Til hovedinnhold

Forskning og utvikling (FoU)

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.

Artikler

Les mer om forskning og utvikling

Foto: KS

Samiske kommuner har høyere utgifter

Kommuner med samisk forvaltningsansvar har høyere kostnader innen grunnskole og administrasjon sammenlignet med andre kommuner. Tilskuddet fra Sametinget dekker ikke merkostnadene, viser ny rapport.

Foto: Asplan Viak

Veileder kan hjelpe kommuner til gode utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler er et viktig virkemiddel for både kommuner og utbyggere. KS har fått utarbeidet en veileder til standarden som regulerer bruken av slike avtaler. Se lanseringen av veilederen i opptak her.

Foto: Shutterstock

KS lyser ut 27 FoU-prosjekter i 2024

Oppdragene skal sikre relevant og anvendelig kunnskap og utviklingsverktøy for medlemmene og for KS som arbeidsgiverorganisasjon, interessepolitisk aktør og utviklingspartner.

Foto: Shutterstock

Søk masterstipend i KS vår-semesteret 2024

Skriver du om tema som er relevante for kommunesektoren, kan du søke masterstipend fra KS. Hvert halvår lyser KS ut seks stipend på 25.000 kroner hver. Søknadsfrist er 15. februar.

Foto: KS

- Vi står i en helt ny virkelighet!

- Vi må erkjenne at det samfunnet vi har hatt til nå er borte. Helt nye løsninger må på plass for et robust samfunn. Ti år er lang tid og utviklingen går fort. Jo før vi erkjenner det, jo raskere vil vi finne løsninger.

Foto: Asplan Viak

Fylkeskommunens rolle som planfaglig veileder må styrkes

Rollen som planfaglig veileder må vies særskilt oppmerksomhet og skilles tydeligere fra rollen som myndighetsutøver viser ny rapport.

Les flere artikler

KONTAKT