Til hovedinnhold

DigiBarnevern

Digitalisering i det kommunale barnevernet gir nye muligheter for å utvikle tjenesten, og skal bidra til raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

Artikler

Foto: Bly

Gjennomgang av svikt i tekniske løsninger for elektronisk bekymringsmelding til barnevernet

I mai 2023 ble det avdekket en teknisk feil som førte til at bekymringsmeldinger som ble sendt gjennom Nasjonal portal for bekymringsmelding (NPB) i noen tilfeller ikke ble registrert i fagsystemet Visma Familia, og dermed ikke fanget opp.

Foto: Mostphotos

Delta på erfaringsutveksling om mottak av bekymringsmeldinger

KS inviterer alle kommuner til et møte tirsdag 13. juni fra kl. 13 til 14 på Teams. Vi organiserer dette møtet for å gi kommuner mulighet til å dele erfaringer om håndtering av avviket.

Foto: Bly

Brev til kommunene om oppfølging av bekymringsmeldinger i Visma Familia

Bufdir og KS viser i felles brev til den avdekkede svikten i Vismas fagsystem for barnevernet. Feilen er rettet, men krever at den enkelte kommune oppdaterer systemene. I brevet gis informasjon og anbefalinger om hvordan kommunene bør følge opp saken.

Foto: Bly

Vil bistå kommunene

KS ser svært alvorlig på at en teknisk feil hos leverandøren av fagsystemet Visma Familia kan ha ført til at bekymringsmeldinger for barn ikke har blitt fanget opp av barnevernet.

Foto: Sunny studio, Shutterstock

Digitalisering vil gi bedre barnevern

Nye digitale løsninger skal, sammen med barnevernsreformen og ny barnevernlov, bidra i arbeidet med å løfte kvaliteten i barneverntjenesten. For å lykkes er det viktig med god kjennskap til de digitale mulighetene og en plan for hva man ønsker å oppnå.

Foto: Mostphotos

Kommunene må anskaffe og ta i bruk nytt fagsystem

For å kunne ta i bruk nye digitale fellesløsninger utviklet av DigiBarnevern-prosjektet, må kommunene anskaffe og innføre nytt fagsystem.

Foto: Shutterstock

Digitale innbyggertjenester

Nå blir det mulig for barn, unge og foreldre som er involvert i en barnevernssak å få innsyn i egen sak, samtykke og ha dialog med ansatte i barnevernet digitalt.

Foto: Anna Kolosyuk, Unsplash

Om DigiBarnevern-prosjektet

Flere statlige og kommunale aktører har i perioden 2016-2023 samarbeidet gjennom DigiBarnevern-prosjektet om utvikling av felles nasjonale løsninger som skal bidra til økt kvalitet i barnevernet.

Foto: Mostphotos

Sende digitale bekymringsmeldinger til barnevernet

Digitale bekymringsmeldinger gjør det lettere å varsle og gir raskere hjelp til barn som trenger det.

Foto: Shutterstock

Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne svar på dine spørsmål om DigiBarnvern-prosjektet og digitalisering innen barnevernet.

KONTAKT