Ny rapport om heltid, deltid og sykefravær

Foto: Shutterstock

Lenkeblokk Icon Les rapporten her

Sendingen ser du i opptak her digitalt på YouTube
NB. Vi jobber med å få sendingen tekstet. 

KS arrangerte årets siste arbeidslivsfrokost om sammenhenger mellom heltid, deltid og sykefravær. Hva vet vi egentlig om slike sammenhenger, og hvordan kan vi lykkes med å øke heltidsandelen samtidig som vi reduserer sykefraværet? Mange faktorer påvirker sykefraværet, og det er sammensatt. På samme måte er det ulike og sammensatte grunner til at så mange jobber deltid. 

Ny kunnskapsoppsummering er klar

Under frokosten fikk vi presentert en ny kunnskapsoppsummering fra Arbeidsforskningsinstituttet og Oxford Research om hva forskningen forteller. Et utvalg forskere reflekterte i en samtale rundt temaet.  
 
Vi fikk høre fra Ringerike kommune, Hvelven omsorgssenter, om hva de ser som viktig i sitt arbeid for å lykkes. Arrangementet ble avsluttet med en samtale mellom Marit Roxrud Leinhardt, KS, og Mette Nord, leder av Fagforbundet om hvordan partene kan jobbe sammen.  

Program:   

  • Møteleder Anette Hansen fra KS ønsker velkommen 
  • Presentasjon av rapporten «Heltid, deltid og sykefravær: Litteratursøk mot nordisk offentlig sektor og innspill til videre forskning» ved Dag Ellingsen, Arbeidsforskningsinstituttet 
  • Samtale mellom forskerne Dag Ellingsen, Leif Moland (Fafo), Elisabeth Fevang (Frischsenteret) om sammenhenger mellom heltid, deltid, arbeidsmiljø, organisering av arbeidet og sykefravær. 
  • Kommuneeksempel fra Ringerike kommune, Hvelven omsorgssenter.
  • Samtale mellom Marit Roxrud Leinhardt, arbeidslivsdirektør i KS og Mette Nord, leder av Fagforbundet