Arbeidet i Tørn har fått meg til å tenke rundt hva vi jobber med og hvordan vi fordeler dagene våre

Ansatt, sykehjem i Aure kommune

Skal man få til godt endringsarbeid er det viktig å forstå hvorfor endring må til. Derfor har Aure kommune satset på et endringsarbeid med fokus på medvirkning. Lørn om Tørn er et tiltak de innførte i kommunen for å skape god inkludering i endringsarbeidet og for å dele informasjon.

Aure kommune er en av 12 kommuner som ble med i Tørn høsten 2022, og siden har de jobbet med ulike metoder for å involvere medarbeiderne. 

Hva om alle vakter er gode vakter?

Dette spørsmålet har kommunen stilt seg i arbeidet med Tørn. Den gode vakten er en metodikk som skal bidra til å skape forståelse for endringsarbeidet.

Da de først kom i gang med endringsarbeidet, var det avgjørende å sette medvirkning i sentrum. Alle medarbeidere skal være med i endringsarbeidet.

Sammen kom prosjektgruppen og medarbeiderne frem til hva de mener kjennetegner den gode vakten. De tok utgangspunkt i de ansattes beskrivelser som dannet grunnlaget for det de kalte for «jakten på den gode sirkelen».

Noen stikkord som gikk igjen her, var:

  • Bedre miljø for godt arbeid,
  • Trygge og tilfredse brukere,
  • Meningsfylte vakter,
  • Godt omdømme med lav turn-over,
  • Økt faglighet, få vikarer og lite ekstraarbeid,

I endringsarbeidet har de kartlagt oppgaver og aktiviteter. Sammen har de gjort, lært og lurt, og i prosessen med aktivitet- og oppgavekartlegging har de sett på de regelmessige og uregelmessige oppgavene de gjør gjennom dagen, uka og året.  
Neste steg gikk ut på å re-designe oppgavene, altså tenke på nytt. De reflekterte rundt hvordan disse oppgavene kan endres på en måte som bedre utnytter kompetanse, ressurser og tidsbruk.   

I videoen under kan du høre hva ansatte, helsefagarbeider Laura og sykepleier Maren i Aure kommune har å si om endringsarbeidet i sitt tjenesteområde og hvordan det generelt har vært å jobbe med Tørn.

- Jeg synes at vi har fått mye informasjon om hva som skal skje. Selv om jeg ikke har lagt merke til store endringer direkte på arbeidsplassen, har dette endringsarbeidet likevel fått meg til å tenke rundt hva vi jobber med, hvordan vi fordeler dagene våre, hva slags oppgaver vi har, og hva slags oppgaver vi kunne ha gjort, forteller Laura.

Video: Tørn fra ansattes synspunkt