Norge har avsatt om lag 500 millioner euro til en rekke samarbeidsprogrammer med Romania i årene fremover gjennom EØS-midlene.

KS har ansvar for gjennomføringen av ett av disse programmene. Fem områder er prioritert:

1. Lokal utvikling og fattigdomsreduksjon
2. Myndiggjøring av romfolk
3. Utsatte barn og unge
4. Menneskerettigheter
5. Godt styresett

Bakgrunn

Sosial og økonomisk utjevning er nøkkelen til fattigdomsreduksjon. Samtidig er det viktig å ta vare på mangfold og skape inkluderende samfunn uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, fysisk helse eller hvor man bor. Samarbeidsprogrammet med Romania har som målsetting å bedre situasjonen for sårbare grupper genenerelt, men med særlig fokus på romfolk.

Programmet er et samarbeid mellom KS som norsk programpartner og Romanian Social Development Fund (RSDF), som er en offentlig interesseorganisasjon med hovedkontor i Bucuresti. 

KS gir råd til rumensk samarbeidspartner i utvikling og gjennomføring av programmet, og har et særlig ansvar for å etablere kontakt mellom norske og rumenske aktører. Fylkeskommuner og kommuner er viktige målgrupper.

KS er prosjektpartner med våre søsterorganisasjoner Association of Communes in Romania (ACoR) og Association of Municipalities in Romania (AMR). Prosjektet fokuserer på godt styresett. Les mer om prosjektet her