Forskning og utvikling (FoU)

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.

PP-tjenesten og systemrettet arbeid

PP-tjenesten og systemrettet arbeid

Hvordan legger kommuner og fylkeskommuner til rette for at PP-tjenesten kan hjelpe skoler og barnehager med systemrettet arbeid? På denne siden har vi samlet kunnskap og erfaringer fra et prosjekt som involverte fire kommuner og en fylkeskommune.

Næringspolitikk: Regionalisering gir høyere verdiskapning

Næringspolitikk: Regionalisering gir høyere verdiskapning

Fra flere hold har det vært påstått at regionalisering av virkemidler for næringsutvikling og næringsrettet forskning vil føre til lavere verdiskaping. Det motsatte er tilfellet, viser to nye rapporter.

Utenfor-regnskapet

Utenfor-regnskapet

Vi vet at det lønner seg å forebygge. Og å investere i mennesker. Utenfor-regnskapet er et verktøy for å vise hvor mye samfunnet potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere, og på å investere i mennesker fremfor å se dem som en utgiftspost.

Tilbudsforespørsler

Her finner du alle aktuelle tilbudsforespørsler på forsknings- og utredningsoppdrag.

FoU-databasen

Inneholder alle våre forsknings- eller utredningsprosjekter fra 2004 og frem til i dag.

Forskningsstoff

Les om forskningsfunn og ulike temaer basert på våre FoU-rapporter. Du finner et utvalg artikler her!

Lokale lønnsforhandlinger i kommunesektoren

Lokale lønnsforhandlinger i kommunesektoren

I et ferskt FoU-prosjekt har KS undersøkt hvordan lønnsforhandlingene i kommunesektoren foregår. Det viser at de fleste kommuner og fylkeskommuner har laget en lokal lønnspolitikk, og at forhandlingsresultatene gjerne samsvarer med denne politikken.

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

KSF ble opprettet våren 2017 og jobbet sammen til utgangen av 2018. Medlemmene har laget en rapport med anbefalinger om hvordan styrke forskning, innovasjon og utdanning innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Etter- og videreutdanningen er kostbar, men effektfull

Etter- og videreutdanningen er kostbar, men effektfull

Kommunesektoren bruker ulike grep for å få flere ansatte til å ta etter- og videreutdanning. En ny gjennomgang viser at dette er kostbart, men at det har effekt.

Les mer om forskning og utvikling

Les flere artikler

KONTAKT