Foto: Dag Tynes

Arbeidslivskonferansen 2023: På en helt annen måte

Å være nyskapende arbeidsgiver blir alfa og omega for å lykkes med samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Hvordan skal kommunesektoren få det til? Det får vi høre og lære mer om på Arbeidslivskonferansen 2023 - 20.-21. september. Over 300 påmeldte nå!

Foto: Bly

Status Kommune 2023

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre? KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren i Status Kommune 2023. Publikasjonen kommer ut hvert år.

Foto: Mostphotos

Utviklingsprosjekter fra Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten skal øke kompetansen til å lede strategisk utvikling, på tvers av tjenestenivåer, virksomheter, avdelinger og profesjoner. Her ser du utviklingsprosjektene som topplederne har utført.

Foto: Pia Olsen

Ny bok om 10-FAKTOR

KS og KF er ute med en ny og revidert bok om 10-FAKTOR. 10-FAKTOR er en medarbeiderundersøkelse som i dag brukes av nærmere 300 kommuner.

VarslingFoto: Mostphotos

Varsling

Kommuner og fylkeskommuner forvalter felleskapets ressurser og skal løse viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet en forutsetning for å avdekke og rette opp feil. Sektoren har et ansvar for å sørge for at det er trygt å ytre seg og varsle om kritiske forhold.

Foto: KS

Webinarserie: Nyskapende arbeidsgivere tar grep

Ta grep nå, og bli en nyskapende arbeidsgiver. Er det på tide å revidere eller utvikle arbeidsgiverstrategien? KS tilbyr seks webinarer som vil hjelpe dere på veien - se de her.

Nyskapende arbeidsgivereFoto: Bly

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorgFoto: KS

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

LedergaloppFoto: KS

Ledergalopp

Kommunedirektører og deres toppledergruppe inviteres til å styrke sin innovasjons- og digitaliseringsledelse. Ledergaloppen gir deg unik kompetanse og oversikt og det gjennomføres et praktisk case.

ArbeidsgivermonitorenFoto: Illustrasjon

Arbeidsgivermonitoren

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i sektoren. Monitoren har også nøkkeltall for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

Mer om ledelse og organisering

Foto: Bly

Verktøy for strategisk kompetanseplanlegging

Kompetanse er en nøkkel til kvalitet for å sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til å fornye tjenester og arbeidsformer. KS har utviklet et verktøy for at kommuner og fylkeskommuner kan jobbe med strategisk kompetanseutvikling.

Foto: Johnny Syversen

Hva gjør du når du har fått ny politisk ledelse?

I høst det igjen kommune- og fylkestingsvalg, og mange kommuner og fylker vil oppleve å få ny politisk ledelse. I denne artikkelen har vi samlet noen tips og råd som kan bidra til en god dialog og samarbeid på sikt.

Foto: Bly

Frokostseminar om varsling

Varslingssaker får ofte et mye større omfang enn nødvendig. På frokostseminaret diskuterte vi på undersøkelsesplikten i varslingssaker som gjelder både private og kommunale arbeidsgivere. Se seminaret i opptak her.

Foto: Idébanken

Lag en lokal IA-avtale på din arbeidsplass

Godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte er en suksessfaktor for å skape en inkluderende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Arbeidsplasser som ønsker det kan nå inngå en frivillig lokal IA-avtale.

Foto: Jan Inge Krossli

Ekstraordinært landsting endret delegatfordelingen

KS’ ekstraordinære landsting 25. mai endret vedtektene slik at delegatfordelingen til det ordinære landstinget i 2024 er tilpasset ny fylkesinndeling fra neste år. Et representasjonsråd for KS Digitale Fellestjenester AS (DIF) ble også vedtatt.

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringssvar fra KS til Helsepersonellkommisjonen

KS mener at forebygging av framtidig helse- og omsorgstjenestebehov er en avgjørende strategi for å sikre langsiktig bærekraft i tjenestene, og at staten må trappe opp innsatsen for å støtte kommunesektorens arbeid her.

Les flere artikler

KONTAKT