Tema:

Utvikle innovative helse- og velferdstjenester for kronisk syke og personer med funksjonshemninger.

Land: Bulgaria
Periode: 2018 – 2021  

Hensikt

Prosjektet har som målsetting å utvikle en modell for helse- og velferdstjenester til kronisk syke i regionene Vratsa, Vidin og Montana, basert på innovativ bruk av ny teknologi. Dette vil øke tilgangen på profesjonell medisinsk og sosial oppfølging for sårbare grupper over 50 år som bor alene i avsidesliggende områder.

Bakgrunn

Med finansiering fra samarbeidet mellom Sveits og Bulgaria etablerte bulgarske Røde Kors (BRC) hjemmehjelpstjenester for eldre i Vratsaregionen 2012-2017. Det nye prosjektet vil bygge på disse eksisterende tjenestene i Vratsa, og utvide tjenestilbudet til Vidin og Montana, samtidig som bruk av ny teknologi introduseres, og tjenestene for de tre regionene samles i et senter for hjemmetjenester, som skal tilby medisinsk avstandsoppfølging.  Bulgaria har utfordringer med avfolking av distriktene og en aldrende befolkning, og aktivitetene i prosjektet bygger opp under prioriteringer både i «the National Strategy on Long-Term Care in Bulgaria», «the National Health Strategy» og «the National Health Map», med sikte på å finne gode løsninger for å møte disse utfordringene.

Metode

Prosjektet er et samarbeid mellom KS og prosjekteier bulgarske Røde Kors. Det bulgarske  arbeids- og sosialdepartmentet og helsedepartementet er partnere i prosjektet for å sikre forankring på nasjonalt nivå. Prosjektet vil være rettet mot sårbare grupper i fattige lokalsamfunn i distriktene. Ca 50 sykepleiere, hjemmehjelpere og ansatte på responssenteret vil rekrutteres og læres opp lokalt. KS vil bidra med eksempler og erfaringer fra norsk arbeid med innføring av helse- og velferdsteknologi, og særlig norske kommuners arbeid med etablering av responssentre. Kommunene i Nordhordlandsprosjektet : Masfjorden, Austrheim, Vaksdal, Gulen, Fedje, Modalen og Osterøy, vil bidra med faglige råd i prosjektet.