Tema:

Kapasitetsbygging for lokal utvikling i små og mellomstore polske kommuner

Land: Polen
Periode: 2019-2023

Hensikt

Prosjektet er startskudd for programmet for lokal utvikling, og skal hjelpe polske kommuner som sliter med flere utfordringer, som fraflytting, arbeidsledighet og dårlig luftkvalitet.  Gjennom prosjektet skal kommunene bli bedre rustet til å lage integrerte utviklingsplaner. De beste planene skal få finansiering fra programmet til å implementere disse planene.

Bakgrunn

Utilstrekkelig kapasitet av kommunal ledelse og administrasjon til å lage og implementere lokale utviklingsstrategier er blitt identifisert som en av hovedgrunnene til at små og mellomstore kommuner mister innbyggere og er i dårlig sosioøkonomisk situasjon. Dermed er målet med prosjektet å styrke kommunenes kapasitet til strategisk utvikling. Prosjektet bygger videre på et prosjekt som KS og APC samarbeidet om i programperioden 2009-2014.

Metode

Prosjektet er et samarbeid mellom KS, vår polske søsterorganisasjon Association of Polish Cities, polsk forskningsinstitutt for arealplanlegging og OECD. Prosjektpartnere skal bistå 50 polske byer i utvikling av lokale utviklingsplaner. KS skal bidra med norske erfaringer og beste praksis for innbyggermedvirkning, universell utforming og arealplanlegging.

Vil du bli partner?

Det er flere forskjellige muligheter til å bli med i prosjektet, og det er stor interesse fra polsk side til å finne norske kommuner som partnere. Dersom din kommune er interessert i å jobbe med lokal utvikling i Polen, ta gjerne kontakt med oss.

Prosjektet er en del av et program for lokal utvikling i Polen. Programmets mål er å styrke den sosioøkonomiske situasjone i Polen med tiltak som støtter entreprenørskap, bidrar til effektivisering av offentlig forvaltning, bedrer luftkvalitet og øker levestandard for alle beboere i mellomstore og små byer. I løpet av programmet skal 50 byer få støtte til å lage strategier for lokal utvikling, og de 15 beste vil få finansiering til å implementere disse. KS bistår kommunene i samarbeid med vår polske søsterorganisasjon.