Forskning og utvikling (FoU)

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.

Les mer om forskning og utvikling

Rapport om de 1000 første dagene i et individs liv

Rapport om de 1000 første dagene i et individs liv

Universitetet i Stavanger har på oppdrag fra KS gjennomført en sammenstilling og analyse  om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen. Rapporten beskriver barns behov og utvikling sett fra ulike fagmiljøers ståsted.

Større likhet og mer fokus på teknologi  i sykepleierutdanningen

Større likhet og mer fokus på teknologi i sykepleierutdanningen

Fra 2020 ble nye retningslinjer for sykepleierutdanningen innført. Dette har ført til større likhet mellom studiestedene og likere sluttkompetanse uavhening av studiested, viser en kartlegging Oslo Economics har gjort på oppdrag fra KS.

Kommuner bør involveres tidligere i EU og EØS-saker

Kommuner bør involveres tidligere i EU og EØS-saker

Det varierer i hvilken grad kommuner og fylkeskommuner blir involvert i statsforvaltningens påvirkningsarbeid med EU og EØS-saker, slår en ny rapport fast.

Stadig flere får helse-og pleietjenester i kommunen – kostnadene øker

Stadig flere får helse-og pleietjenester i kommunen – kostnadene øker

Kommunenes utgifter til pleie og omsorg har økt med 18 prosent de siste fem årene. Nesten hele veksten i kommunenes pleie- og omsorgstjenester kommer i aldersgruppene under 80 år, viser ny rapport fra KS.

Kommunenes strategiske forskningsorgan – sikrer din kommune kunnskap om hva som virker

Kommunenes strategiske forskningsorgan – sikrer din kommune kunnskap om hva som virker

Trenger du og din kommune et kunnskapsløft? Bli med for systematisert kunnskap om hva som virker hvor. KS bekoster pilot på en kunnskapsstruktur innen helse.

Åpenhetsregister i kommunene – utredning gir rammer

Åpenhetsregister i kommunene – utredning gir rammer

En utredning KS har fått, viser hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

Les flere artikler

KONTAKT