Meløy er en Tørn-kommunene i Nordland som har utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell.

For å sette helsefagarbeidere i stand til å bruke hele sitt fag, og gjøre oppgaver som sykepleiere gjør i dag, ble det først gjennomført en kompetansekartlegging.


Filmen viser hvordan helsefagarbeider Jan-Birger Hansen etter kompetansekartleggingen får opplæring i nye oppgaver av sykepleier Terese Torset.

- Oppgavedeling styrker kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene. Det er ikke noen konkurranse om hvem som skal ta et sårskift, sier Torset. 

- Dette prosjektet har alle følt eierskap til. det har styrket samholdet, sier enhetsleder Anne Lore Roste Sagen.