Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som trenger det får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. KS jobber for et trygt og godt barnevern - som sikrer trygghet og stabilitet både for barna og de som jobber i barnevernet.

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem (2022)

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem (2022)

Satsene for fosterhjem og besøkshjem reguleres hvert år med virkning fra 1. juli, blant annet med utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp og konsumprisindeksen.

Barneverntjenester til flyktninger og asylsøkere

Barneverntjenester til flyktninger og asylsøkere

I denne artikkelen redegjør vi kort for gjeldende rett og tilskuddsordninger for barnevernstjenester til flyktninger og asylsøkere.

Sett barnevern på dagsorden

- Vi politikere må ta et større eierskap til barnevernet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Med barnevernsreformen på trappene er det viktigere enn noen gang at lokalpolitikere engasjerer seg.

Hvordan vil de økonomiske konsekvensene av barnevernreformen bli for din kommune?

Hvordan vil de økonomiske konsekvensene av barnevernreformen bli for din kommune?

Barnevernreformen, også omtalt som oppvekstreformen, trer i kraft 1. januar 2022. Reformen innebærer at kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. NB! Tallene er oppdatert 26.11.2021

Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet

Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet

Dei siste åra har barnevernet fått kritikk både nasjonalt og internasjonalt. No tek KS og Barne- og familiedepartementet grep for å styrke tilliten til barnevernet gjennom ein felles avtale.

Oppfølging av unge med barnevernserfaring

Oppfølging av unge med barnevernserfaring

Hvordan kan den kommunale barneverntjenesten og NAV-kontoret best følge opp barnevernsbarn i overgangen til voksenlivet? Her presenterer vi råd og tips basert på forskning og erfaring.

Sammen mot barnevernshets

KRONIKKER

Sammen mot barnevernshets

Vi vil oppfordre alle lokalpolitikere til å engasjere seg mot hetsen og hatet som barnevernsansatte opplever, skriver Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister, og Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, i en felles kronikk.

Nasjonalt barnevernsforum opprettet

Nasjonalt barnevernsforum opprettet

Det første møtet i Nasjonalt barnevernsforum har funnet sted. Forumet er et partssammensatt forum som skal sikre en mer bærekraftig utvikling av barnevernet.

Barnevernet er i endring

Barnevernet er i endring

På denne siden har vi samlet informasjon om barnevernsreformen og andre pågående lovendringer og prosesser som påvirker den kommunale barnevernstjenesten. Vi håper dette kan være til hjelp når kommunene forbereder seg på de kommende endringene.

Barnevernsreformen

Barnevernsreformen

Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, trer i kraft 1. januar 2022. Kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Det overordnede målet med reformen er et bedre barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov.

KS Barnevernløft

KS Barnevernløft

KS Barnevernløft er et nettverk som kommuner i Innlandet, tidligere Buskerud, Telemark og Vestfold og nå Troms og Finnmark har deltatt i. Målet for nettverksarbeidet er økt eierskap til kommunens barnevern fra administrativ og politisk ledelse.

KS ønsker et forpliktende partnerskap for barn og unge

KS ønsker et forpliktende partnerskap for barn og unge

Strategigruppen for BarnUnge21 har levert sin rapport til regjeringen. De anbefaler at samhandling og samordning for en helhetlig og kunnskapsbasert oppvekstpolitikk skal skje gjennom et forpliktende partnerskap.

DigiBarnevern

DigiBarnevern

Prosjektet DigiBarnevern skal gjøre det enklere for barnevernet å gi raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

KS mener

Mer om barnevern

Barns rettigheter til undervisning under og etter en streik

Barns rettigheter til undervisning under og etter en streik

KS får mange bekymrede henvendelser fra både foresatte og kommuner som skoleeiere om elevers læringstap på grunn av manglende undervisning og andre konsekvenser av streiken. Les mer om barns rettigheter til undervisning under og etter en streik her.

Rapport om de 1000 første dagene i et individs liv

Rapport om de 1000 første dagene i et individs liv

Universitetet i Stavanger har på oppdrag fra KS gjennomført en sammenstilling og analyse  om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen. Rapporten beskriver barns behov og utvikling sett fra ulike fagmiljøers ståsted.

– Barnevernreformen bør bli valgkampsak

– Barnevernreformen bør bli valgkampsak

Barnevernreformen gir kommunene, og særlig de folkevalgte, større ansvar for barnevernet. Derfor bør det bli en viktig sak i lokalvalgkampen neste år, sa stortingsrepresentant Ragnhild Male Hartviksen (Ap) i debatten på Arendalsuka i dag.

Høringssvar om Barnesakkyndig kommisjon

HØRING

Høringssvar om Barnesakkyndig kommisjon

Barne- og familiedepartementet sendte i april forslag til ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon på høring. Nedenfor følger KS sine vurderinger av enkelte av de konkrete endringsforslagene, som gjelder barnevernssakene.

KS mener at barnevernet må styrkes

KS mener at barnevernet må styrkes

Helsetilsynet har i sitt landsomfattende tilsyn i 2020 og 2021 med barnevernet funnet omfattende svikt og lovbrudd. Tilsynet peker på at mangel på kvalitet på barneverntjenestens undersøkelsesarbeid fører til at for mange barn ikke får nødvendig hjelp.

Samarbeid om god styring og ledelse i barnevernet

Samarbeid om god styring og ledelse i barnevernet

I en samarbeidsavtale skal handlingsrommet og potensialet som ligger i barnevernlederrollen i større grad synliggjøres. Hensikten er å skape bedre tjenester rettet mot utsatte barn og unge i kommunene.

Les flere artikler

KONTAKT