Forskning og utvikling (FoU)

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.

Tilbudsforespørsler

Her finner du alle aktuelle tilbudsforespørsler på forsknings- og utredningsoppdrag.

Samarbeid om  innovasjon og bærekraft

PRESSEMELDINGER

Samarbeid om innovasjon og bærekraft

For å kunne møte utfordringene offentlig sektor står overfor, er det nødvendig å tenke nytt. Nå skal regjeringen og KS styrke samarbeidet om bærekraftsmålene og innovasjon i offentlig sektor.

Evaluering av Barneløftet

Evaluering av Barneløftet

Deloitte har evaluert Barneløftet på oppdrag fra KS. Kommunene i Trøndelag har gode forutsetninger for å fortsatt tenkte innovativt og konstruktivt om utvikling av tjenesteapparatet til barnas beste, heter det i rapporten. Her kan du se lanseringen.

Økonomi i kommuner med svak befolkningsutvikling

Økonomi i kommuner med svak befolkningsutvikling

Telemarksforsking finner ingen klare tegn til at dagens inntektssystem må justeres for å ta mer hensyn til befolkningsendringer generelt.

Søk etter FoU-rapporter

Søk etter FoU-rapporter

I vår FoU-base finner du du alle forsknings- og utredningsprosjektene våre fra 2004 og frem til i dag. Du kan også filtrere på årstall og tema og bruke resultatet til å søke etter en konkret rapport

Søk om masterstipend

Søk om masterstipend

Skriver du masteroppgave om kommunale eller fylkeskommunale emner og problemstillinger? Da kan du søke KS om stipend. Hvert stipend er på 25.000 kroner. Frist for å søke er 15. februar på våren, og 15. september på høsten.

Forskningsstoff

Les om forskningsfunn og ulike temaer basert på våre FoU-rapporter. Du finner et utvalg artikler her!

Program for storbyforskning

Program for storbyforskning

Storbyene er komplekse og har særegne utfordringer. Program for storbyrettet forskning skal styrke storbyenes interesser og sikre at de er i stand til å løse oppgavene de er satt til å utføre. Her finner du informasjon om programmet.

FINN-EU

FINN-EU

FINN-EU-nettverket jobber for å øke offentlig sektors deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Fra 2018 leder KS nettverket. Her finner du informasjon om FINN-EU, hva nettverket jobber med og kommende arrangementer.

Les mer om forskning og utvikling

Les flere artikler

KONTAKT