En solid overordnet heltidstrategi, som var administrativt og politisk forankret, la grunnlaget for utviklingen av en heltidskultur i hele kommunen.

Kari Anne Lie, prosjektleder for Tørn i Midt-Telemark

Sauherad kommune hadde jobbet systematisk med heltidskultur siden 2017, og dette ble videreført til arbeidet med Tørn i Midt – Telemark. I 2020 ble de med i Tørn-piloten om ny organisering av arbeidet og arbeidstiden. 

- Sauherad hadde tidligere god erfaring med læringsnettverk for heltidskulturarbeidet, og når muligheten kom for å bli med i Tørn takket vi ja, forteller prosjektleder for Tørn i Midt-Telemark, Kari Anne Lie.

Avdelingene Notevarp og Solbakken fra Bo- og miljøtjenesten deltar i piloten. På hver av disse avdelingene ble det opprettet partssammensatte arbeidsgrupper som arena for involvering, informasjon og prosessarbeid. I tillegg hadde kommunen etablert en overordnet styringsgruppe og ressursgruppe for heltidskulturarbeid innen helse og mestring.

- En solid overordnet heltidstrategi, som var administrativt og politisk forankret, la grunnlaget for utviklingen av en heltidskultur i hele kommunen, sier Lie.

Avdelingene i Bo og miljøtjenesten er ikke fremmed for slike tiltak. Notevarp og Solbakken har tidligere gjort flere tiltak i turnus, blant annet langvakter i helger og ukedager. I Tørn-prosjektet hadde avdelingene et mål om å lage en arbeidstidsordning som tar høyde for mer variasjon i drift for å skape kontinuitet, stabilitet og økt kompetanse.

Fra kartlegging til årsturnus

Etter gjennomførte kartlegginger startet Solbakken og Notevarp med årsturnus i uke 26 i 2022.  I årsturnusen måtte ansatte legge inn minimum 4 ukers ferie, møter, vakanser og annet kjent fravær. Fraværet ble i mest mulig grad dekket opp av fast ansatte.

Etter snart et år med årsturnus kan avdelingen melde om gevinster som mindre behov for vikarer, mindre overtidsbruk og mer kontinuitet. Ansatte har også merket betydelig forskjell i avdelingene, med mindre stress og mer ro. De har også fått flere ansatte i 100% stilling som selv i større grad enn før får være med på å påvirke egen arbeidshverdag og turnus.

En kollektiv innsats

Kari Anne Lie legger likevel ikke skjul på at dette er en krevende prosess som tar tid. Som andre kommuner, har også Midt-Telemark erfart at overordnede prosesser kan forsinke lokale prosesser, til stor frustrasjon for ledere og ansatte som har jobbet med motivasjon, informasjon og skapt forventinger til fremdrift og resultater. Det har vært en bratt læringskurve for begge avdelingene. Med de rammvilkårene de har måttet jobbe under og korte frister har det til tider vært svært utfordrende.  Her forteller hun at det er viktig å gå fra ord til handling.

- Arbeidet med heltidskultur handler om endrings- og utviklingsprosesser. Vi skal jobbe med kultur, forankring, ledelse, medbestemmelse og utvikle nye arbeidstidsordninger samtidig som vi følger daglig drift. Det er en krevende prosess å stå i, innrømmer Lie.

Til tross for utfordringer, har kommunen beveget seg fra ord til handling. Midt-Telemarks slagord "Vi skaper framtiden sammen" gjenspeiler den sterke kollektive innsatsen i arbeidet med heltidskultur.

Det er en spennende reise, og resultatene taler for seg selv – ansatte, ledere og brukere melder også at de har sett tydelige gevinster av dette verdifulle arbeidet.

- Det er viktig at hele organisasjonen er med i arbeidet med heltidskultur. Vi får ingen ting til uten medarbeiderinvolvering og godt partssamarbeid. Det er moro når hardt arbeid gir resultater og ansatte, ledere og brukere ser gevinster av dette arbeidet. Midt-Telemark kommune har slagordet «Vi skaper framtiden sammen». Det passer godt i arbeidet med heltidskultur, avslutter Lie.