Til hovedinnhold

Erfaringsbanken

Her kan du lese mer om de gode historiene. Kommunene som deltar i Tørn forteller om sitt arbeid med ny oppgavedeling og ny organisering av arbeidet og arbeidstiden i helse og omsorg.

Artikler

Foto: Turid Engseth Løvoll

Løste utfordringer ved å ta felles beslutninger med lederne

Fjord kommune står, som mange andre kommuner i Tørn, overfor utfordringer med å sikre tilstrekkelig helsepersonell for fremtidige helsetjenester. For å imøtekomme dette, deltok de i Tørn-prosjektet.

Foto: Shutterstock

Midt-Telemark skaper fremtiden sammen

I hjertet av Telemark har det blomstret en ny kommune, Midt-Telemark, som et resultat av en sammenslåing mellom Bø og Sauherad. Midt-Telemark kommune tok et betydelig skritt mot å realisere sine mål om heltidskultur da de valgte å delta i Tørn.

Foto: KS

Velferdsteknologi som førstevalg i Melhus og Skaun kommune

Vi har tatt turen til Skaun og Melhus, to kommuner i Trøndelag som begge er med i Tørn-piloten om målrettet bruk av velferdsteknologi i ny oppgavedeling. Både Skaun og Melhus er godt i gang med arbeidet.

Slampoesi: Ny organisering av arbeidet og arbeidstiden

Denne Tørn-filmen bruker slampoesi for å formidle behovet for å jobbe med en hensiktsmessig organisering av arbeidet og arbeidstiden. Det handler om riktig kompetanse til riktig sted og tid. Vel så viktig er det å gå fra ord til handling. 

Foto: Ann Iren Furuheim

Vågå kommune med små grep for en enklere arbeidsdag

Vågå kommune har jobbet effektivt med ny oppgavedeling i Tørn og har satt i gang noen enkle tiltak for en bedre arbeidshverdag. Et av tiltakene er å frigjøre tid til spesifikke sykepleieroppgaver.

Foto: Åse Kalvik

Et endringsarbeid med medvirkning

Tørn er et stort utviklings- og endringsarbeid med vekt på medarbeiderinvolvering. Aure kommune har tatt dette på alvor og kaller det «Lørn om Tørn», som de også presenterte på arbeidsmiljøkonferansen i Møre og Romsdal.

Foto: Tonje S. Ringsrød

- En god kartlegging skaper gode løsninger

Bakgrunnen for at Sarpsborg kommune ønsket å bli med i Tørn var en lite bærekraftig organisering i omsorgstjenestene. De erfarte at mange av oppgavene ble gjort av alle, og det trigget behovet for å komme i gang med ny oppgavedeling.

Foto: Canv

Fra «alle gjør alt» til «rett kompetanse til rett tid og sted»

I Vadsø kommune har prosjektgruppen i arbeidet med ny oppgavedeling avdekket ulike kompetansebehov hos medarbeiderne og behov for nærværsledelse. Fra en arbeidsform der «alle gjør alt», er den nye organiseringen «rett kompetanse til rett tid og sted».

Foto: Martine Sandbu

Bruker Kahoot for å vise behovet for ny oppgavedeling

Lesja kommune har tatt gode grep i arbeidet med ny oppgavedeling. Blant annet har kommunen brukt Kahoot for å skape engasjement og synliggjøre ovenfor administrasjonen i kommunen hva sykepleiere og helsefagarbeidere bruker tiden sin på i løpet av en uke.

Foto: KS

Hva tenker sykepleierstudenter om fremtidens helsevesen?

Studenter på tredjeåret ved sykepleierstudiet på UiT Norges Arktiske Universitet har nylig gjennomført innovasjonscamp på campus Hammerfest, Harstad og Tromsø.

Foto: Daniel Reche, Pixabay

Hvem er vi her for? En brukerhistorie

I Tørn er kontinuitet og kvalitet for pasienter og brukere 24/7 - 365 dager i året - på en bærekraftig måte - et overordnet mål for arbeidet i pilotene. Hva er så viktig for brukere og pårørende?

Foto: Canv

Bedre arbeidsrutiner med oppgavekort i Gran kommune

Gran kommune er en av kommunene som har deltatt i Tørns første pilot om ny oppgavedeling. I prosjektarbeidet valgte kommunen å utvikle det de kaller for oppgavekort. Det har gitt gode og effektive resultater!

Foto: KS

Sandefjord kommune løfter frem heltidskulturen

På Kamfjordhjemmet bo og behandlingssenter og Sandefjord medisinske senter satses det på heltidskultur og ny organisering av arbeidet og arbeidstiden.

Foto: KS

Tromsø kommune satser på heltidskultur og ny organisering av arbeidet

KS-ansatte som jobber med Tørn har vært på besøk i Tromsø og lært mer om hvordan de har jobbet med heltidskultur, ny organisering av arbeidet og oppgavedeling i helse og omsorg.

Foto: KS

- Tørn har gitt oss mulighet til å realisere gevinstene

Kongsberg kommune er opptatt av å fordele og organisere oppgavene på en ny måte i møte med fremtidens helse og omsorg. Hvordan har de jobbet med oppgavedeling i Tørn og hvilke gevinster har de høstet?

Foto: KS

Ringerike kommune er med i Tørn: - Godt partssamarbeid er en avgjørende suksessfaktor

Vi befinner oss på Hvelven omsorgssenter ved Hønefoss i Ringerike kommune. Langs fargerike korridorer med flott veggkunst er det plassert 20 pasientrom, og vi blir ønsket velkommen av den lokale prosjektgruppen i Tørn-arbeidet.

Foto: KS

Velferdsteknologi, oppgavedeling og heltidskultur i Bodø kommune

Bodø kommune har satset på gode og hensiktsmessige løsninger for en tryggere og bedre helse- og omsorgstjeneste. Tilstrekkelig kvalitet i tjenestene og effektiv drift gjennom velferdsteknologi, oppgavedeling og heltidskultur er blant satsningsområdene.

Foto: KS

Tromsø kommune forteller om ny organisering av arbeidet og arbeidstiden

Tromsø deltar i Tørn og har gode erfaringer med ny organisering av arbeidet og arbeidstiden. I denne videoen forteller enhetsleder Elisabeth Meløy og verneombud Lena Sigurdsson om overgangen til nye arbeidstidsordninger.

Foto: Tørn

Mer heltid med TØRNturnus i Sandefjord

Oppstarten av TØRNturnus ved Sandefjord medisinske senter har gitt gode og raske resultater. Lengre vakter har ført til at ingen ansatte trenger å jobbe ufrivillig deltid.

SISTE OM TØRN

Foto: KS

Vil din kommune bli med i Tørn Kommune? 2024-aktivitetene lyses ut nå!

KS har gleden av å invitere motiverte kommuner til å delta i nye læringsnettverk i regi av Tørn Kommune-programmet. I 2024 startes det fem regionale læringsnettverk, ett nasjonalt læringsnettverk og ett læringsnettverk rettet mot storbyene ASSS-kommunene.

Foto: Illustrasjon Canva

Ressursbanken

Er du i gang med endringsarbeidet og har behov for påfyll av kunnskap? Her finner du informasjon som kan fungere som en støtte i arbeidet med ny oppgavedeling og organisering av arbeidet i din kommune.

Foto: Illstrasjon Canv

Innovativ bemanningsledelse - Rusta for framtida blir en del av Tørn

Fra og med oktober 2023 blir Innovativ bemanningsledelse - Rusta for framtida en del av Tørn.

Foto: KS

Veien til fagbrev som helsefagarbeider med nytt læringsnettverk

Hvilke muligheter finnes for å oppnå et fagbrev, og hvordan kan man styrke kompetansen innen helse- og omsorgstjenesten? Seks ulike kommuner deltar nå i et nytt læringsnettverk, ledet av prosjektene Tørn og Jobbvinner.

Foto: Unsplash

Tørn utvides til hele helse- og omsorgstjenesten

Høsten 2023 utvides Tørn til et nasjonalt program for hele helse- og omsorgstjenesten. Dette programmet vil ha tre delprogrammer, et for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, et for spesialisthelsetjenesten og ett program for samhandling.

Foto: KS

KOMMUNESPEILET

Et krafttak for bedre helse- og omsorgstjenester

Bodø kommune er én av landets første av totalt 97 Tørn-kommuner. Kommunen har vært en foregangskommune på mange områder. De har vært med i Tørn fra starten, og resultatene fra deres arbeid i prosjektet har ikke gått upåaktet hen.

Les flere artikler

KONTAKT