Dette  er et av de viktigste nye forskingspolitiske satsingene i statsbudsjettet for 2024.

Satsingen blir koordinert sammen med KS og arbeidet med å etablere Kommunenes strategiske forskingsorgan (KSF). KSF bygger på samarbeid mellom kommuner og forskingsmiljø for å samordne kunnskapsbehovet til kommunene, utvikle mer kommunerelevant forskning, og styrke spredning og bruk av ny kunnskap i kommunene. 

Info om utlysning av forsknings- og innovasjonsmidler for helse og omsorgstjenester

På dette møtet får du blant annet informasjon om:

  1. Formålet med satsingen 
  2. Foreløpige planer for utlysing av midlene
  3. Sammenhengen mellom forsknings- og innovasjonsatsningen på bærekraft i kommunale helse- og omsorgstjenester og etableringen av samarbeidsstrukturen Kommunenes strategiske forskingsorgan, KSF.