Til hovedinnhold

Forskning og utvikling (FoU)

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.

Artikler

Les mer om forskning og utvikling

Foto: Shutterstock

Hvem er lærerne uten lærerutdanning?

KS, regjeringen og lærerorganisasjonene samarbeider om å bidra til at fast ansatte lærere skal ha relevant lærerutdanning. De som ikke har det, kan ta videreutdanning. Derfor har KS fått undersøkt hvilken kompetanse disse lærerne har.

Foto: Michael Coghlan, Flickr

Med lov skal landet bygges?

Lov og forskrift brukes som en måte å realisere politiske mål. En ny FoU skal vurdere hvor effektivt lovgivning egentlig er.

Foto: Proba

KSF – ingen andre kan fylle oppgaven

Ingen andre aktører kan drive liknende landsdekkende mobiliseringsarbeid, heter det i den eksterne evalueringen av Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF).

Foto: KS

Fire forslag til redusert øremerking

Omfanget av øremerkede tilskudd er tilnærmet uforandret, både i antall tilskudd og samlet beløp. En ny FoU-rapport kommer med konkrete forslag til opprydding.

Foto: Bly

Arbeidslivsfrokost: Hvordan bidra til likestilling i arbeidslivet?

Målet om å forebygge diskriminering og å fremme likestilling i arbeidslivet er alle enige i, men er dagens aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) riktig virkemiddel? Det er tema for KS’ arbeidslivsfrokost 10. juni.

Foto: Shutterstock

HØRING

Innspill til stortingsmelding om forskningssystemet

Som forvaltningsnivået nærmest innbyggerne har kommuner og fylkeskommuner spesielt gode forutsetninger for å møte de store utfordringene for velferdssamfunnet, miljøet og demokratiet og ivareta innbyggernes behov.

Les flere artikler

KONTAKT