Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Lenkeblokk Icon Mer informasjon om EØS-midlene på regjerings sider

EØS-midler finansierer prosjekter i flere områder som er relevante for norsk kommunesektor om:

  • sosial inkludering
  • miljø og klima
  • innovasjon
  • godt styresett
  • helse
  • arbeidsliv
  • kultur

Hvorfor bør kommunesektoren bli med?

Å delta i et prosjekt finansiert av EØS-midler kan være veldig nyttig for norske kommuner og fylkeskommuner. Det gir mulighet til å utveksle erfaringer med utenlandske kolleger, bygge kompetanse på områder som er viktige for lokal og regional utvikling og samtidig gi nye perspektiver.

Lenkeblokk Icon Den offisielle siden om EØS-midlene

Hva gjør KS?

I mer enn 25 år har KS ledet internasjonale prosjekter i flere land. I dag er KS en av
mange norske organisasjoner som jobber med utvikling og koordinering av programmer finansiert av EØS-midler. I tillegg bistår KS kommuner og fylkeskommuner i internasjonale prosjekter som de er engasjert i.