På Arendalsuka lanserte KS sammen med NSF, Fagforbundet og Delta en ny forskningsrapport om utlysningspraksis i helse- og omsorgssektoren, og hvordan den bidrar til å opprettholde en deltidskultur. Å endre måten vi lyser ut stillinger på, kan gi et viktig bidrag i arbeidet med å utvikle heltidskultur, og føre til at flere jobber i hele stillinger i sektoren.

Lanserer nytt verktøy

I del 2 av prosjektet om utlysningspraksis i helse- og omsorgssektoren, tilbys det et verktøy som lokale parter kan ta i bruk i sitt arbeid med heltidskultur generelt, og som er spesielt knyttet til utlysning av stillinger.

Verktøyet er utviklet av KS-Konsulent, i samarbeid med case-kommunene i prosjektet. Det er også testet ut på andre kommuner, og er et prosessverktøy i fem steg.

Lenkeblokk Icon Verktøy for utlysning av heltidsstillinger

Webinaret kan ses her:

Program: 

  • Utlysningspraksis på dagsordenen. Velkomsthilsen v/ Tor Arne Gangsø, KS 
  • Presentasjon og gjennomgang av verktøyet v/ Stephanie Helland, KS-Konsulent 
  • Mulighet for spørsmål og svar ved bruk av chatfunksjon
  • Betydningen av å lyse ut hele stillinger v/ Siv Kjøllmoen, Fagforbundet 
  • Veien videre v/ Hanne Børrestuen, KS 

Fokus i Heltidserklæringen

Utlysningspraksis er også et fokusområde i den nye heltidserklæringen, som ble undertegnet 17. august 2021. I heltidserklæringen står det:

«Partene ønsker i denne erklæringen et særlig fokus på kommunenes utlysningspraksis. Partene erkjenner at det lyses ut for mange deltidsstillinger, til tross for politiske vedtak, mål og ambisjoner om heltidskultur. Partene mener at drøfting av lokal utlysningspraksis bør være en del av de lokale retningslinjene for heltidskultur. Det vises til veileder om utarbeiding av lokale retningslinjer for heltidskultur der utlysningspraksis er omtalt. Partene står sammen om et FoU-prosjekt om utlysningspraksis som har sett på muligheter og barrierer, og har utviklet verktøy som skal bistå kommunene i arbeidet med å lyse ut flere heltidsstillinger».