Å få flere til å jobbe heltid vil gi kommunene bedre tjenester, et bedre arbeidsmiljø og styrke omdømmet som arbeidsgiver.

Filmet er produsert av: Sheriff Film Company AS. Den er filmet i Fet kommune, Pålsetunet bo- og servicesenter.

Nær seks av ti rådmenn oppgir at en høy andel deltidsansatte er en utfordring.

Andelen heltidsansatte har de siste ti årene økt for samtlige kommunale tjenesteområder. Utviklingen går imidlertid sakte. I dag jobber halvparten av de vel 429.100 ansatte i kommunal sektor deltid. Særlig har helse- og omsorgstjenestene mange som jobber deltid, med nesten to av tre medarbeidere deltidstilsatt.

Heltid kan utløse 32.700 flere årsverk innen helse- og omsorgstjenester
Deltidsansatte i helse- og omsorgstjenestene har i snitt en stillingsstørrelse på 57 prosent, og representerer med dette et stort arbeidskraftpotensial. Dersom alle deltidsansatte i alderen 30–60 år fra denne sektoren hadde jobbet heltid, ville det utgjort om lag 32 700 flere årsverk.

Store regionale forskjeller – Oslo og Finnmark best i klassen
De regionale forskjellene er store når det gjelder andel heltidsansatte i kommunene. Oslo (67 prosent) og Finnmarks-kommunene (65 prosent) har størst andeler heltidsansatte. Nederst på listen finner vi Nord-Trøndelag (43 prosent) og Oppland (44 prosent). 
Store kommuner har en større andel ansatte i hele stillinger enn hva mellomstore og små kommuner har. Heltidsandelen for store kommuner er 52 prosent, sammenliknet med 46 prosent for mellomstore kommuner og 43 prosent for små kommuner.

Heltidskultur kan etableres på mange måter. Fellestrekket for løsningene er imidlertid at de må finnes lokalt.