Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell for nivåinndeling av smitteverntiltak i barnehage, skole og skolefritidsordning. Trafikklysmodellen innebærer at helsemyndighetene avgjør om regioner eller kommuner skal være i kategorien grønn, gul eller rød, og dermed hvilke smittetiltak som til enhver tid skal gjelde. Hovedpoenget er at de smittereduserende tiltakene skal stå i forhold til smittesituasjonen. Inntil videre er det nasjonale myndigheter som avgjør hvilken kategori regioner eller kommuner befinner seg i.

Syke personer skal uansett smittesituasjon ikke møte på skole eller SFO. Rådene om hygiene og renhold og om kontakthyppighet varierer mellom de tre fargenivåene.

Les mer om trafikklysmodellen i veilederne på Folkehelseinstituttets nettside. Der finner dere også råd om skolegang for barn og ungdommer som bor sammen med personer i risikogrupper og om barn og ungdom med kroniske sykdommer. 

Lenkeblokk Icon Informasjon til barnehager, skoler og skolefritidsordning

Informasjon om kritiske samfunnsfunksjoner finner dere her: 

Lenkeblokk Icon Liste over kritiske samfunnsfunksjoner