Til hovedinnhold

Forskning og utvikling (FoU)

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.

Artikler

Les mer om forskning og utvikling

Forskningspolitikken møter ikke behovet for tverrsektoriell innsats for kommunal sektor

Regjeringens forsknings- og innovasjonspolitikk tar i liten grad inn over seg behovet for en tverrsektoriell og tverrdepartemental koordinert innsats for kommunal sektor. KS ber også om at avviklingene av regionale forskningsfond reverseres.

Rapport om de 1000 første dagene i et individs liv

Universitetet i Stavanger har på oppdrag fra KS gjennomført en sammenstilling og analyse  om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen. Rapporten beskriver barns behov og utvikling sett fra ulike fagmiljøers ståsted.

Kommunenes strategiske forskningsorgan – sikrer din kommune kunnskap om hva som virker

Trenger du og din kommune et kunnskapsløft? Bli med for systematisert kunnskap om hva som virker hvor. KS bekoster pilot på en kunnskapsstruktur innen helse.

Frister det med 25.000 kroner?

Hva sier du til 25.000 kroner i masterstipend? Skriver du oppgave som handler om kommunesektoren, kan pengene bli dine. Vi støtter studenter som produserer kunnskap kommunene og fylkeskommunene kan dra nytte av. Søk innen 15. februar!

Årets FoU-portefølje for 2023

KS lyser ut 19 forsknings- og utredningsoppdrag i 2023. I tillegg kommer prosjekter som blir administrativt bevilget gjennom året.

Rapport om spesialistutdanning for allmennleger: Krevende for kommunene

- Vi må komme oss bort fra detaljstyring og rigide krav som er lite hensiktsmessig og som hemmer innovasjon og fremtidig rekruttering til allmennlegetjenesten, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS om en ny rapport om spesialistutdanningen.

Les flere artikler

KONTAKT