Barneverntjenesten trenger kunnskap om barnets fysiske og psykiske helse, sammen med øvrig kunnskap om barnets livshistorie og skolegang, og ikke minst om barnets egne meninger om hva det trenger, før barnet får en ny omsorgsbase. En kartlegging av barnets helse vil gi barneverntjenesten et bedre grunnlag for å velge riktig tiltak, og også tilrettelegge for riktig oppfølging fra barnevernet selv, eller fra andre instanser.

For at en helsekartlegging skal fungere etter hensikten må det være tilstrekkelig tverrfaglig kapasitet både i første- og annenlinjen til å følge opp barnets behov i etterhånd.

Lenkeblokk Icon Høringsnotat om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet Lenkeblokk Icon Høringssvar - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet