Tema:

Anti-korrupsjon og etikk i kommunale tjenester

Land: Romania
Periode: 2019-2023

Hensikt 

Prosjektet skal gi rumenske kommuner nye verktøy til å jobbe med etikk og antikorrupsjon på lokalt og regionalt nivå og på den måten tilby bedre tjenester til innbyggere. 

Bakgrunn

Romania har utfordringer medkorrupsjon og etikk i lokalforvaltningen, noe som hindrer iverksetting av lover og vedtatt politikk. Det er behov for mer bevissthet rundt etisk handling og håndtering av interessekonflikter i kommunale og regionale beslutningsprosesser.  

Metode

Prosjektet er et samarbeid mellom KS, og to rumenske kommuneorganisasjoner, Association of Communes og Association of Romanian Municipalities. Lokalpolitikere og administrasjon skal få trening i hvordan de kan jobbe med etikk, antikorrupsjon og integritet i sine kommuner. KS skal bidra med gode norske eksempler på etikkarbeid og hjelpe våre søsterorganisasjoner til å lage et pilotprosjekt basert på om KS Folkevalgtprogram med fokus på etikk.

Vil du bli partner?

Prosjektet er en del av programmet for lokal utvikling, som blir finansiert av EØS-midler. KS samarbeider med Romanias fond for sosial utvikling i et program for lokal utvikling (FRDS). Programmet er finansiert av EØS-midler. Målet med programmet er å støtte lokal utvikling i Romania gjennom tiltak rettet mot utsatte grupper, som romfolk og barn og unge, og prosjekter skal fokusere på blant annet helse, utdanning, arbeidsliv og menneskerettigheter. I tillegg til et prosjekt om antikorrupsjon som KS er partner i, vil det bli publisert åpne utlysninger for prosjekter innen fattigdomsreduksjon, inkluderende utdanning for utsatte barn og unge, lokal utvikling og menneskerettigheter.  Her er det gode muligheter til prosjektsamarbeid med rumenske partnere. Det vil bli arrangert match-making seminarer i Romania, og norske aktører som deltar på disse eller ønsker å møte mulig partner på egen hånd, kan søke om dekning av utgifter til reise og opphold. Dersom du er interessert i samarbeid med Romania, ta gjerne kontakt med oss.