Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som trenger det får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. KS jobber for et trygt og godt barnevern - som sikrer trygghet og stabilitet både for barna og de som jobber i barnevernet.

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem (2020)

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem (2020)

Satsene for fosterhjem og besøkshjem reguleres vanligvis hvert år med virkning fra 1. juli. Satsene tar blant annet utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp. I år har beregningene blitt utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet

Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet

Dei siste åra har barnevernet fått kritikk både nasjonalt og internasjonalt. No tek KS og Barne- og familiedepartementet grep for å styrke tilliten til barnevernet gjennom ein felles avtale.

Sammen mot barnevernshets

KRONIKKER

Sammen mot barnevernshets

Vi vil oppfordre alle lokalpolitikere til å engasjere seg mot hetsen og hatet som barnevernsansatte opplever, skriver Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister, og Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, i en felles kronikk.

Nasjonalt barnevernsforum opprettet

Nasjonalt barnevernsforum opprettet

Det første møtet i Nasjonalt barnevernsforum har funnet sted. Forumet er et partssammensatt forum som skal sikre en mer bærekraftig utvikling av barnevernet.

Barnevernet er i endring

Barnevernet er i endring

På denne siden har vi samlet informasjon om barnevernsreformen og andre pågående lovendringer og prosesser som påvirker den kommunale barnevernstjenesten. Vi håper dette kan være til hjelp når kommunene forbereder seg på de kommende endringene.

Barnevernsreformen

Barnevernsreformen

Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, trer i kraft 1. januar 2022. Kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Det overordnede målet med reformen er et bedre barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov.

KS ønsker et forpliktende partnerskap for barn og unge

KS ønsker et forpliktende partnerskap for barn og unge

Strategigruppen for BarnUnge21 har levert sin rapport til regjeringen. De anbefaler at samhandling og samordning for en helhetlig og kunnskapsbasert oppvekstpolitikk skal skje gjennom et forpliktende partnerskap.

Oppfølging av unge med barnevernserfaring

Oppfølging av unge med barnevernserfaring

Hvordan kan den kommunale barneverntjenesten og NAV-kontoret best følge opp barnevernsbarn i overgangen til voksenlivet? Her presenterer vi råd og tips basert på forskning og erfaring.

DigiBarnevern

DigiBarnevern

Prosjektet DigiBarnevern skal gjøre det enklere for barnevernet å gi raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

KS mener

Mer om barnevern

Høringssvar om tverrfaglig helsekartlegging av barn

HØRING

Høringssvar om tverrfaglig helsekartlegging av barn

KS støtter Barne- og familiedepartementets forslag om etablering av helsekartlegging av barn.

Barnevernsreformen – beregning av fremtidige utgifter

Barnevernsreformen – beregning av fremtidige utgifter

Bufdir publiserer nå barnevernstjenestenes utgifter til statlige barnevernstiltak i 2019. Dette vil være nyttig bakgrunnsmateriale for kommunene når de skal gjøre beregninger av fremtidige utgifter.

Det lokalpolitiske ansvaret for barneverntjenesten i endring

Det lokalpolitiske ansvaret for barneverntjenesten i endring

Til neste år tas et viktig skritt for å styrke det lokalpolitiske ansvaret for barneverntjenesten. Dette følges opp med endringer i forslag til ny barnevernslov som legges frem for Stortinget på vårparten i 2021.

100 kommuner har tatt i bruk Nasjonal portal for bekymringsmelding

100 kommuner har tatt i bruk Nasjonal portal for bekymringsmelding

KS har sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utviklet en digital løsning som gjør det enklere å sende bekymringsmelding til barnevernet i kommunen. Nå har 100 kommuner tatt i bruk den nye løsningen.

Barnefattigdom: Utfordringene eies av alle

Barnefattigdom: Utfordringene eies av alle

- Skal vi lykkes med å løse de store samfunnsutfordringene kreves endringer på systemnivå. Utfordringene eies ikke av en sektor, de må løses i samskaping. I dag er det barrierer som hindrer, sa Silje Anine Moss på Forskningsfrokost.

Partssamarbeid om barnevern

Partssamarbeid om barnevern

KS og arbeidstakerorganisasjonenene vil inngå et partssamarbeid for å sikre en bærekraftig utvikling av barnevernstjenesten. Stortingets familie- og kulturkomité ga sin støtte til initiativet i sin innstilling 24. november.

Les flere artikler

KONTAKT