Til hovedinnhold

Arbeidsgivermonitoren

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i sektoren. Monitoren har også nøkkeltall for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

Artikler

Foto: Illustrasjon: Bly

Arbeidsgivermonitoren: Samarbeid er nødvendig for å få til omstilling

Fire av fem mener at gevinstpotensialet ved omstilling i kommunesektoren er betydelig, viser et dypdykk til årets Arbeidsgivermonitor. Særlig pekes det på betydningen av å samarbeide med arbeidstakerorganisasjonene, egne ansatte og ledere.

Foto: Bly

Arbeidsgivermonitoren 2023: Status og trender for arbeidslivet i kommunesektoren

Arbeidsgivermonitoren er en statistikk- og faktapublikasjon som publiseres hvert andre år. Monitoren viser status og utvikling innen blant annet rekruttering, kompetanse, arbeidstid og digitalisering i kommuner og fylkeskommuner.

Foto: Bly

Status Kommune 2024: Der folk bor

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre? KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren i Status Kommune 2024. Publikasjonen kommer ut hvert år.

Foto: Bly

Bidra til Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2023

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som publiseres hvert andre år. Monitoren er en etablert informasjonskilde. Nå får alle landets kommuner og fylkeskommuner invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse om ulike tema.

Foto: Bly

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2021: Slik er arbeidslivet i kommunesektoren

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor viser tilstand og utvikling for aktuelle arbeidslivstema som rekruttering, deltid og digitalisering i kommuner og fylkeskommuner.

Foto: AdobeStock

Ny rapport viser godt partssamarbeid under pandemien

Åtte av ti kommunalsjefer for helse- og omsorgstjenester forteller at det lokale partssamarbeidet har bidratt til å finne gode løsninger under koronakrisen. Det viser ferske tall fra en tilleggsundersøkelse til Kommunesektorens arbeidsgivermonitor.

Statistikk om kommuneansatteFoto: N/A

Statistikk om kommuneansatte

Her finner du statistikk over ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Statistikken er basert på opplysninger som KS samler inn til PAI-registeret fra kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og andre kommunale virksomheter hvert år.

Dypdykk

Les flere artikler

KONTAKT