Tema:

Reduksjon av klimautslipp og tilpasning til klimaendringer på lokalt nivå i Bulgaria

Land: Bulgaria
Periode: 2019 - 2024

Hensikt

Prosjektet skal hjelpe Bulgarias åtte største byer med å utvikle nye tiltaksplaner og implementere spesifikke tiltak for å tilpasse seg risikofaktorer knyttet til pågående klimaendringer.

Bakgrunn

Prosjektet er et predefinert prosjekt under EØS-programmet Environmental Protection and Climate Change. Prosjekteier er National Trust EcoFund (NTEF), en statlige bulgarsk institusjon som håndterer finansieringen av miljørelaterte tiltak og prosjekter. Bulgaria har begrenset erfaring med å foreta strategisk planelegging og implementering av klimarelaterte tiltak. I dette prosjektet skal man blant annet bruke erfaringer fra Norge for å hjelpe lokale myndigheter i Bulgaria til å stå bedre rustet for fremtidens utfordringer. KS har tidligere hjulpet bykommuner i Bulgaria og Romania med å utvikle klimarelaterte strategi- og tiltaksplaner, og samarbeider i dette prosjektet med Vestlandsforskning for å støtte åtte av Bulgarias største byer til å utvikle sine respektive strategiplaner. Byene som omfattes av prosjektet er Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Stara Zagora, Sliven, Kardzhali og Ruse.

Metode

Sammen med Vestlandsforskning skal KS bidra til å hjelpe de aktuelle bulgarske byene til å utvikle en relevant og helhetlig klimastrategi tilpasset egne omstendigheter. Arbeidet vil inkludereen vurdering og oppfølging av tidligere klimatiltak, støtte til utviklingen av strategiske planleggingsdokumenter på kommunalt nivå, og utveksling av erfaring og ekspertise fra Norge. Det legges opp til at norske kommuner vil involveres i prosjektet ved å ta i mot delegasjoner fra de bulgarske deltagerbyene på studiebesøk i Norge.

Publikasjoner

Som en del av prosjektet har Vestlandsforskning utarbeidet en rapport som tar for seg gode eksempler på klimatilpasning fra Norge og resten av verden. Rapporten kan leses på engelsk språk her.

En engelskspråklig artikkel om gjennomføringen av prosjektet ble også publisert på ks.no i februar 2022 – den kan leses her.