Kommune-Norge har mye å glede seg til når studentene begynner å jobbe som sykepleiere.

Hanne Mensner Lerstang, seniorrådgiver i KS.

Gjennom kursemnet SYP-2620 som tar for seg innovasjon, organisasjon og ledelse ble studentene utfordret til å finne løsninger på reelle problemstillinger de selv har kjent på i sine praksisperioder. Løsningsforslagene presenterte de på muntlig gruppeeksamen, der til sammen 200 sykepleierstudenter fikk øve på å trenge ut av boksen og trene innovasjonsmusklene.

- Det har vært spennende å høre løsningsforslagene på de komplekse problemstillingene kommunale helse- og omsorgstjenester står ovenfor, sett fra unges perspektiv. Utfra engasjementet og energien er det helt tydelig at studentene har kjenner godt til problemstillingene. Kommune-Norge har mye å glede seg til når disse begynner å jobbe som sykepleiere, forteller Hanne Mensner Lerstang, seniorrådgiver i KS.

Tørn stimulerer til nyskapning og kreativitet

Tørn er opptatt av medarbeiderdrevet innovasjon. For å kunne møte fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester må helsepersonell jobbe på andre måter enn i dag. Det betyr blant annet at ansatte må endre på hvem som skal gjøre ulike arbeidsoppgaver, og bruk av velferdsteknologi er et viktig hjelpemiddel i arbeidshverdagen.

Nyutdannede sykepleiere er viktige endringsagenter ute i helse- og omsorgstjenesten. De kommer inn i tjenesten med nytt blikk, oppdatert kunnskap og ser muligheter. Dette kan stimulere til nyskapning i helse- og omsorgstjenesten.

KS har vært med på å utforme problemstillinger for studentene i Hammerfest, Tromsø og Harstad kommune slik at studentene kan finne løsninger som de har fanget opp i kontakt med kommunene.
Med dette oppdraget har studentene satt seg ned for å tenke nytt og innovativt rundt hvordan man kan jobbe på andre måter for å bruke kompetansen mer riktig i helse- og omsorgstjenesten. De har kommet med sine tanker og innspill, tatt grep, turt å prøve noe nytt og turt å feile.

Innovasjonscamp

Før de presenterte løsningsforslagene på muntlig eksamen deltok studentene i en innovasjonscamp i regi av Ungt Entreprenørskap. Innovasjonscamp er en idekonkurranse og en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. I løpet av en avgrenset tidsperiode skal studentene levere gode løsninger på en reell utfordring. Du kan lese mer om Ungt Entreprenørskap her.

«Få den på» på campus Tromsø  

I Tromsø var det totalt 18 grupper med 100 engasjerte studenter. Her ble juryen presentert for strålende og kreative presentasjoner fra studentene med virkemidler som film, musikkvideo, skuespill og tegninger i 3D av ulike løsningsforslag;

  • En E-formet pute som skal hjelpe med vending av pasient i seng.
  • En robot med turnuser.
  • Utvikling en bonusordning for tilstedeværelse skal bidra til å redusere underbemanning, sykefravær og bruk av overtid.
  • En app som skal kvalitetssikre og bidra til bedre utvikling av sykepleierstudenter i praksis.

Dette var bare noen av de innovative løsningene som ble presentert i Tromsø. Men den klare vinneren ble «Få den på!» Det er en maskin som skal hjelpe brukere med å ta av og på støttestrømper, og kan potensielt spare hjemmetjenesten for mange arbeidstimer. Og enda mer gledelig; NTNU er nå i kontakt med denne gruppen for å lage protyper.  

Foto: KS

Gruppen med sykepleierstudenter på campus Tromsø vant prisen for beste løsning. "Få den på!" er en maskin som skal hjelpe brukere med å ta av og på støttestrømper, og kan potensielt spare hjemmetjenesten for mange arbeidstimer.

Simuleringslab på campus Harstad

I Harstad skulle studentene ta stilling til hvordan helse- og omsorgstjenesten kan tenke nytt med tanke på å organisere daglig arbeid gjennom å fordele oppgaver ut fra dagens kompetanse.

Her var det 7 grupper som presenterte sine løsningsforslag med følgende nøkkelfaktorer som utgangspunkt:

  • Utnytte ressurser på best mulig måte
  • Organisering av turnus
  • Forebygge turnover, beholde viktig kompetanse
  • Rekruttering

Det var særlig gruppe 1 og 3 som skilte seg ut. Den første gruppen foreslo å utvikle en app, hvor de kommunale helse- og omsorgstjenestene kan legge ut oppgaver som kan løses av andre enn helsepersonell, og som ungdom og andre kan påta seg.  

Gruppe 3 foreslo å etablere en simuleringslab, for at studentene skal kunne få trene på ulike realistiske situasjoner, og hvor de også kan spille ut pasientrollen. Målsetningen er å senke realitetssjokket mange studenter opplever når det begynner i jobb, gjennom at de har forsøkt seg i krevende situasjoner tidligere.

Til slutt var det gruppe 3 som stakk av med seieren. Dette er et tiltak juryen har tro på at kan gjennomføres, og som kan bidra til å sette realistiske forventinger og trene opp studentene i realistiske situasjoner i helse- og omsorgstjenestene.

Foto: KS

Juryen på campus Harstad var imponert over studentenes løsningsforslag. 

Fokus på koordinerte og helhetlige pasientforløp for studentene på campus Hammerfest

På campus Hammerfest var det 70 sykepleierstudenter i grupper på 8 som presenterte sine løsningsforslag. Også her var det det store forskjeller på hvordan de ønsket å gå frem for å sikre koordinerte og helhetlige pasientforløp.

En av gruppene så blant annet på hvordan god sårdokumentasjon kan bidra til et helhetlig pasientforløp ved å utvikle en sårpakke som dokumentasjonssystem. Denne sårpakken består av såkalt intervallbasert og standardiserte bilder parallellt med spørsmål som man krysser av ved siden av bildene. Sårpakken skal bidra til å effektivisere dokumentasjonen og bedre behandlingen.

Til slutt ble det gruppe 8 som stakk av med seieren i Hammerfest. Gruppen undersøkte hvordan sykehjemmene kan strukturere og optimalisere arbeidshverdagen. Her presenterte studentene en nettside som skulle fungere som en form for «rangeringsapp» med fargekoder som viser hvilke oppgaver som må gjøres i løpet av en arbeidsuke. Tanken er å benytte verktøyet som en sjekkliste for å vite hvilke oppgaver som gjøres og har blitt gjort. Studentene var flinke til å få frem utfordringsbildet og traff godt på samspill og innovasjon i arbeidet med problemstillingen.