Til hovedinnhold

Kommunenes strategiske forskningsorgan

KS arbeider for etablering av et kunnskapssystem for kommunesektoren. Dette kaller vi for Kommunenes strategiske forskningsorgan, KSF. KS finansierer for tiden en pilot for dette.

Artikler

SISTE OM FORSKNING OG UTVIKLING

Foto: Anette Hansen

Kommunene må få plass i forskningspolitikken

KS er fornøyd med at regjeringen beskriver målrettede samfunnsoppdrag i langtidsstrategien for forskning og høyere utdanning. - Vi er allerede i gang med "De tusen første dager i et barns liv", sa Monica Fossnes Petersson i høring på Stortinget.

Foto: Norges Forskningsråd

Forskning i, for og med kommunene må styrkes – ikke svekkes

Forslag til statsbudsjett innebærer ytterligere kutt i regionale forskningsfond og ingen spor av et kunnskapssystem som gir ny kunnskap i tjenesteutviklingen.  

Foto: Anette Hansen

Staten må ta sitt helhetlige ansvar for et kunnskapssystem for kommunal sektor

Kommunene har ansvar for egne innbyggere og lovpålagte tjenester. Storting og regjering har ansvar for sektoren som helhet. KS etterlyser statens engasjement for et kunnskapssystem for sektoren.

Foto: KS

Det trengs en samordnet og styrket forskningsinnsats for kommunal sektor

- Regjeringen skaper politikken som treffer kommunene. Den må  jobbe bedre på tvers om vi skal få nødvendig  tempo og samlet kraft i forsknings- og innovasjonsarbeidet for, i, og med kommunal sektor, mener Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS.

Foto: Anette Hansen, KS

Advarer mot å kutte i vellykket forskningsfinansiering

- De regionale forskningsfondene  er et viktig virkemiddel som vi har behov for om vi skal klare omstillingen som kreves for et bærekraftig samfunn. Det er derfor et paradoks at midlene stadig kuttes, understreker Sven Tore Løkslid, 1. nestleder i KS.

Les flere artikler

KONTAKT