Ny oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren

Foto: Fafo

En undersøkelse blant helsefagarbedere, helsesekretærer og portører

Lenkeblokk Icon Ny oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren

 

Velferdsteknologi

Flere rapporter undersøker hvilken kunnskap og ferdigheter ledere i helse - og omsorgssektoren trenger for å realisere gevinster når velferdsteknologiske løsninger tas i bruk i kommunene. Her blir du også bedre kjent med velferdsteknologiprogrammet og kan ta i bruk Velferdsteknologiens ABC - en grunnleggende opplæringspakke for ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

 

Heltidskultur – arbeidstidsplanlegging og ny organisering av arbeidstiden

Arbeidstidsplanlegging er et viktig styringsverktøy for å nå arbeidsgivers og virksomhetens mål. ​ Ved god arbeidstidsplanlegging sikrer vi at tildelte ressurser blir utnyttet effektivt slik at vi kan tilby kvalitativt gode tjenester gjennom døgnet, uka og året. ​God arbeidstidsplanlegging handler om å ha tilstrekkelig bemanning og rett kompetanse til de oppgavene som til enhver tid skal utføres. Arbeidsplanen skal bygge på en bemanningsplan som dekker tjenestebehovet.  ​

 

Relevant for arbeidsgiver

Erfaringer har vist at kommunesektoren har evne til å gjennomføre samfunnsoppdraget på en god og tillitvekkende måte, også under endrede omstendigheter. Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.