Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som trenger det får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. KS jobber for et trygt og godt barnevern - som sikrer trygghet og stabilitet både for barna og de som jobber i barnevernet.

Barnevernsreformen hovedsak på bilateralt møte

Barnevernsreformen hovedsak på bilateralt møte

KS er positive til barnevernsreformen, men er bekymret for økonomien i enkelte kommuner. Reformen var viktig tema på høstens bilaterale møte med Barne- og familiedepartementet.

Barnevernsreformen tema på Bufdirs konferanse

Barnevernsreformen tema på Bufdirs konferanse

Barnevernsreformen er tema på Bufdirs årlige nasjonale barnevernskonferanse. Den arrangeres 17. november og er heldigital.

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem (2021)

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem (2021)

Satsene for fosterhjem og besøkshjem reguleres hvert år med virkning fra 1. juli. Satsene tar blant annet utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp og konsumprisindeksen.

Hvordan vil de økonomiske konsekvensene av barnevernreformen bli for din kommune?

Hvordan vil de økonomiske konsekvensene av barnevernreformen bli for din kommune?

Barnevernreformen, også omtalt som oppvekstreformen, trer i kraft 1. januar 2022. Reformen innebærer at kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. NB! Tallene er oppdatert 26.11.2021

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet

Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet

Dei siste åra har barnevernet fått kritikk både nasjonalt og internasjonalt. No tek KS og Barne- og familiedepartementet grep for å styrke tilliten til barnevernet gjennom ein felles avtale.

Sammen mot barnevernshets

KRONIKKER

Sammen mot barnevernshets

Vi vil oppfordre alle lokalpolitikere til å engasjere seg mot hetsen og hatet som barnevernsansatte opplever, skriver Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister, og Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, i en felles kronikk.

Nasjonalt barnevernsforum opprettet

Nasjonalt barnevernsforum opprettet

Det første møtet i Nasjonalt barnevernsforum har funnet sted. Forumet er et partssammensatt forum som skal sikre en mer bærekraftig utvikling av barnevernet.

Barnevernet er i endring

Barnevernet er i endring

På denne siden har vi samlet informasjon om barnevernsreformen og andre pågående lovendringer og prosesser som påvirker den kommunale barnevernstjenesten. Vi håper dette kan være til hjelp når kommunene forbereder seg på de kommende endringene.

Barnevernsreformen

Barnevernsreformen

Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, trer i kraft 1. januar 2022. Kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Det overordnede målet med reformen er et bedre barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov.

KS Barnevernløft

KS Barnevernløft

KS Barnevernløft er et nettverk som kommuner i Innlandet, tidligere Buskerud, Telemark og Vestfold og nå Troms og Finnmark har deltatt i. Målet for nettverksarbeidet er økt eierskap til kommunens barnevern fra administrativ og politisk ledelse.

KS ønsker et forpliktende partnerskap for barn og unge

KS ønsker et forpliktende partnerskap for barn og unge

Strategigruppen for BarnUnge21 har levert sin rapport til regjeringen. De anbefaler at samhandling og samordning for en helhetlig og kunnskapsbasert oppvekstpolitikk skal skje gjennom et forpliktende partnerskap.

DigiBarnevern

DigiBarnevern

Prosjektet DigiBarnevern skal gjøre det enklere for barnevernet å gi raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

KS mener

Mer om barnevern

Les flere artikler

KONTAKT