Arbeidsgodtgjøringen til fosterhjem heter fra og med 1. januar 2022 grunnstøtte. Grunnstøtten er lik grunnbeløpet i folketrygden. KS’ veiledende satser har også tidligere tatt utgangspunkt i grunnbeløpet i folketrygden. Se nederst på siden for tidligere satser.

Satsene er som normalt justert med virkning fra 1. juli og er denne gang basert på økningen i gjennomsnittlig konsumprisindeks siste 12 måneder fra foregående 12 måneder.

Kommunen skal dekke løpende og nødvendige utgifter knyttet til fosterhjemsplasseringer, i følge fosterhjemsavtalen punkt 6.3.1. og 6.3.2.. 

Se de justerte satsene per oktober i tabellene nedenfor. 

Se også: Regjeringens fosterhjemsstrategi

Se også: Utfyllende informasjon om utgiftsdekning

Satser for forsterhjem

Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2024.

Alder

Utgiftsdekning

Grunnstøtte

Samlet godtgjøring

0-5 år

             6 875   10 336   17 210

6-10 år

             8 533   10 336   18 868

11-14 år

             9 328   10 336   19 664

15 år og eldre

          10 125   10 336   20 461

Besøkshjem

Veiledende satser for besøkshjem, som ikke omfattes av SGS 1030, per barn per døgn fra 1. juli 2024:

Alder

Utgiftsdekning

Grunnstøtte

Samlet godtgjøring

0-10 år

                399      1 026      1 425

10 år og eldre

                444      1 026      1 470