Til hovedinnhold

Kommunenes strategiske forskningsorgan

Kommunenes strategiske forskningsorgan bygger samarbeid mellom små og store kommuner, forskningsmiljøer og andre aktører som understøtter kunnskapsutvikling i kommunene.

Artikler

Foto: Strand kommune

Dette er Kommunenes strategiske forskningsorgan

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) er en samarbeidsstruktur som skal styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte beslutninger og tjenesteutvikling i kommunal sektor.

Foto: Proba

KSF – ingen andre kan fylle oppgaven

Ingen andre aktører kan drive liknende landsdekkende mobiliseringsarbeid, heter det i den eksterne evalueringen av Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF).

Foto: Mostphotos

Se opptak: Info og kick-off for Kommunenes strategiske forskningsorgan, KSF

Her kan du se opptaket av kick- off og infowebinaret om etableringen av Kommunenes strategiske forskningsorgan, KSF.

Foto: Shutterstock

Interessert i å delta i forskning og innovasjon på helse – og omsorgstjenester?

Forskningsrådet arrangerer webinar for alle som er interessert i utlysningen av midler til innovasjon og forskning for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester. Tidspunkt er 16. april kl. 12 - 13.

Foto: Kjell Inge Søreide

Infomøte - forsking og innovasjon i helse- og omsorg

Forskingsrådet og KS samarbeider om utlysningen av 104 millioner kroner til forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester i 2024. Se informasjonswebinar i opptak her.

Foto: KS

- Vi står i en helt ny virkelighet!

- Vi må erkjenne at det samfunnet vi har hatt til nå er borte. Helt nye løsninger må på plass for et robust samfunn. Ti år er lang tid og utviklingen går fort. Jo før vi erkjenner det, jo raskere vil vi finne løsninger.

Foto: Rambøll

Behov for endringer i kompetansesentrenes oppdrag, struktur og styring

Det er behov for kompetansemiljøer som kan støtte kommunene i deres arbeid. I dag tar ikke kompetansesentrene tilstrekkelig utgangspunkt i kommunenes egne behov.

Foto: Johnny Syversen

KRONIKKER

Vi vil ikke forskes på – vi vil være med

Forskningssystemet må utvides og inkludere flere aktører. Kommunal sektor bør være en deltakende og selvstendig aktør i dette.

Foto: KS

Kommunesektoren svakt representert i Forskningsrådets nye porteføljestyrer

- Det er bekymringsverdig at kommunesektoren ikke er representert i flere av Forskningsrådets porteføljestyrer, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Foto: Halogen

Piloteringen av KSF - status

KS finansierer og bidrar til etableringen av regionale piloter. KSF-piloten skal utvikle og prøve ut en struktur for forpliktene samarbeid mellom kommuner og universitets, hogskole - og instituttsektoren, samt bruker- og næringslivsrepresentanter.

Foto: KS

- Jobben KS har gjort med KSF-strukturen er utrolig viktig

- KS har hjulpet oss til å få opp øynene for hvordan tilstanden er og hvor viktig dette er, sa statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel under debatten under Arendalsuka om lik kunnskapsstruktur i hele landet.

Foto: FHI

Erfaringer fra to modeller for kunnskapsstøttesystem i kommunene

Som en del av arbeidet i KSF vest har kommuneklyngene Kunnskapskommunen HelseOmsorg vest og Sør-Rogaland-klyngen samarbeidet med Folkehelseinstiuttet om å utvikle kunnskapsstøtteverktøy til kommunene.

Foto: KS

Kunnskapsløft for kommunene

Kommunenes strategiske forskningsorgan springer ut fra HelseOmsorg 21- arbeidet. Her kan du lese mer om opprinnelsen og daværende organisering av arbeidet.

SISTE OM FORSKNING OG UTVIKLING

Foto: Anette Hansen

Kommunene må få plass i forskningspolitikken

KS er fornøyd med at regjeringen beskriver målrettede samfunnsoppdrag i langtidsstrategien for forskning og høyere utdanning. - Vi er allerede i gang med "De tusen første dager i et barns liv", sa Monica Fossnes Petersson i høring på Stortinget.

Foto: Norges Forskningsråd

Forskning i, for og med kommunene må styrkes – ikke svekkes

Forslag til statsbudsjett innebærer ytterligere kutt i regionale forskningsfond og ingen spor av et kunnskapssystem som gir ny kunnskap i tjenesteutviklingen.  

Foto: Anette Hansen

Staten må ta sitt helhetlige ansvar for et kunnskapssystem for kommunal sektor

Kommunene har ansvar for egne innbyggere og lovpålagte tjenester. Storting og regjering har ansvar for sektoren som helhet. KS etterlyser statens engasjement for et kunnskapssystem for sektoren.

Foto: KS

Det trengs en samordnet og styrket forskningsinnsats for kommunal sektor

- Regjeringen skaper politikken som treffer kommunene. Den må  jobbe bedre på tvers om vi skal få nødvendig  tempo og samlet kraft i forsknings- og innovasjonsarbeidet for, i, og med kommunal sektor, mener Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS.

Foto: Anette Hansen, KS

Advarer mot å kutte i vellykket forskningsfinansiering

- De regionale forskningsfondene  er et viktig virkemiddel som vi har behov for om vi skal klare omstillingen som kreves for et bærekraftig samfunn. Det er derfor et paradoks at midlene stadig kuttes, understreker Sven Tore Løkslid, 1. nestleder i KS.

Les flere artikler

KONTAKT