Forskning og utvikling (FoU)

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.

Mulig å utnytte Nav-partnerskapet bedre

Mulig å utnytte Nav-partnerskapet bedre

Det er potensial for å utnytte partnerskapet mellom kommunene og staten om Nav-kontoret bedre enn i dag. Det viser et FOU-oppdrag Norce Norwegian Research Center , Arbeidsforskningsinstituttet OsloMET og Deloitte har utført for KS.

Innovasjonshøring: Pandemien viser behovet for innovasjon

Innovasjonshøring: Pandemien viser behovet for innovasjon

Under høringen av meldingen «En innovativ offentlig sektor», understreket KS’ styreleder Bjørn Arild Gram at utfordingsbildet i meldingen stemmer, men at den ikke svarer med tiltak som setter kommunene i posisjon til å utvikle nye innovative løsninger.

KS' styreleder: Behov for å vite hva som virker hvor

KRONIKKER

KS' styreleder: Behov for å vite hva som virker hvor

Jeg etterlyser mer enn gode statlige intensjoner for systematisk kunnskapsutvikling og -implementering i helse- og omsorgssektoren.

Søk etter FoU-rapporter

Søk etter FoU-rapporter

I vår FoU-base finner du du alle forsknings- og utredningsprosjektene våre fra 2004 og frem til i dag. Du kan også filtrere på årstall og tema og bruke resultatet til å søke etter en konkret rapport

Tilbudsforespørsler

Her finner du alle aktuelle tilbudsforespørsler på forsknings- og utredningsoppdrag.

Forskningsstoff

Les om forskningsfunn og ulike temaer basert på våre FoU-rapporter. Du finner et utvalg artikler her!

Program for storbyforskning

Program for storbyforskning

Storbyene er komplekse og har særegne utfordringer. Program for storbyrettet forskning skal styrke storbyenes interesser og sikre at de er i stand til å løse oppgavene de er satt til å utføre. Her finner du informasjon om programmet.

FINN-EU

FINN-EU

FINN-EU-nettverket jobber for å øke offentlig sektors deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Fra 2018 leder KS nettverket. Her finner du informasjon om FINN-EU, hva nettverket jobber med og kommende arrangementer.

Les mer om forskning og utvikling

Les flere artikler

KONTAKT