Forskning og utvikling (FoU)

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.

Råd for å forebygge hat og trusler

Råd for å forebygge hat og trusler

Guide til god ytringskultur, retningslinjer for bruk av sosiale medier og mer forskning er noen av rådene som kan bidra til å forebygge hatefulle ytringer på nett. Rådene er utarbeidet av Ipsos på oppdrag for KS for å motvirke hat og trusler.

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

Over hele landet er vi avhengige av bredbånd og mobildekning for å få hverdagen til å fungere. Flere og flere offentlige tjenester leveres kun gjennom nettbaserte løsninger. Da er det uakseptabelt at det i enkelte områder ikke finnes tilgang til nett.

Samfunnsengasjement driver lokalpolitikerne

Samfunnsengasjement driver lokalpolitikerne

De fleste lokalpolitikere engasjerer seg politisk fordi de ønsker å være med på å utvikle gode lokalsamfunn. Det viser en ny undersøkelse som er laget på oppdrag fra KS.

Søk etter FoU-rapporter

Søk etter FoU-rapporter

Jakter du på én bestemt FoU-rapport? Lurer du på om vi allerede har rapporter om ett spesielt tema? Du finner alle våre forsknings- og utredningsprosjekter fra 2004 og frem til i dag i vår FoU-database!

Tilbudsforespørsler

Her finner du alle aktuelle tilbudsforespørsler på forsknings- og utredningsoppdrag.

Utenfor-regnskapet

Utenfor-regnskapet

Vi vet at det lønner seg å forebygge. Og å investere i mennesker. Utenfor-regnskapet er et verktøy for å vise hvor mye samfunnet potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere, og på å investere i mennesker fremfor å se dem som en utgiftspost.

Regionale planer har lite innvirkning på vindkraftsaker

Regionale planer har lite innvirkning på vindkraftsaker

Kun seks fylkeskommuner har laget regionale vindkraftplaner, og planene er i liten grad er fulgt. Det gjelder både ved tildeling av vindkraftkonsesjoner og i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forslag til «Nasjonal ramme for vindkraft på land.»

Statlig detaljstyring kan svekke lokaldemokratiet

Statlig detaljstyring kan svekke lokaldemokratiet

Prinsippet om statlig rammestyring av kommunene for å sikre dem nødvendig handlefrihet, brytes jevnlig, viser en ny rapport. Detaljstyring gir kommunene mindre fleksibilitet og hindrer dem i å gjøre gode prioriteringer basert på lokale behov.

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

KSF ble opprettet våren 2017 og jobbet sammen til utgangen av 2018. Medlemmene har laget en rapport med anbefalinger om hvordan styrke forskning, innovasjon og utdanning innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Les mer om forskning og utvikling

FINN-EU

FINN-EU

FINN-EU-nettverket jobber for å øke offentlig sektors deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Fra 2018 leder KS nettverket. Her finner du informasjon om FINN-EU, hva nettverket jobber med og kommende arrangementer.

Forskningsstoff

Les om forskningsfunn og ulike temaer basert på våre FoU-rapporter. Du finner et utvalg artikler her!

Program for storbyforskning

Program for storbyforskning

Storbyene er komplekse og har særegne utfordringer. Program for storbyrettet forskning skal styrke storbyenes interesser og sikre at de er i stand til å løse oppgavene de er satt til å utføre. Her finner du informasjon om programmet.

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. KS ønsker tilbakemeldinger innen 27. september.

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Innbyggere og folkevalgte vurderer lokaldemokratiet ulikt. Selv om det ikke finnes én bestemt forklaring på hva godt lokaldemokrati innebærer, er åpenhet, klare ansvarslinjer og inkludering av opposisjonspolitikere klare fellestrekk.

Kommunene ønsker mer myndighet på barnehagefeltet

Kommunene ønsker mer myndighet på barnehagefeltet

Kommunene er stort sett er fornøyde med samarbeidet med private barnehager, men sliter med å inkludere alle de private barnehagene i sine satsinger. Større myndighet til kommunene på barnehagefeltet kan hjelpe. Dette kommer frem i en ny rapport.

Les flere artikler

KONTAKT