KS stilte spørsmålet om hvordan sikre forskningsinnsats og kunnskapsstrukturer som gir oss både kunnskap og erfaringer? Debatten som ble ledet av Tove Lie, redaktør av Khrono, samlet rektor ved Oslo Met, Christen Krogh, ordfører i Vestvågøy, Remi Solberg, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland.  Forutsetninger for å utvikle kunnskapsbaserte beslutninger og praksis er ujevnt fordelt i kommune-Norge. Ikke minst er forskningsinnsatsen for, i og med kommunene, forsvinnende liten sammenlignet med andre deler av samfunnet, særlig sett i lys av deres viktige rolle som samfunnets store velferdsleverandør. Mer enn noen gang må kommunene prioritere og gjøre de viktige tingene på de riktige måtene for å levere bærekraftige og likeverdige tjenester for fremtiden.

Les mer om Kommunenes strategiske forskningsorgan her.