KS har på vegne av kommunene tatt opp saken med flere statsråder ved en rekke anledninger, blant annet i de faste konsultasjonsmøtene med regjeringen. Landsstyret i KS oppfordret regjeringen allerede for to år siden til å arbeide med en permanent lovgivning som gir kommunene nødvendig fleksibilitet til å kunne videreføre et tilbud som familiene som mottar avlastning opplever som stabilt og trygt.

- Saken er av stor betydning for KS’ medlemmer og for brukerne av avlastningstjenestene. Vi har opplevd stor forståelse fra statsrådene for våre synspunkter i denne saken. Det er derfor ekstra gledelig at en løsning for disse familiene kom på plass før sommerferien, sier Helgesen.

Forskriften har tidligere ikke åpnet opp for lengre avlastning enn 56 timer sammenhengende. Endringene i forskriften medfører at avlastning kan utføres én uke sammenhengende. Det innebærer at det er åpnet opp for ferieavlastning, men også annen lengre avlastning når vilkårene i forskriften for det er oppfylt. Det er klargjort at forskriften også gjelder avlastning for barn i fosterhjem.

Avlastning kan ikke utføres i den lovfestede delen av ferien dersom avlasteren har annen stilling i samme kommune. Når det gjelder den avtalefestede ferien følger det av særavtalen - SGS 1030 Avlastere – punkt 4 at avlaster kan utføre avlastning i denne. Det betyr at avlaster kan utføre én ukes avlastning samtidig som den avtalefestede ferien på én uke avvikles.

Verken forskriften eller særavtalen stenger for at det kan utføres avlasterarbeid i arbeidsfrie perioder, noe som er særlig aktuelt for arbeidstakere som følger skoleåret.