Forskning og utvikling (FoU)

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.

Les mer om forskning og utvikling

Kommuner bør involveres tidligere i EU og EØS-saker

Kommuner bør involveres tidligere i EU og EØS-saker

Det varierer i hvilken grad kommuner og fylkeskommuner blir involvert i statsforvaltningens påvirkningsarbeid med EU og EØS-saker, slår en ny rapport fast.

Stadig flere får helse-og pleietjenester i kommunen – kostnadene øker

Stadig flere får helse-og pleietjenester i kommunen – kostnadene øker

Kommunenes utgifter til pleie og omsorg har økt med 18 prosent de siste fem årene. Nesten hele veksten i kommunenes pleie- og omsorgstjenester kommer i aldersgruppene under 80 år, viser ny rapport fra KS.

Kommunenes strategiske forskningsorgan – sikrer din kommune kunnskap om hva som virker

Kommunenes strategiske forskningsorgan – sikrer din kommune kunnskap om hva som virker

Trenger du og din kommune et kunnskapsløft? Bli med for systematisert kunnskap om hva som virker hvor. KS bekoster pilot på en kunnskapsstruktur innen helse.

Ordførere kan klubbe oftere

Ordførere kan klubbe oftere

- Ordførere kan bli mer bevisst på debattklimaet og bruke klubben oftere når debattanter krysser grenser for akseptabel ordbruk, mener Gunn Marit Helgesen, KS’ styreleder. KS Viken har satt trusler og hatefulle ytringer på dagsorden for sine 37 ordførere.

Krav til handlingsplan om likestilling i Horisont Europa

Krav til handlingsplan om likestilling i Horisont Europa

Dersom din kommune eller fylkeskommune planlegger å søke Horisont Europa – EUs program for forskning og innovasjon, er det viktig å vite at EU nå stiller krav til søkere har en handlingsplan for likestilling.

EffektLab  -  skreddersydd for kommuner som tør å tenke nytt

EffektLab - skreddersydd for kommuner som tør å tenke nytt

Kommunene står overfor en rekke samfunnsutfordringer. Mange av disse utfordringene håndterer kommunene best selv, mens andre løses mer effektivt og bedre sammen med andre. KS søker kommuner som vil delta i samarbeid med sosiale entreprenører.

Les flere artikler

KONTAKT