Forskning og utvikling (FoU)

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.

Tilbudsforespørsler

Her finner du alle aktuelle tilbudsforespørsler på forsknings- og utredningsoppdrag.

Tydelige retningsvalg i lokal kulturpolitikk er viktig  for å bli en tydelig stemme nasjonalt

Tydelige retningsvalg i lokal kulturpolitikk er viktig for å bli en tydelig stemme nasjonalt

Oxford Research og Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra KS kartlagt kompetanse, organisering og forankring av kulturfeltet i kommunal sektor.

Bedre oversikt fra KOSTRA ved splitting av funksjon for omsorg i hjemmet

Bedre oversikt fra KOSTRA ved splitting av funksjon for omsorg i hjemmet

Ved å splitte den omfattende KOSTRA-funksjonen for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, kan vi få et bedre bilde av kommunenes ressursbruk og tjenestetilbud.

Handlingsrom og bredere virkemiddelbruk viktig for nyttige tilsyn

Handlingsrom og bredere virkemiddelbruk viktig for nyttige tilsyn

Ny rapport viser at det viktigste for nyttige tilsyn er statsforvalterens handlingsrom og læringsaktiviteter i tilknytning til eller i stedet for tilsynet.

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan kan læring på arbeidsplassen organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt og gi alle medarbeidere mulighet til å lykkes med å tilegne seg nødvendig kompetanse? En rapport og veileder ble lansert på webinaret 22. september.

Søk etter FoU-rapporter

Søk etter FoU-rapporter

I vår FoU-base finner du du alle forsknings- og utredningsprosjektene våre fra 2004 og frem til i dag. Du kan også filtrere på årstall og tema og bruke resultatet til å søke etter en konkret rapport.

Søk om masterstipend

Søk om masterstipend

Skriver du masteroppgave om kommunale eller fylkeskommunale emner og problemstillinger? Da kan du søke KS om stipend. Hvert stipend er på 25.000 kroner. Frist for å søke er 15. februar på våren, og 15. september på høsten.

Forskningsstoff

Les om forskningsfunn og ulike temaer basert på våre FoU-rapporter. Du finner et utvalg artikler her!

Program for storbyforskning

Program for storbyforskning

Storbyene er komplekse og har særegne utfordringer. Program for storbyrettet forskning skal styrke storbyenes interesser og sikre at de er i stand til å løse oppgavene de er satt til å utføre. Her finner du informasjon om programmet.

FINN-EU

FINN-EU

FINN-EU-nettverket jobber for å øke offentlig sektors deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa. KS har fått godkjent ny prosjektperiode for perioden høsten 2021-høsten 2024. Vil du bli med? Les mer.

Les mer om forskning og utvikling

Kommunenes erfaringer fra koronakrisen - delrapport 1

Kommunenes erfaringer fra koronakrisen - delrapport 1

Kommunene har i hovedsak levert tjenester med vanlig kvalitet for barn og unge under pandemien viser undersøkelse KS har gjennomført blant alle landets kommuner og fylkeskommuner.

FoU: Utlysningspraksis er viktig for heltidskultur

FoU: Utlysningspraksis er viktig for heltidskultur

Utlysningspraksis kan gjøre det vanskelig å etablere heltidskultur. Det er imidlertid mulig å endre praksis. Ny FoU gir gode råd.

Regjeringsplattformen:Positivt om e-helse og innovasjon

Regjeringsplattformen:Positivt om e-helse og innovasjon

Regjeringen vil støtte opp om kommunenes arbeid med e-helse, heter det i Hurdalsplattformen. I tillegg er det svært positivt at Støre-regjeringen vil teste ut en ordning med frie innovasjonsmidler.

Statsbudsjettet: Nødvendig løft på omstilling og forskning for, i og med kommunal sektor mangler

Statsbudsjettet: Nødvendig løft på omstilling og forskning for, i og med kommunal sektor mangler

- Kommunesektoren må finne nye løsninger på store samfunnsutfordringer og trenger kraftigere virkemidler enn det dette statsbudsjettet gir, sier Kristin Weidemann Wieland områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

4 av 10 lokalpolitikere har opplevd hat og trusler

4 av 10 lokalpolitikere har opplevd hat og trusler

43 prosent av norske lokalpolitikere har opplevd hatefulle ytringer eller trusler. Halvparten har vurdert å gi seg i politikken på grunn av dette. 15 prosent har sluttet.

Utgifter fra turisme er større enn inntektene som turismen gir kommunen

Utgifter fra turisme er større enn inntektene som turismen gir kommunen

Ei rad kostnader til fellesgode for besøkande vert ikkje dekte, eller blir berre delvis dekte, gjennom kommunale inntekter.  Det er blant konklusjonane i TøI sin KS FoU-rapport om finansiering av fellesgode.

Les flere artikler

KONTAKT