Frokostseminaret starter presis 8.15-9.00, og det serveres frokost fra 7.45 i møtesenteret til Kommunenes Hus i Oslo sentrum. 

Sendingen ser du digitalt på YouTube

Ønsker du å komme fysisk? Fyll inn skjema under: 

Meld deg på her

Deltakelse


KS arrangerer årets siste arbeidslivsfrokost om sammenhenger mellom heltid, deltid og sykefravær. Hva vet vi egentlig om slike sammenhenger, og hvordan kan vi lykkes med å øke heltidsandelen samtidig som vi reduserer sykefraværet? Mange faktorer påvirker sykefraværet, og det er sammensatt. På samme måte er det ulike og sammensatte grunner til at så mange jobber deltid.
 

Ny kunnskapsoppsummering er klar

Under frokosten får vi presentert en ny kunnskapsoppsummering fra Arbeidsforskningsinstituttet og Oxford Research om hva forskningen forteller. Vi har også invitert et utvalg forskere til en samtale for å reflektere rundt temaet.  
 
Vi får høre fra Ringerike kommune, Hvelven omsorgssenter, om hva de ser som viktig i sitt arbeid for å lykkes. Arrangementet avsluttes med en samtale mellom Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS og Mette Nord, leder av Fagforbundet om hvordan partene kan jobbe sammen.  

Program:   

  • Møteleder Anette Hansen fra KS ønsker velkommen 
  • Presentasjon av rapporten «Heltid, deltid og sykefravær: Litteratursøk mot nordisk offentlig sektor og innspill til videre forskning» ved Dag Ellingsen, Arbeidsforskningsinstituttet 
  • Samtale mellom forskerne Dag Ellingsen, Leif Moland (Fafo), Elisabeth Fevang (Frischsenteret) om sammenhenger mellom heltid, deltid, arbeidsmiljø, organisering av arbeidet og sykefravær. 
  • Kommuneeksempel fra Ringerike kommune, Hvelven omsorgssenter.
  • Samtale mellom Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS og Mette Nord, leder av Fagforbundet