Forskning og utvikling (FoU)

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.

Fortsatt store behov for bedre EKOM-infrastruktur i hele landet

Fortsatt store behov for bedre EKOM-infrastruktur i hele landet

Undersøkelser om bredbåndsdekning viser et større behov enn det tildelte midler dekker.  

Kjennetegn på vellykket næringsutvikling

Kjennetegn på vellykket næringsutvikling

Kommuner som ser næringsutvikling som en del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn, lykkes i større grad med kommunal næringsutvikling, viser en rapport fra Vista og Samfunnsøkonomisk analyse AS.

Ekstrem skjevfordeling mellom kommuner og næringsliv om penger til forskning

Ekstrem skjevfordeling mellom kommuner og næringsliv om penger til forskning

Pengene til forskning og innovasjon investeres ikke i en av de største aktørene i samfunnet, nemlig kommunal sektor. Kommunene er marginalisert i forhold til privat næringsliv, viser tall hentet fra Forskningsrådets statistikkbank.

Innovasjonshøring: Pandemien viser behovet for innovasjon

Innovasjonshøring: Pandemien viser behovet for innovasjon

Under høringen av meldingen «En innovativ offentlig sektor», understreket KS’ styreleder Bjørn Arild Gram at utfordingsbildet i meldingen stemmer, men at den ikke svarer med tiltak som setter kommunene i posisjon til å utvikle nye innovative løsninger.

Søk etter FoU-rapporter

Søk etter FoU-rapporter

I vår FoU-base finner du du alle forsknings- og utredningsprosjektene våre fra 2004 og frem til i dag. Du kan også filtrere på årstall og tema og bruke resultatet til å søke etter en konkret rapport

Tilbudsforespørsler

Her finner du alle aktuelle tilbudsforespørsler på forsknings- og utredningsoppdrag.

Forskningsstoff

Les om forskningsfunn og ulike temaer basert på våre FoU-rapporter. Du finner et utvalg artikler her!

Program for storbyforskning

Program for storbyforskning

Storbyene er komplekse og har særegne utfordringer. Program for storbyrettet forskning skal styrke storbyenes interesser og sikre at de er i stand til å løse oppgavene de er satt til å utføre. Her finner du informasjon om programmet.

FINN-EU

FINN-EU

FINN-EU-nettverket jobber for å øke offentlig sektors deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Fra 2018 leder KS nettverket. Her finner du informasjon om FINN-EU, hva nettverket jobber med og kommende arrangementer.

Les mer om forskning og utvikling

Hatefulle ytringer - behov for å styrke folkevalgtes vern

Hatefulle ytringer - behov for å styrke folkevalgtes vern

- Det er et behov for å styrke de rettslige rammene for lokale folkevalgte som rammes av hatefulle ytringer. Jeg mener det er godt underbygget i rapporten, sa Bjørn Arild Gram, KS’ styreleder, under webinaret om lokalt folkevalgtes rettsvern.

Se direkte: Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte - 9. februar.

Se direkte: Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte - 9. februar.

Lokale folkevalgte omfattes ikke av samme rettsvern som nasjonalt valgte politikere, viser rapport. Hør hva juridisk ekspertise, politidirektøren, PST-sjefen, KS' styreleder og sentrale politikere mener om funn og anbefalinger i denne rapporten.

Frister det med 25.000 kroner?

Frister det med 25.000 kroner?

Hva sier du til 25.000 kroner i masterstipend? Skriver du oppgave som handler om kommunesektoren, kan pengene bli dine. Vi støtter studenter som produserer kunnskap kommunene og fylkeskommunene kan dra nytte av. Søk innen 15. februar!

Søk om masterstipend

Søk om masterstipend

Skriver du masteroppgave om kommunale eller fylkeskommunale emner og problemstillinger? Da kan du søke KS om stipend. Hvert stipend er på 25.000 kroner. Frist for å søke er 15. februar på våren, og 15. september på høsten.

Stort behov for raskere og mer gjennomgripende endringer

Stort behov for raskere og mer gjennomgripende endringer

Stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor er behandlet i Stortinget. KS understreker det store behovet for raskere og mer gjennomgripende endringer som kommunesektoren har, for å ha utviklingskraft og kunne yte bærekraftige tjenester.

Spør kommunene om ambisjoner på kulturfeltet

Spør kommunene om ambisjoner på kulturfeltet

KS ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget på kulturfeltet og gjennomfører i disse dager en undersøkelse blant øverste ledelse for kulturfeltet i kommunene.

Les flere artikler

KONTAKT