Forskning og utvikling (FoU)

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.

Utenfor-regnskapet er lansert!

Utenfor-regnskapet er lansert!

Det var stinn brakke da KS lanserte Utenfor-regnskapet på SALT 7. mai. Budskapet var klart: Det handler om å skape plass til alle.

Utenfor-regnskapet

Utenfor-regnskapet

Vi vet at det lønner seg å forebygge. Og å investere i mennesker. Utenfor-regnskapet er et verktøy for å vise hvor mye samfunnet potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere, og på å investere i mennesker fremfor å se dem som en utgiftspost.

Lokale lønnsforhandlinger i kommunesektoren

Lokale lønnsforhandlinger i kommunesektoren

I et ferskt FoU-prosjekt har KS undersøkt hvordan lønnsforhandlingene i kommunesektoren foregår. Det viser at de fleste kommuner og fylkeskommuner har laget en lokal lønnspolitikk, og at forhandlingsresultatene gjerne samsvarer med den denne politikken.

Tilbudsforespørsler

Her finner du alle aktuelle tilbudsforespørsler på forsknings- og utredningsoppdrag.

FoU-databasen

Inneholder alle våre forsknings- eller utredningsprosjekter fra 2004 og frem til i dag.

Forskningsstoff

Les om forskningsfunn og ulike temaer basert på våre FoU-rapporter. Du finner et utvalg artikler her!

Ekstrakostnader for grønn kollektivtrafikk øker kraftig

Ekstrakostnader for grønn kollektivtrafikk øker kraftig

- Skal regjeringens mål om fossilfri kollektivtrafikk i 2025 nås, må fylkeskommunene bli tilført økte driftsmidler i en overgangsperiode. Fylkene som leder an i det grønne skiftet får nå store utgiftsøkninger, fastslår KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

KSF ble opprettet våren 2017 og jobbet sammen til utgangen av 2018. Medlemmene har laget en rapport med anbefalinger om hvordan styrke forskning, innovasjon og utdanning innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Etter- og videreutdanningen er kostbar, men effektfull

Etter- og videreutdanningen er kostbar, men effektfull

Kommunesektoren bruker ulike grep for å få flere ansatte til å ta etter- og videreutdanning. En ny gjennomgang viser at dette er kostbart, men at det har effekt.

Les mer om forskning og utvikling

Les flere artikler

KONTAKT