Forskningsrådets styre vedtok nylig hvem som skal sitte i de ti nye porteføljestyrene de neste fire årene. Representanter fra kommunesektoren utgjør færre enn fem prosent av medlemmene og er ikke representert i flere av porteføljestyrene for de store samfunnsutfordringene og forskningssystemet.

Avgjørende sektor

- Kommunesektoren vil være helt avgjørende for at Norge skal lykkes i møte med de samfunnsutfordringene vi står overfor. Med sine nær en halv million ansatte har kommunal sektor både ansvar for lokal og regional samfunnsutvikling, men ikke minst for flertallet av offentlige tjenester til innbyggerne. FN anslår at to tredeler av bærekraftsmålene kun kan nås gjennom lokal og regional innsats. Tradisjonen for å involvere kommunesektoren i prioritering av forsknings- og innovasjonsinnsatsen er likevel svak, og kunnskapsutvikling for, i og med kommunene står på ingen måte i forhold til sektorens betydning i samfunnet. For at forskningsinnsatsen også skal ivareta behovene til kommunal sektor, må kommunesektoren ha en tydelig stemme i strategiske og økonomiske diskusjoner om forsknings- og innovasjonsinnsatser. KS har derfor lenge etterlyst bedre representasjon fra kommunesektoren i Forskningsrådets porteføljestyrer, og er derfor overrasket over at man ved inngangen til en ny periode igjen velger å se bort fra det helt nødvendige samspillet mellom de som eier behovene og de som utfører forskningen, sier Kristin Weidemann Wieland.  

Uten KS

- Vi er tilfredse med at kompetente personer fra kommunesektoren er representert i fem av ti styrer. Vi reagerer likevel på at kommunesektoren ikke er bedre representert samlet sett, og at KS som ekspertorganisasjon og representant for sektoren, heller ikke er trukket inn i noen av styrene.  Sektoren mangler representasjon i porteføljestyrene for forskningssystemet, muliggjørende teknologier, mat og bioressurser og energi og transport.  KS har etter en bred innspillsrunde blant medlemmene spilt inn en rekke høyt kvalifiserte personer, så det har ikke manglet på gode kandidater å velge blant, sier Kristin Weidemann Wieland.

- Det er viktig at sammensetningen av porteføljestyrene ikke bare har tung representasjon av skaperne av kunnskap, men også ivaretar god representasjon fra de som kjenner behovene og skal ta kunnskapen i bruk, understreker hun.