Filmen Tid for Heltid viser at det å utvikle en heltidskultur både er nødvendig og mulig, og at alle må dra i samme retning om vi skal lykkes. Filmen gir også eksempler på tiltak som virker.

Filmen er produsert av Sheriff film, på oppdrag fra KS. Filmen er tatt opp på Pålsetunet bo- og servicesenter i Fet kommune.

En del av løsningen for å realisere heltidskultur, er å lyse ut hele stillinger. Her får dere presentert verktøy, tips og råd for å realisere og operasjonalisere en utlysningspraksis som understøtter en heltidskultur.

Lenkeblokk Icon Utlysning av heltidsstillinger

Heltidskultur – fra forskningsfrokost med lansering av fersk FoU-rapport om utlysningspraksis og sammenheng med heltid. Signering av heltidsavtalen.

Kunnskap om statistikk på et område gir innsikt. Partene vil med denne veilederen bidra til at lokale parter får felles innsikt i utfordringsbildet, og hva som må endres for å nå definerte mål i arbeidet med heltidskultur.

Lenkeblokk Icon Veileder om bruk av statistikk i heltidskulturarbeidet

I 2015 lanserte partene i Heltidserklæringen «Det store heltidsvalget - en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur». Veilederen synliggjør hvorfor det er viktig å jobbe for en heltidskultur og hvordan gode lokale prosesser er en forutsetning for å lykkes. Veilederen skal bidra til økt kunnskap, refleksjon og inspirasjon i det lokale arbeidet.

Lenkeblokk Icon Veileder for lokalt arbeid med heltidskultur

KS og sammenslutningene utarbeidet i 2023 en veileder for årsturnus. Den legger til rette for flere hele stillinger, særlig i helse- og omsorgstjenestene.

Lenkeblokk Icon Veileder for årsturnus 2023

Heltidsmodellen. Kostnader og gevinster ved redusert deltid, et veiledningshefte til regnemodell. Modellen ble utviklet av Agenda Kaupang i forbindelse med utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune». I veilederen står det hvor man kan laste den ned og evt gi innspill til forberdringer.

Lenkeblokk Icon Kostnader og gevinster ved redusert deltid