Fakta om programmet

Tema: Lokal utvikling og livskvalitet i små og mellomstore byer

Periode: 2014-2021

Budsjett: 100 millioner euro

KS samarbeider med Polens departement for investeringer og utvikling i et program for lokal utvikling, som skal bidra til bedre livskvalitet i små og mellomstore polske byer. KS gir råd til departementet i utvikling og implementering av programmet, og knytter kontakt mellom norske og polske aktører som er interessert i prosjektsamarbeid i programmet.  

Programmets mål er å styrke sosioøkonomisk situasjon i Polen. Vi jobber med tiltak som støtter entreprenørskap, bidrar til effektivisering av offentlig forvaltning, bedrer luftkvalitet og øker levestandard for alle beboere i mellomstore og små byer. I løpet av programmet skal 50 byer få støtte til å lage egne strategier for lokal utvikling, og de 15 beste vil få finansiering til å implementere disse. KS bistår kommunene i samarbeid med vår polske søsterorganisasjon. 

Totalt 809,3 millioner euro er satt av til en rekke samarbeidsprogrammer med Polen gjennom EØS-midlene. Tretten norske fagetater er involvert som partnere i gjennomføringen av programmene og bistår med rekruttering av norske partnere til prosjekter.