For å styrke bærekraften i kommunale helse og omsorgstjenester har Helse- og omsorgsdepartmentet og Kunnskapsdepartementet bevilget over 100 millioner kroner til forskning og innovasjon. Betingelsen er at kommuner og forskningsinstitusjoner står sammen om søknaden. Midlene lyses ut gjennom Forskningsrådet i samarbeid med KS.

For kommuner og forskningsinstitusjoner som vil vite mer og på sikt å søke, arrangerer Forskningsrådet et webinar der man får mer informasjon og svar på eventuelle spørsmål.

Det er allerede avholdt et første informasjonswebinar. Du kan se det i opptak her.

Det er gratis å delta på webinaret 16. april. Du trenger heller ikke forplikte deg til å søke.

Lenkeblokk Icon Meld deg på via Forskningsrådets sider her