Økt eierskap forutsetter at politisk og administrativ toppledelse har kunnskap og engasjement for fagområdet og kan delta aktivt i diskusjoner som berører strategiske valg som gjelder kommunens barnevern.

Et viktig mål for prosjektet er at politisk ledelse skal ha en ambisjon og visjon for kommunens barnevern – dette for å stimulere og motivere administrasjon og fag til innovasjon og nyskaping.

For å få dette til setter nettverksarbeidet søkelys på god dialog og nettverksforløpet legger opp til aktiviteter som skal støtte oppunder at politisk ledelse og fag er på samme lag!

Les mer