Til hovedinnhold

Forskning og kunnskapsutvikling

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.

Hva gjør KS innen digitalisering, smart teknologi, bærekraft og innovasjon?

KONTAKT