KSF vest er en av regionene i KSF-piloten KS har hatt siden 2020. De to modellene som presenteres i rapporten fra Folkehelseinstituttet har utviklet og pilotert  samarbeidsstrukturer. Formålet har vært å utvikle metodikk for systematisk innhenting og anvendelse av forskning ut fra kommuners behov, med mulighet for oppskalering og videreutvikling til andre kommuneklynger, regioner og nasjonalt.

Du kan lese et sammendrag og laste ned rapporten på FHIs nettsider her.