Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) er en samarbeidsstruktur som skal styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte beslutninger og tjenesteutvikling i kommunal sektor.

(Tekstingen er autogenerert, feil kan derfor forekomme)

I statsbudsjettet for 2024 fikk KS midler til etablering, organisering og drift av KSF over Kunnskapsdepartementets og Helse- og omsorgsdepartementets budsjetter. 

KSF er ingen tilskuddsforvalter for det enkelte forskningsprosjekt, men skal bygge en struktur slik at forskningen i større grad bidrar til kunnskap, løsninger og bedre tjenester nærmest der folk er.

Med bevilgningen over statsbudsjettet kunne KS starte etableringen av KSF, dvs gå fra piloter til etablering. 

KSF bygger samarbeid mellom små og store kommuner, forskningsmiljøer og andre aktører som understøtter kunnskapsutvikling i kommunene. Samarbeidet bidrar til å samordne og prioritere kommunenes kunnskapsbehov, utvikling av mer kommunerelevant forskning, og bedre spredning og bruk av ny kunnskap i kommunene.