KS samarbeider med de andre nordiske kommuneorganisasjonene og den nordiske forskningsinstitusjonen Nordregio om en felles nordisk spørreundersøkelse om status for arbeidet med FNs bærekraftsmål og  sender ut denne undersøkelsen til alle norske kommuner og fylkeskommuner nå i desember.

Spørreundersøkelsen består av 15 spørsmål, med mulighet for kommentarer i fritekst. Det tar ca 10 minutter å besvare undersøkelsen.

Lenkeblokk Icon Faktaark om Nordisk VSR

Presenteres i FN

Resultatene skal presenteres på FN-toppmøtet High Level Political Forum (HLPF) i juli 2024.

Resultatet av undersøkelsen skal sammenstilles i en rapport, en Voluntary Subnational Nordic Review, som sammenfatter status, retning og fart for bærekraftsarbeidet i nordiske kommuner og regioner.

KS kartla kommunesektorens arbeid med FNs bærekraftsmål også i 2021, og laget en Voluntary Subnational Review 

Lenkeblokk Icon Voluntary Subnational Review

Kartleggingen den gang var mer omfattende og resultatet ble inkludert i Norges rapportering til FN.

KS vil også bruke innsikten fra undersøkelsen til å synliggjøre og styrke kommunesektorens bærekraftsatsing. Vi ønsker blant annet å bruke innsikten til å styrke dialogen med norske og nordiske myndigheter rundt kommunesektorens behov og viktige rolle for å oppnå bærekraftsmålene, og til å intensivere initiativer som støtter sektoren i arbeidet med bærekraftsmålene. I tillegg vil vi bruke innsikten til å tilrettelegge for partnerskap og samarbeid på tvers av samfunnssektorer og forvaltningsnivå, samt stimulere til kunnskapsdeling på tvers av kommuner og regioner i Norden.