Internasjonale prosjekter

KS ønsker å bidra til demokratisk og bærekraftig utvikling i europeiske lokalsamfunn, og derfor jobber vi med internasjonale prosjekter i flere land. KS bistår også norske kommuner og fylkeskommuner i internasjonale prosjekter som de er engasjert i.

Kommuner i Polen søker norske partnere

Kommuner i Polen søker norske partnere

Gjennom EØS-midlene er etablert et stort prosjekt for samarbeid mellom polske og norske kommuner. Målet med prosjektet er å styrke polske kommuners kapasitet til strategisk utvikling.

Bulgaria: Klimatiltak lokalt

Bulgaria: Klimatiltak lokalt

Prosjektet i Bulgaria er finansiert av EØS-midler og tar sikte på å hjelpe storbyene i landet til å redusere sine klimautslipp.

Internasjonalt arbeid for lokal utvikling

Internasjonalt arbeid for lokal utvikling

I mer enn 25 år har KS ledet internasjonale prosjekter i flere land.

Programmer for lokal utvikling

KS samarbeider med flere land i programmer for lokal utvikling, finansiert av EØS midlene. Programmene gir en god mulighet til å samarbeide med europeisk kommunesektor om felles utfordringer.

Kommunesektoren og EØS-midlene

Kommunesektoren og EØS-midlene

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Mer om internasjonale prosjekter

Les flere artikler

KONTAKT