Hvis vi ikke tar noen grep rundt fordeling av arbeidet og arbeidstiden vil det etter hvert bli vanskelig å tilby gode omsorgstjenester

Marit Roxrud Leinhardt

Det største grepet enheten har gjort er å innføre langvakter hver fjerde helg, for de som ønsker det. Resultatet er at fire sykepleiere har økt sine stillinger og ingen trenger lengre å jobbe ufrivillig deltid.

I tillegg er antall vakante helgestillinger redusert fra 11 til 6, 4 helsefagarbeidere har økt sine stillinger og 16 ansatte har startet opp med 14 timers vakter hver fjerde helg.

– Jeg er så stolt og glad for at vi har fått til dette, og det har bare vært mulig takket være godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgte i hele prosessen, sier prosjektleder for heltidskultur i Sandefjord kommune, Tone Woll Buer.

Heltidskultur Sandefjord kommune

KS-prosjektet Tørn er et tiltak under kompetanseløftet 2025, og er et virkemiddel for å nå intensjonene i Leve hele livet-reformen.

- En viktig forutsetning er å organisere de kommunale helse- og omsorgstjenestene slik at det blir bedre kvalitet og kontinuitet i tjenestetilbudet med smidige overganger, færre å forholde seg til for pasienter og brukere, og høy pasientsikkerhet, sier Woll Buer.

Et av målene er å sikre flere heltidsstillinger og såkalte kontinuitetsbærere i tjenesten, det vil si over 80 prosent stillingsstørrelse. Sandefjord kommune er én av fire kommuner som er valgt ut som forsøkskommune. Det er to avdelinger med i forsøket og Lindrende enhet ved SMS er først ute med oppstart av TØRNturnus.

Hvorfor TØRN?

Bakgrunnen for navnet Tørn, er erkjennelsen av at den kommunale omsorgssektoren har nådd et «turning point» - et vendepunkt.

– Hvis vi ikke tar noen grep rundt fordeling av arbeidet og arbeidstiden slik at rett helsefaglig kompetanse brukes til rett tid, vil det etter hvert bli vanskelig å tilby gode omsorgstjenester i tilstrekkelig omfang, sier avdelingsdirektør Marit Roxrud Leinhardt i avdeling Arbeidsgiverpolitikk i KS, som sammen med partene i arbeidslivet har tatt initiativ Tørn.