Til hovedinnhold

Utlysning av heltidsstillinger

En del av løsningen for å realisere heltidskultur, er å lyse ut hele stillinger. Her får dere presentert verktøy, tips og råd for å realisere og operasjonalisere en utlysningspraksis som understøtter en heltidskultur.

Artikler

Les mer om verktøyet og heltid her

Foto: Shutterstock

Om verktøyet

Verktøyet er bygd opp med fem faser fra en stilling blir ledig og frem til ansettelse. Dere vil bli introdusert for de vesentlige elementer som skal til for å både realisere og operasjonalisere en utlysningspraksis som understøtter en heltidskultur.

HeltidFoto: Shutterstock

Heltid

Høy andel deltidsansatte er en av de største utfordringene norske kommuner har som arbeidsgiver. Å bygge heltidskultur innebærer å tenke nytt rundt hvordan tjenestene og arbeidstiden organiseres. Heltidskultur må først og fremst etableres lokalt.

Utlysningspraksis – en barriere for heltidskultur

KS inviterte til webinar 5. november om lansering av et nytt verktøy. Verktøyet kan brukes av lokale parter i sitt arbeid med heltidskultur generelt, og det er spesielt knyttet til utlysning av stillinger i kommunesektoren.

Les flere artikler

KONTAKT