Tema:

Reduksjon av klimautslipp og tilpasning til klimaendringer på lokalt nivå i Bulgaria

Land: Bulgaria
Periode: 2019 - 2024

Hensikt

Prosjektet skal hjelpe Bulgarias syv største byer med å identifisere og implementere spesifikke tiltak for å redusere klimautslipp og foreta tilpasninger til pågående klimaendringer.

Bakgrunn

Prosjektet er et predefinert prosjekt under EØS-programmet Environmental Protection and Climate Change. Prosjekteier er National Trust EcoFund (NTEF), en statlige bulgarsk institusjon som håndterer miljørelatert finansiering fra både internasjonale og lokale kilder. Bulgaria har begrenset erfaring med å foreta strategisk planelegging og implementering av klimarelaterte tiltak. I dette prosjektet skal man blant annet bruke erfaringer fra Norge for å hjelpe lokale myndigheter i Bulgaria til å stå bedre rustet for fremtidens utfordringer. KS har tidligere hjulpet bykommuner i Bulgaria og Romania med å utvikle klimarelaterte strategi- og tiltaksplaner, og vil nå hjelpe syv av bulgarias største byer til å utvikle sine respektive strategiplaner. Byene som omfattes av prosjektet er Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Stara Zagora, Sliven og Kardzhali.

Metode

KS vil hjelpe de aktuelle bulgarske byene til å utvikle en relevant og helhetlig klimastrategi tilpasset egne omstendigheter. Metoden tar utgangspunkt i norske kommuners erfaring med å utvikle og implementere klimarelaterte strategiplaner  Arbeidet vil inkludere støtte til utviklingen av strategiske planleggingsdokumenter på kommunalt nivå, utveksling av erfaring og ekspertise fra Norge, og vurdering og oppfølging av tidligere klimatiltak. Det legges opp til at norske bykommuner vil involveres i prosjektet, enten ved å dele sin erfaring og ekspertise ved besøk i Bulgaria, eller ved å ta i mot delegasjoner fra de bulgarske deltagerbyene på studiebesøk i Norge.