Med finansiering gjennom EØS-midlene har KS og den tsjekkiske kommuneorganisasjonen SMR CR etablert samarbeidsprosjektet «Public Cooperation for Sustainable Regions». Denne uka har det vært oppstartsseminarer i Tsjekkia. Kommuneledelsen i både Giske og Sula, sammen med KS, har presentert hvordan de to kommunene legger opp sitt strategiske planarbeid og hvordan nasjonale føringer innvirker på dette.

Blant temaene i diskusjonen var bærekraftig arealbruk, regler for bruk av ekspropriasjon, tilbakeføring av natur og finansierng.

En av de viktigste måtene kommunene kan bidra til bærekraftig utvikling er gjennom planlegging og regulering av arealbruk og å fremme innovative grønne løsninger. Med sin nærhet til innbyggerne har de en unik mulighet til å påvirke både dagens og fremtidens miljømessige, sosiale og økonomiske utfordringer.

De to seminarene i Slavičin og Ostrava har samlet et titalls ordførere og fageksperter fra tsjekkiske kommuner. Kunnskap fra disse to seminarene skal 10 regionale konferanser. Målet er at mer enn 500 tsjekkiske kommuner skal delta i disse konferansene.

I juni skal en gruppe tsjekkiske ordførere på et gjenbesøk til Giske og Sula. Samarbeidsprosjektet skal avsluttes med en stor konferanse i Tsjekkia i oktober, bl.a. med deltakelse av landets president.

Tsjekkia har 6 258 kommuner. SMR ČR (Sdružení místních samospráv ČR) er en av to kommuneorganisasjoner, og som i stor grad har mindre og mellomstore kommuner som medlemmer. Om lag 30 % av de tsjekkiske kommunene er medlemmer av SMR ČR.

……………….

Fullstendig billedtekst:
Representanter for tsjekkiske og norske kommuner deler erfaringer med bærekraftig utvikling. Fra venstre: Gunnar Bendixen, regiondirektør KS Møre og Romsdal, Tomáš Chmela, ordfører Slavičin, Turid Humlen, ordfører Sula, Kenneth Langvatn, ordfører Giske, Bente Vikhagen, kommunedirektør Sula, Karl André Birkhol, kommunedirektør Giske og Knut Hjorth-Johansen, fagleder KS.