Forskning og utvikling (FoU)

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.

Nytt verktøy skal gi bedre digitale tjenester

Nytt verktøy skal gi bedre digitale tjenester

Lei av digitale skjemaer med uforståelig språk og menyvalg som aldri passer for deg? Nå har KS laget et helt nytt sett med prinsipper for hvilket språk som bør brukes i digitale selvbetjeningsløsninger. Målet er å skape bedre tjenester for innbyggerne.

Mer tilpasset undervisning med læringsanalyse

Mer tilpasset undervisning med læringsanalyse

Tenk deg skreddersydd undervisningsopplegg for hver enkelt elev, basert på elevens nåværende kunnskap og tidligere prestasjoner. For krevende å få til? Ikke hvis vi bruker teknologien på en smart måte!

Introduksjonsprogrammet: – Vi måler ikke godt nok

Introduksjonsprogrammet: – Vi måler ikke godt nok

Målet med introduksjonsprogrammet for flyktninger er at flest mulig skal komme i arbeid og delta aktivt i samfunnslivet. En ny rapport viser at vi måler på feil måte når vi skal finne ut hvordan vi lykkes i dette arbeidet.

Søk etter FoU-rapporter

Søk etter FoU-rapporter

Jakter du på én bestemt FoU-rapport? Lurer du på om vi allerede har rapporter om ett spesielt tema? Du finner alle våre forsknings- og utredningsprosjekter fra 2004 og frem til i dag i vår FoU-database!

Tilbudsforespørsler

Her finner du alle aktuelle tilbudsforespørsler på forsknings- og utredningsoppdrag.

Utenfor-regnskapet

Utenfor-regnskapet

Vi vet at det lønner seg å forebygge. Og å investere i mennesker. Utenfor-regnskapet er et verktøy for å vise hvor mye samfunnet potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere, og på å investere i mennesker fremfor å se dem som en utgiftspost.

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

Over hele landet er vi avhengige av bredbånd og mobildekning for å få hverdagen til å fungere. Flere og flere offentlige tjenester leveres kun gjennom nettbaserte løsninger. Da er det uakseptabelt at det i enkelte områder ikke finnes tilgang til nett.

Mentorordning for deg som vil søke Horisont 2020

Mentorordning for deg som vil søke Horisont 2020

Forskningsrådet og EU-nettverket FINN EU planlegger en ny mentorordning for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å søke Horisont 2020/Horisont Europa. Målet er å gi aktørene skreddersydd og gratis hjelp. Søknadsfrist er 1. desember.

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

KSF ble opprettet våren 2017 og jobbet sammen til utgangen av 2018. Medlemmene har laget en rapport med anbefalinger om hvordan styrke forskning, innovasjon og utdanning innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Les mer om forskning og utvikling

Les flere artikler

KONTAKT