DigiBarnevern

DigiBarnevern skal øke kvaliteten i det kommunale barnevernet og sikre raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

Mer om DigiBarnevern

Hammerfest kommune: Digital bekymringsmelding gir raskere hjelp til barn som trenger det

Hammerfest kommune: Digital bekymringsmelding gir raskere hjelp til barn som trenger det

Hammerfest kommune er en av 154 kommuner som har tatt i bruk Nasjonal portal for bekymringsmelding. - Løsningen bidrar til å øke barnas rettssikkerhet fordi meldingene kommer raskere inn og blir sendt på en sikker måte, sier Bodil Negård i Hammerfest.

100 kommuner har tatt i bruk Nasjonal portal for bekymringsmelding

100 kommuner har tatt i bruk Nasjonal portal for bekymringsmelding

KS har sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utviklet en digital løsning som gjør det enklere å sende bekymringsmelding til barnevernet i kommunen. Nå har 100 kommuner tatt i bruk den nye løsningen.

Nasjonal portal for bekymringsmeldinger

Nasjonal portal for bekymringsmeldinger

Når kommunen tar i bruk Nasjonal portal for bekymringsmeldinger, kan både privatpersoner og offentlig ansatte sende bekymringsmelding digitalt til barnevernet.

Nå blir det enklere å sende bekymringsmelding til barnevernet

Nå blir det enklere å sende bekymringsmelding til barnevernet

KS har sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utviklet en digital løsning som gjør det enklere å sende bekymringsmelding til barnevernet i kommunen. Nå er den nye løsningen klar til å tas i bruk.

Bedre verktøy for et bedre barnevern

Ansatte i barnevernet opplever i dag at jobben er vanskelig å utføre, at mange oppgaver tar for mye tid, og at den faglige støtten ofte mangler. Derfor skal det kommunale barnevernet digitaliseres.

Les flere artikler

KONTAKT