Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som trenger det får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. KS jobber for et trygt og godt barnevern - som sikrer trygghet og stabilitet både for barna og de som jobber i barnevernet.

KS mener

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem (2020)

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem (2020)

Satsene for fosterhjem og besøkshjem reguleres vanligvis hvert år med virkning fra 1. juli. Satsene tar blant annet utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp. I år har beregningene blitt utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem

Barnevernsreformen

Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Målsettingen med reformen er å styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Reformen trer i kraft i 2022.

Oppfølging av unge med barnevernserfaring

Oppfølging av unge med barnevernserfaring

Hvordan kan den kommunale barneverntjenesten og NAV-kontoret best følge opp barnevernsbarn i overgangen til voksenlivet? Her presenterer vi råd og tips basert på forskning og erfaring.

DigiBarnevern

DigiBarnevern

Prosjektet DigiBarnevern skal gjøre det enklere for barnevernet å gi raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

Mer om barnevern

Les flere artikler

KONTAKT