Til hovedinnhold

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som trenger det får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. KS jobber for et trygt og godt barnevern - som sikrer trygghet og stabilitet både for barna og de som jobber i barnevernet.

Artikler

Foto: Bly

Status Kommune 2024: Der folk bor

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre? KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren i Status Kommune 2024. Publikasjonen kommer ut hvert år.

Foto: Mostphotos

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem 2024

Satsene for fosterhjem og besøkshjem reguleres hvert år med virkning fra 1. juli, blant annet med utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp og konsumprisindeksen. Her er satsene for 2024.

Foto: EETG

Barneverntjenester til flyktninger og asylsøkere

I denne artikkelen redegjør vi kort for gjeldende rett og tilskuddsordninger for barnevernstjenester til flyktninger og asylsøkere.

Foto: KS

Nasjonal barnevernskonferanse

– Barnevernsreformen er en stor og ressurskrevende omstilling for kommunene, i retning mer forebygging. Det er grunn til å se på kostnadsutviklingen, sa KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen på den nasjonale barnevernskonferansen.

Foto: ScanStockPhoto

KS Barnevernløft

KS Barnevernløft er et nettverk som kommuner i Innlandet, tidligere Buskerud, Telemark og Vestfold og nå Troms og Finnmark har deltatt i. Målet for nettverksarbeidet er økt eierskap til kommunens barnevern fra administrativ og politisk ledelse.

DigiBarnevernFoto: Siv Dolmen

DigiBarnevern

Digitalisering i det kommunale barnevernet gir nye muligheter for å utvikle tjenesten, og skal bidra til raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

SISTE OM BARNEVERN

Foto: Bly

- Barnevernsstrategien er et godt skritt på veien

KS og kommunesektorens mener at det er bra at regjeringen tar utfordringene med svikt i tilbudet til barn i barnevernet alvorlig, og det er utarbeidet en strategi. - Et godt skritt på veien, men ikke nok, sier KS.

Foto: KS

KS: Vi vil være med videre i det målrettede samfunnsoppdraget

- Vi er utrolig glade for rapporten om hvordan et målrettet samfunnsoppdrag for inkludering av barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv kan utformes, og ser frem til at dette nå omsettes til handling, sier Kristin Weidemann Wieland i KS.

Foto: KS

Kommunene må sikres forutsigbar tilgang til statlige barnevernstiltak

Mange kommuner har varslet om at barn og unge ikke får det institusjonstilbudet og akuttberedskapen staten plikter å gi. Det er en svært alvorlig situasjon, og det statlige tilbudet til kommunene må forsterkes, mente KS i konsultasjonsmøtet med BFD.

Foto: BFD

Gode forslag fra barnevernsutvalg

KS mener umiddelbart at barnevernsinstitusjonsutvalget har flere gode forslag i sin utredning. KS vil gå grundig gjennom rapporten og gi sitt høringssvar.

Foto: Shutterstock

Barnevern i statsbudsjettet

KS mener det er positivt at regjeringen i statsbudsjettet 2024 foreslår å styrke kommunenes tilgang på statlige tiltak i institusjon og fosterhjem, men etterlyser en sterkere satsing på forebyggende tiltak i barn og unges nærmiljø i kommunene.

Foto: Shutterstock

Politiet melder om feil i oversendelse av bekymringsmeldinger til barnevernet

Flere bekymringsmeldinger fra politiet til barnevernet har ikke blitt formidlet på riktig måte til kommunene. Dermed kan det ha oppstått tilfeller hvor utsatte barn og unge ikke har fått den oppfølgingen de har hatt behov for.

Les flere artikler

KONTAKT