Politidirektoratet gjør nå det de kan for å bistå kommunene med å rekonstruere meldinger som har blitt sendt, men som det er uvisst om har kommet fram til riktig mottaker. Politidirektoratet melder at kommunene vil bli kontaktet av sitt politidistrikt med sikte på videre tiltak. Kommunene kan også selv ta kontakt med politiet.

Digitaliseringsdirektoratet har gjort egne undersøkelser av meldingsformidlingen mellom politiet og kommunene på bakgrunn av den siste tids saker om formidling av bekymringsmeldinger. Lillehammer kommune oppdaget nylig at meldinger sendt via Altinn ikke kom fram på riktig måte og varslet om saken slik at andre kommuner kunne undersøke om de også hadde tilsvarende feil.

Digitaliseringsdirektoratet fortsetter undersøkelsene og bistår politiet og andre etater for å få bedre oversikt og kartlegge konsekvensene av saken.

KS som kommunesektorens organisasjon blir holdt løpende orientert om saken. KS' viktigste rolle den nærmeste tiden blir å bidra til at kommunene får den bistand de trenger fra politi og nasjonale myndigheter i sin oppfølging av saken. KS vil også bidra til informasjons- og erfaringsdeling slik at kommunene får tilgang til de aktuelle bekymringsmeldingene så snart som mulig.