15 kommuner deltok på første digitale nettverksmøte som ble avholdt 26. januar. Nettverket er også åpent for kommuner som ønsker et samarbeid med en ukrainsk kommune.

Landsstyret i KS har anbefalt norske kommuner om å vurdere å opprette kommunesamarbeid med ukrainske kommuner, for å gi et langsiktig bidrag til gjenoppbygging og utvikling av ukrainske lokalsamfunn. Norske kommuner sitter på verdifull kompetanse som kan bidra til å bygge opp kapasitet i ukrainske kommuner, noe som er helt avgjørende for en vellykket og godt forankret gjenoppbygging.

KS har jobbet aktivt med å promotere kommunesamarbeid med ukrainske kommuner de siste to årene. Ukraina-nettverket som KS nå har opprettet vil være en viktig og uformell arena for erfaringsdeling. Ukraina-teamet i KS har mye kompetanse på både ukrainsk landkunnskap og internasjonalt kommunesamarbeid, og bistår kommunene i og utenfor nettverket.

Veileder for kommunesamarbeid i Ukraina

KS ønsker å legge til rette for at norske kommuner kan inngå samarbeid med ukrainske kommuner. Her har vi samlet inspirasjon, tips og konkrete eksempl


KS samarbeider med vår ukrainske søsterorganisasjon, Association of Ukrainian Cities (AUC), for å opprette og støtte kommunesamarbeid mellom norske og ukrainske kommuner. 

Ønsker din kommune å være med i KS’ Ukraina-nettverk? Ta kontakt med Alexander Tymczuk, alexander.tymczuk@ks.no