Forskning og utvikling (FoU)

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.

Forskningsrådet og KS sammen om samfunnsflokene

Forskningsrådet og KS sammen om samfunnsflokene

I handlingsplanen mellom Forskningsrådet og KS er samarbeid om å løse de store komplekse samfunnsutfordringene prioritert. – Vi samarbeider fordi vi ser at vi ikke kan løse de store samfunnsutfordringene alene, sier styrelederne.

Økonomi i kommuner med svak befolkningsutvikling

Økonomi i kommuner med svak befolkningsutvikling

Telemarksforsking finner ingen klare tegn til at dagens inntektssystem må justeres for å ta mer hensyn til befolkningsendringer generelt.

Hvordan hente ut gevinster av endringsarbeid

Hvordan hente ut gevinster av endringsarbeid

KS ønsker å bidra til at kommunesektoren kan følge opp gevinster av omstillingsprosesser mer systematisk. Med din hjelp kan vi gjøre det enklere å bruke gevinstrealisering som veiledning og metodikk i økonomiplanarbeidet.

Kommunenes erfaringer fra koronakrisen - heldøgns omsorg og hjemmetjenester

Kommunenes erfaringer fra koronakrisen - heldøgns omsorg og hjemmetjenester

Den andre deltrapporten baserer seg på en landsdekkende undersøkelse og viser at kommunene har endret måten å jobbe på for å kunne utføre nødvendige oppgaver og sikre tilstrekkelig personell i helsetjenesten under pandemien.

Søk etter FoU-rapporter

Søk etter FoU-rapporter

I vår FoU-base finner du du alle forsknings- og utredningsprosjektene våre fra 2004 og frem til i dag. Du kan også filtrere på årstall og tema og bruke resultatet til å søke etter en konkret rapport

Søk om masterstipend

Søk om masterstipend

Skriver du masteroppgave om kommunale eller fylkeskommunale emner og problemstillinger? Da kan du søke KS om stipend. Hvert stipend er på 25.000 kroner. Frist for å søke er 15. februar på våren, og 15. september på høsten.

Tilbudsforespørsler

Her finner du alle aktuelle tilbudsforespørsler på forsknings- og utredningsoppdrag.

Forskningsstoff

Les om forskningsfunn og ulike temaer basert på våre FoU-rapporter. Du finner et utvalg artikler her!

Program for storbyforskning

Program for storbyforskning

Storbyene er komplekse og har særegne utfordringer. Program for storbyrettet forskning skal styrke storbyenes interesser og sikre at de er i stand til å løse oppgavene de er satt til å utføre. Her finner du informasjon om programmet.

FINN-EU

FINN-EU

FINN-EU-nettverket jobber for å øke offentlig sektors deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Fra 2018 leder KS nettverket. Her finner du informasjon om FINN-EU, hva nettverket jobber med og kommende arrangementer.

Les mer om forskning og utvikling

Kommunenes erfaringer fra koronakrisen - delrapport 1

Kommunenes erfaringer fra koronakrisen - delrapport 1

KS har gjennomført en spørreundersøkelse i januar og februar 2021 til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsen er den eneste som har spurt alle kommuner og fylkeskommuner til å dele sine erfaringer fra pandemien så langt.

Nettverk og møteplass i Utenfor-regnskapet

Nettverk og møteplass i Utenfor-regnskapet

Hvordan kan vi få bedre løsninger for barn og unge som vi vet står i risiko for å falle utenfor? KS inviterer til et nettverk, møteplasser og introduksjonskurs for å systematisere dette arbeidet.

Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

Over 9 av 10 kommunedirektører har innført nye digitale løsninger under pandemien. Kommunene har også blitt mer positive til digital samhandling, og mener digitale løsninger gir bedre kapasitet, tilgjengelighet og høyere kvalitet.

Godt samarbeid mellom politikk og administrasjon

Godt samarbeid mellom politikk og administrasjon

Både kommunedirektører og ordførere i norske kommuner opplever at samarbeidet mellom politikk og administrasjon er godt. Det viser en studie Senter for anvendt kommunalforskning ved Universitetet i Agder har utført for KS.

Inn i jobb

Inn i jobb

Det finnes få ordninger for å få personer i utenforskap inn i kommunale jobber. Proba og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har undersøkt hvem unge i utenforskap er og hvilken rolle kommuner som rekrutterer kan ta.

BPA-ordningen - suksess eller katastrofe

BPA-ordningen - suksess eller katastrofe

Betydelig vekst i antall timer, men ikke i antall brukere, er en av hovedkonklusjonene i en ny rapport om ordningen.

Les flere artikler

KONTAKT