Uenigheten må dreie seg om statens betalingsansvar etter barnevernloven og kommunens betalingsansvar etter andre lover. Barnevernets tvisteløsningsnemd ble opprettet av Barne- og likestillingsdepartementet og KS i 2010.

Statens sivilrettsforvaltning ivaretar sekretariatsfunksjonen. Mer informasjon om kontakt, samt lenker til behandlede saker finner du på hjemmesiden

Lenkeblokk Icon Barnevernets tvisteløsningsnemnd