Norge har avsatt om lag 500 millioner euro til en rekke samarbeidsprogrammer med Romania i årene fremover gjennom EØS-midlene.

KS har ansvar for gjennomføringen av ett av disse programmene. Fem områder er prioritert:

1. Lokal utvikling og fattigdomsreduksjon
2. Myndiggjøring av romfolk
3. Utsatte barn og unge
4. Menneskerettigheter
5. Godt styresett

Bakgrunn

Sosial og økonomisk utjevning er nøkkelen til fattigdomsreduksjon. Samtidig er det viktig å ta vare på mangfold og skape inkluderende samfunn uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, fysisk helse eller hvor man bor. Samarbeidsprogrammet med Romania har som målsetting å bedre situasjonen for sårbare grupper genenerelt, men med særlig fokus på romfolk.

Programmet er et samarbeid mellom KS som norsk programpartner og Romanian Social Development Fund (RSDF), som er en offentlig interesseorganisasjon med hovedkontor i Bucuresti. 

KS gir råd til rumensk samarbeidspartner i utvikling og gjennomføring av programmet, og har et særlig ansvar for å etablere kontakt mellom norske og rumenske aktører. Fylkeskommuner og kommuner er viktige målgrupper.

KS er prosjektpartner med våre søsterorganisasjoner Association of Communes in Romania (ACoR) og Association of Municipalities in Romania (AMR). Prosjektet fokuserer på godt styresett. Les mer om prosjektet her

Vil du bli med?

Under dette programmet er det gode muligheter for å samarbeide med rumenske prosjektsøkere. Den første utlysningen under programområdet utdanning for utsatte barn og unge ble publisert i februar 2019. Det ble arrangert et partnersøkseminar i Bucuresti der 12 personer fra syv norske organisasjoner deltok og etablerte nettverk for prosjektsamarbeid. Over 40 interesserte rumenske organisasjoner deltok.

Nye utlysninger på områdene for lokal utvikling og inkludering av romfolk kommer til høsten 2019. Informasjonsseminar arrangeres i Oslo 27. august, og to partnersøkseminarer i Bucuresti 19.-20.september. Se egen artikkel om dette.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rumenske samarbeidspartner Cosmin Campean (CCAMPEAN@frds.ro) eller kontaktpersoner i KS Gunnbjørg Nåvik og Kiira Keski-Nirva (se kontaktinformasjon til dem under artikkelen).