Gjennom kommune-til-kommunesamarbeid kan norske kommuner kan bidra langsiktig til gjenoppbygging og utvikling i Ukraina

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

- Gjennom kommune-til-kommunesamarbeid kan norske kommuner kan bidra langsiktig til gjenoppbygging og utvikling i Ukraina, blant annet ved å styrke lokaldemokratiet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Som en følge av Russlands brutale invasjon og krigføring i Ukraina, vedtok KS’ Landsstyre den 20. mai 2022 en uttalelse som oppfordret norske kommuner til å fortsette eksisterende samarbeid med ukrainske kommuner, i tillegg vurdere etableringen av nye samarbeidsforhold som kan gi et langsiktig bidrag til gjenoppbygging og utvikling, blant annet gjennom styrking av lokaldemokratiet.

Konsept for kommunesamarbeid

KS har utviklet et konsept for kommunesamarbeid, som legger det vekt på både kortsiktige og langsiktige tiltak. De kortsiktige tiltakene kan rette seg mot konkrete, akutte behov som oppstår mens krigen ennå pågår med full styrke, som for eksempel utstyr til oppvarming i løpet av vinteren. De langsiktige tiltakene er på sin side rettet mot systematisk gjenoppbygging av lokalsamfunn når omstendighetene tillater det. 

De ukrainske samarbeidskommuner vil bli inndelt i to hovedkategorier:

  • Kommuner i krigssonen som har blitt påført betydelige ødeleggelser av infrastruktur og bygningsmasse, hvor sosiale nettverk er brutt grunnet innbyggere som har flyktet eller blitt drept, og hvor administrative systemer må bygges opp igjen etter å ha blitt både fysisk og institusjonelt ødelagt.
  • Kommuner utenfor krigssonen som trenger støtte av mer institusjonell karakter for å håndtere utfordringer i etterkant av krigen. Mange av disse har mottatt et stort antall internt fordrevne personer med behov for integrering og med traumer som må bearbeides. Her kan de norske samarbeidskommunene dele kunnskap og erfaringer om mottak og integrering av flyktninger.

Prosessen rundt etableringen av dette norsk-ukrainske kommunesamarbeidet ivaretas av KS og AUC, og vil bli koordinert med initiativer igangsatt av EU og Europarådet, samt relevante europeiske og internasjonale organisasjoner, inkludert Council of European Municipalities and Regions (CEMR).

300 kommuner ønsker norske partnere

- Vi er mange som er dypt berørt av situasjonen i Ukraina. Derfor gir det også håp at det er mulig å gjøre en forskjell i en veldig krevende tid for våre kollegaer i Ukraina, sier styrelederen i KS.

En rekke kommuner har allerede meldt til KS at de er interessert i kommunesamarbeid i Ukraina. KS’ søsterorganisasjon i Ukraina, Association of Ukrainian cities (AUC), bidrar med å finne partnere blant 300 ukrainske kommuner i landet.

Rundt 25 kommuner har vedtatt og inngått samarbeid.

- Flere kommuner i Ukraina er interessert i samarbeid og støtte fra norske partnere, så det er bare å ta kontakt med oss i KS, sier Helgesen.

Å lære av hverandre

Kommunesamarbeidet innebærer ikke at norske kommuner skal ta ansvar for fysisk gjenoppbygging av infrastruktur eller bygningsmasse, eller bidra med direkte investeringer.

-  Samarbeid handler om å lære av hverandre. Norske kommuner kan gi gode råd, for eksempel om administrativ kompetanse, utvikling av planverktøy, strategier for effektiv innbyggermedvirkning og tiltak for å styrke lokaldemokratiet og et godt styresett, sier Helgesen.

Hvordan ta kontakt med oss i KS?

Norske kommuner inviteres til å fylle ut spørreskjema. Partnerships between Norwegian and Ukrainian municipalities (office.com) Svarene fra spørreskjema vil hjelpe oss i KS å finne en passende partnerkommune i Ukraina.