Til hovedinnhold

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som trenger det får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. KS jobber for et trygt og godt barnevern - som sikrer trygghet og stabilitet både for barna og de som jobber i barnevernet.

Artikler

Foto: KS

Nasjonal barnevernskonferanse

– Barnevernsreformen er en stor og ressurskrevende omstilling for kommunene, i retning mer forebygging. Det er grunn til å se på kostnadsutviklingen, sa KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen på den nasjonale barnevernskonferansen.

Foto: KS

Kommunene må sikres forutsigbar tilgang til statlige barnevernstiltak

Mange kommuner har varslet om at barn og unge ikke får det institusjonstilbudet og akuttberedskapen staten plikter å gi. Det er en svært alvorlig situasjon, og det statlige tilbudet til kommunene må forsterkes, mente KS i konsultasjonsmøtet med BFD.

Foto: BFD

Gode forslag fra barnevernsutvalg

KS mener umiddelbart at barnevernsinstitusjonsutvalget har flere gode forslag i sin utredning. KS vil gå grundig gjennom rapporten og gi sitt høringssvar.

Foto: Shutterstock

Barnevern i statsbudsjettet

KS mener det er positivt at regjeringen i statsbudsjettet 2024 foreslår å styrke kommunenes tilgang på statlige tiltak i institusjon og fosterhjem, men etterlyser en sterkere satsing på forebyggende tiltak i barn og unges nærmiljø i kommunene.

Foto: Jessica Janson, Mostphotos

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem 2023

Satsene for fosterhjem og besøkshjem reguleres hvert år med virkning fra 1. juli, blant annet med utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp og konsumprisindeksen. Nå er satsene for 2023 fastsatt.

Foto: EETG

Barneverntjenester til flyktninger og asylsøkere

I denne artikkelen redegjør vi kort for gjeldende rett og tilskuddsordninger for barnevernstjenester til flyktninger og asylsøkere.

Sett barnevern på dagsorden

- Vi politikere må ta et større eierskap til barnevernet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Med barnevernsreformen på trappene er det viktigere enn noen gang at lokalpolitikere engasjerer seg.

Foto: ScanStockPhoto

KS Barnevernløft

KS Barnevernløft er et nettverk som kommuner i Innlandet, tidligere Buskerud, Telemark og Vestfold og nå Troms og Finnmark har deltatt i. Målet for nettverksarbeidet er økt eierskap til kommunens barnevern fra administrativ og politisk ledelse.

DigiBarnevernFoto: Siv Dolmen

DigiBarnevern

Digitalisering i det kommunale barnevernet gir nye muligheter for å utvikle tjenesten, og skal bidra til raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

KONTAKT