Til hovedinnhold

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som trenger det får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. KS jobber for et trygt og godt barnevern - som sikrer trygghet og stabilitet både for barna og de som jobber i barnevernet.

Artikler

Foto: Shutterstock

Politiet melder om feil i oversendelse av bekymringsmeldinger til barnevernet

Flere bekymringsmeldinger fra politiet til barnevernet har ikke blitt formidlet på riktig måte til kommunene. Dermed kan det ha oppstått tilfeller hvor utsatte barn og unge ikke har fått den oppfølgingen de har hatt behov for.

Foto: Jessica Janson, Mostphotos

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem 2023

Satsene for fosterhjem og besøkshjem reguleres hvert år med virkning fra 1. juli, blant annet med utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp og konsumprisindeksen. Nå er satsene for 2023 fastsatt.

Foto: Mostphotos

Bufdir hjelper kommuner med å støtte foreldre

Barnevernsreformen legger vekt på forebygging og tidlig innsats. Barne-, ungdoms- og – familiedirektoratet (Bufdir) har satt i gang en kampanje for å bidra til å styrke kommunenes faglige støtte til foreldre.

Foto: Shutterstock

Frokostmøte: Tidlig og samordnet innsats for barn og unge

På et digitalt frokostmøte 23. november deler kommuner erfaringer med programfinansiering og helhetlige tilbud til barn, unge og familier. Rikspolitikere diskuterer hvordan de kan legge til rette for tidlig og samordnet innsats. Se sendingen nedenfor.

Foto: Jan Inge Krossli

Oppfordret til fortsatt programfinansiering av tiltak for barn og unge

I konsultasjonsmøtet med Barne- og familiedepartementet (BFD) tirsdag etterlyste KS videre satsing på programfinansiering av helhetlige tilbud til barn og unge, og fikk positiv respons.

Foto: Hilde Ystanes

KS Barnevernløft i Vestland er i gang

Nyleg vart første samling i KS Barnevernløft i Vestland arrangert. 11 kommunar med politisk, administrativ og fagleg leiing deltek i satsinga som går over fire samlingar neste året.

Foto: EETG

Barneverntjenester til flyktninger og asylsøkere

I denne artikkelen redegjør vi kort for gjeldende rett og tilskuddsordninger for barnevernstjenester til flyktninger og asylsøkere.

Sett barnevern på dagsorden

- Vi politikere må ta et større eierskap til barnevernet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Med barnevernsreformen på trappene er det viktigere enn noen gang at lokalpolitikere engasjerer seg.

Foto: Mostphotos

Hvordan vil de økonomiske konsekvensene av barnevernreformen bli for din kommune?

Barnevernreformen, også omtalt som oppvekstreformen, trer i kraft 1. januar 2022. Reformen innebærer at kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. NB! Tallene er oppdatert 26.11.2021

Foto: Shutterstock

Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet

Dei siste åra har barnevernet fått kritikk både nasjonalt og internasjonalt. No tek KS og Barne- og familiedepartementet grep for å styrke tilliten til barnevernet gjennom ein felles avtale.

Oppfølging av unge med barnevernserfaringFoto: Bly

Oppfølging av unge med barnevernserfaring

Hvordan kan den kommunale barneverntjenesten og NAV-kontoret best følge opp barnevernsbarn i overgangen til voksenlivet? Her presenterer vi råd og tips basert på forskning og erfaring.

Foto: Mostphotos

KRONIKKER

Sammen mot barnevernshets

Vi vil oppfordre alle lokalpolitikere til å engasjere seg mot hetsen og hatet som barnevernsansatte opplever, skriver Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister, og Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, i en felles kronikk.

Foto: Sandy Millar, Unsplash

Nasjonalt barnevernsforum opprettet

Det første møtet i Nasjonalt barnevernsforum har funnet sted. Forumet er et partssammensatt forum som skal sikre en mer bærekraftig utvikling av barnevernet.

Foto: Siv Dolmen

Barnevernet er i endring

På denne siden har vi samlet informasjon om barnevernsreformen og andre pågående lovendringer og prosesser som påvirker den kommunale barnevernstjenesten. Vi håper dette kan være til hjelp når kommunene forbereder seg på de kommende endringene.

Foto: Mostphotos

Barnevernsreformen

Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, trer i kraft 1. januar 2022. Kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Det overordnede målet med reformen er et bedre barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov.

Foto: ScanStockPhoto

KS Barnevernløft

KS Barnevernløft er et nettverk som kommuner i Innlandet, tidligere Buskerud, Telemark og Vestfold og nå Troms og Finnmark har deltatt i. Målet for nettverksarbeidet er økt eierskap til kommunens barnevern fra administrativ og politisk ledelse.

Foto: Mostphotos

KS ønsker et forpliktende partnerskap for barn og unge

Strategigruppen for BarnUnge21 har levert sin rapport til regjeringen. De anbefaler at samhandling og samordning for en helhetlig og kunnskapsbasert oppvekstpolitikk skal skje gjennom et forpliktende partnerskap.

DigiBarnevernFoto: Siv Dolmen

DigiBarnevern

Digitalisering i det kommunale barnevernet gir nye muligheter for å utvikle tjenesten, og skal bidra til raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

KS mener

Mer om barnevern

Foto: Shutterstock

KRONIKKER

KS vil ha tiltak for å rekruttere og beholde lærere

KS jobber hele tiden for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne rekruttere, beholde og utvikle kompetente ansatte i barnehager, skoler og andre tjenester for barn og unge. Nå har KS’ hovedstyre vedtatt hvilke tiltak KS vil prioritere framover.

Foto: Anette Hansen

Bekymret for kutt, men positiv til helhetlig forskning for utsatte barn og unge

Kuttet i bevilgningen til Bufetat vil gå utover bistandsplikten til kommunene. Samtidig er det svært postivit at regjeringen foreslår en langsiktig, tverrsektoriell satsing for å inkludere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv, sa KS.

Foto: Shutterstock

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem (2022)

Satsene for fosterhjem og besøkshjem reguleres hvert år med virkning fra 1. juli, blant annet med utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp og konsumprisindeksen. Det er gjort en tilleggsjustering fra oktober på grunn av sterk prisvekst.

Foto: Shutterstock

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023; barnehage, grunnopplæring og oppvekst

I denne artikkelen oppsummerer vi noen hovedpunkter fra regjeringens budsjettforslag innenfor oppvekst og utdanning. KS skal gjøre nærmere vurderinger av saker som skal følges opp. Foreløpig har vi følgende kommentar til budsjettforslaget på dette området

Foto: Mostphotos

Barns rettigheter til undervisning under og etter en streik

KS får mange bekymrede henvendelser fra både foresatte og kommuner som skoleeiere om elevers læringstap på grunn av manglende undervisning og andre konsekvenser av streiken. Les mer om barns rettigheter til undervisning under og etter en streik her.

Foto: KS

Rapport om de 1000 første dagene i et individs liv

Universitetet i Stavanger har på oppdrag fra KS gjennomført en sammenstilling og analyse  om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen. Rapporten beskriver barns behov og utvikling sett fra ulike fagmiljøers ståsted.

Les flere artikler

KONTAKT