Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som trenger det får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. KS jobber for et trygt og godt barnevern - som sikrer trygghet og stabilitet både for barna og de som jobber i barnevernet.

Mer om barnevern

Må barn tåla eit byrdefullt samvere av omsyn til foreldra?

Må barn tåla eit byrdefullt samvere av omsyn til foreldra?

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har tatt opp til behandling over 30 saker gjeldande norsk barnevern. Dette er saker der private partar meiner norske domstolar har komme til eit resultat som er i strid med menneskerettane.

Ny løsning skal gjøre det enklere å sende bekymringsmelding til barnevernet

Ny løsning skal gjøre det enklere å sende bekymringsmelding til barnevernet

KS samarbeider med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å utvikle en ny nasjonal portal for bekymringsmeldinger til barnevernet i kommunen.

Hva trenger kommunene for å forberede seg til barnevernreformen?

Hva trenger kommunene for å forberede seg til barnevernreformen?

Barnevernreformen blir iverksatt fra januar 2022. Torsdag 17. oktober arrangerte KS, i samarbeid med Barne- og familiedepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, et arbeidsseminar for å få innspill fra utvalgte kommuner.

Barnevernet på den lokalpolitiske dagsorden

Barnevernet på den lokalpolitiske dagsorden

– Barneverntjenesten er avhengig av gode eiere, både nasjonalt og lokalt. Det sa styreleder Gunn Marit Helgesen da KS inviterte til debatt om den kommunale barneverntjenesten.

Høringsuttalelse - Forslag til ny barnevernslov

HØRING

Høringsuttalelse - Forslag til ny barnevernslov

KS er enig i mange av forslagene til endringer. Forslaget til ny lovstruktur gir god oversikt, noe som vil gjøre loven mer tilgjengelig for barn, foreldre og offentlige tjenester.

Løsning for ferieavlastning kom på plass i tide

Løsning for ferieavlastning kom på plass i tide

- Den nye forskriften om arbeidstid for avlastere trådte i kraft 1. juni. Dermed kan familier med barn med store omsorgsbehov få sammenhengende avlastning på inntil én uke allerede denne sommeren. Det er en stor lettelse, sier Gunn Marit Helgesen.

Les flere artikler

KONTAKT