Til hovedinnhold

Ledelse og organisering

Som leder er du en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. God ledelse handler om å legge til rette for mestring, motivasjon og bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse.

Artikler

Foto: Bly

Opptak: Arbeidslivsfrokost om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering i arbeid

Unntaket fra kvalifikasjonsprinsippet åpner for å gi flere muligheten til å få arbeid i kommunal sektor. Kommunesektoren kan nå gjøre de samme unntakene som staten. - Dette er partssamarbeid på sitt beste, sier leder av Fagforbundet Mette Nord.

Foto: Mostphotos

Søk nasjonal lederutdanning for helse- og omsorgssektoren

Sektoren står foran store omstillinger, og det vil kreve kompetente ledere. Denne utdanningen øker kunnskaper og ferdigheter, både innen personlig lederskap, organisering, omstilling, tjenesteutvikling og innovasjon som igjen styrker lederkompetansen.

Foto: KS

Ledere oppfordres til å søke Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten er et samarbeid mellom KS og de regionale helseforetakene. Søknadsfristen for årets nye kull er 1. mai.

Foto: KS/Hege K. Fosser Pedersen

Arbeidslivskonferansen 2024 i september

Den årlige arbeidslivskonferansen til KS arrangeres 11. og 12. september i Oslo. Hold av datoene allerede nå!

Foto: Mostphotos

Verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

KS har en mal for utviklingssamtalen mellom folkevalgt og kommunedirektør, samt en app for utvikling av godt samspill mellom ordfører og kommunedirektør. Her finner du også opptak av webinaret om styrket lederskap i kommunal sektor.

Digitalt kurs for nye kommunale ledere

Kurset har tre læringstrinn som gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter i rollen som ny leder i kommunesektoren. Gry Dale Brandshaug hos KS Advokatene har hatt ansvar for den delen av kurset som omhandler arbeidsmiljøloven.

Foto: Mostphotos

Digitalt kurs for nye kommunale ledere

Kurset har tre læringstrinn som gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter i rollen som ny leder i kommunesektoren. Gry Dale Brandshaug hos KS Advokatene har hatt ansvar for den delen av kurset som omhandler arbeidsmiljøloven.

Foto: Sopra Steria (Bilde fra rapportens forside)

Nødvendig kompetanse for å få gevinster ved innføring av velferdsteknologi

Mange kommuner opplever ikke at innføring av velferdsteknologi gir økonomisk eller andre målbare gevinster. Denne rapporten identifiserer avgjørende faktorer som skal til for å kunne høste fordeler av ny teknologi.

Foto: Bly

Status Kommune 2023

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre? KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren i Status Kommune 2023. Publikasjonen kommer ut hvert år.

Foto: Mostphotos

Utviklingsprosjekter fra Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten skal øke kompetansen til å lede strategisk utvikling, på tvers av tjenestenivåer, virksomheter, avdelinger og profesjoner. Her ser du utviklingsprosjektene som topplederne har utført.

Foto: Pia Olsen

Ny bok om 10-FAKTOR

KS og KF er ute med en ny og revidert bok om 10-FAKTOR. 10-FAKTOR er en medarbeiderundersøkelse som i dag brukes av nærmere 300 kommuner.

VarslingFoto: Mostphotos

Varsling

Kommuner og fylkeskommuner forvalter felleskapets ressurser og skal løse viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet en forutsetning for å avdekke og rette opp feil. Sektoren har et ansvar for å sørge for at det er trygt å ytre seg og varsle om kritiske forhold.

Foto: KS

Webinarserie: Nyskapende arbeidsgivere tar grep

Ta grep nå, og bli en nyskapende arbeidsgiver. Er det på tide å revidere eller utvikle arbeidsgiverstrategien? KS tilbyr seks webinarer som vil hjelpe dere på veien - se de her.

Nyskapende arbeidsgivereFoto: Bly

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorgFoto: KS

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

LedergaloppFoto: KS

Ledergalopp

Kommunedirektører og deres toppledergruppe inviteres til å styrke sin innovasjons- og digitaliseringsledelse. Ledergaloppen gir deg unik kompetanse og oversikt og det gjennomføres et praktisk case.

ArbeidsgivermonitorenFoto: Illustrasjon

Arbeidsgivermonitoren

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i sektoren. Monitoren har også nøkkeltall for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

Mer om ledelse og organisering

Foto: KS

KS-podkast: Fylkesstyrenes rolle i KS

Fylkesstyrene i KS er et viktig knutepunkt mellom lokal og nasjonal politikk. I denne episoden av KS-podkasten «Der livet leves» får du høre hva to ferske fylkesstyreledere tenker om sin nye rolle.

Foto: Volum2

Gjennomslag for arbeidsinkludering i kommunal sektor

Kommunal sektor ønsker at det skal bli enklere å ansette personer som står utenfor arbeidslivet i kommunale jobber. KS har lenge jobbet for at vi skal få samme mulighet som staten for å gjøre unntak fra kvalifikasjonsprinsippet. Nå får vi det!

Foto: Bly

Verktøy for strategisk kompetanseplanlegging

Kompetanse er en nøkkel til kvalitet for å sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til å fornye tjenester og arbeidsformer. KS har utviklet et verktøy for at kommuner og fylkeskommuner kan jobbe med strategisk kompetanseutvikling.

Foto: Johnny Syversen

Hva gjør du når du har fått ny politisk ledelse?

I høst det igjen kommune- og fylkestingsvalg, og mange kommuner og fylker vil oppleve å få ny politisk ledelse. I denne artikkelen har vi samlet noen tips og råd som kan bidra til en god dialog og samarbeid på sikt.

Foto: Bly

Frokostseminar om varsling

Varslingssaker får ofte et mye større omfang enn nødvendig. På frokostseminaret diskuterte vi på undersøkelsesplikten i varslingssaker som gjelder både private og kommunale arbeidsgivere. Se seminaret i opptak her.

Foto: Idébanken

Lag en lokal IA-avtale på din arbeidsplass

Godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte er en suksessfaktor for å skape en inkluderende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Arbeidsplasser som ønsker det kan nå inngå en frivillig lokal IA-avtale.

Les flere artikler

KONTAKT